Big Data. Czy Twoja firma jest na to gotowa?

16 Jan
Wstępne wyniki przeprowadzonego przez Bisnode Polska badania dowodzą, że polscy managerowie wierzą w Big Data.  Blisko połowa managerów uważa, że odpowiednio wykorzystane dane w znaczący sposób mogą usprawnić funkcjonowanie ich firm. Ponadto 2/3 przyznaje, że łącząc masowe dane z zaawansowaną ...
Czytaj więcej »

Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw 2016

21 Nov
To już trzynasta edycja rankingu „Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw”. Zestawienia powstałego w wyniku ścisłej współpracy redakcji „Kuriera Podlaskiego”, PwC oraz wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska. Firmy zostały uszeregowane według wielkości przychodów za ostatni rok obrachunkowy. W rankingu uwzględniono nie tylko dane ...
Czytaj więcej »

FATCA – ale o co chodzi?

14 Nov
Niespełna miesiąc mają klienci polskich instytucji finansowych, w tym także banków na złożenie oświadczenia o rezydencji podatkowej FATCA. Osobom, którzy nie dostarczą stosownego oświadczenia do końca listopada br., już na początku grudnia zostaną zablokowane rachunki. Oświadczenia muszą złożyć wszyscy klienci ...
Czytaj więcej »