Firmy zagraniczne płacą mniej

1 Jul

Firmy z kapitałem zagranicznym płacą w Polsce mniejsze podatki dochodowe niż firmy krajowe – wynika z danych Bisnode.

W latach 2011-2013 pięćset największych spółek kontrolowanych przez polskich właścicieli przekazało fiskusowi 22,4 mld zl. Odpowiadało to 0,96 proc. ich przychodu i 22 proc. zysków – ustaliła “Rzeczpospolita”.
Dla porównania – w tym samym okresie 500 czołowych firm z kapitałem zagranicznym zapłaciło 9,5 mld zł podatku czyli 0,7 proc. ich przychodów i 17,5 proc. zysku.

Według gazety to dowód na to, że faktycznie firmy zagraniczne unikają w Polsce płacenia podatków, wykorzystując dziurawe prawo. Ministerstwo Finansów zapowiada zaostrzenie walki z tym procederem.lupa

Zestawienie płatników podatku dochodowego powstało w oparciu o zasoby bazodanowe międzynarodowej wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska. Uwzględniliśmy powiązania kapitałowe, osobowe jak również przychody i zysk spółki.

Zestawiliśmy po 500 spółek polskich i tych z zagranicy. Jednocześnie przypisując każdej z firm odprowadzoną kwotę z tytułu podatku dochodowego. Na potrzeby badania, polską spółkę rozumie się jako taką, której w 100 proc. właścicielem jest obywatel polski lub polska firma. Analogicznie definiuje się spółkę zagraniczną.

W badaniu zestawiliśmy dane za lata 2013 / 2012 / 2011. Uwzględniliśmy tylko przedsiębiorstwa, nie uwzględniono banków i instytucji finansowych.

Zestawienie polskich firm

 Polskie przedsiębiorstwa

2013 rok 2012 rok 2011 rok
Przychód 835 857 389 063 783 083 454 861 708 928 909 563
Zysk 27 921 014 103 31 057 759 146 42 350 315 479
Podatek dochodowy 6 277 054 006 7 549 566 510 8 592 269 529
% podatku względem przychodu 0,75% 0,96% 1,21%
% podatku względem zysku 22,48% 24,31% 20,29%

Źródło: Bisnode Polska

500 największych pod względem przychodów polskich firm mających polskiego właściciela w 2013 roku wykazało się 835,8 mld zł przychodu. To pozwoliło na blisko 28 mld zł zysku. Do budżetu państwa odprowadziły ponad 6,2 mld zł z tytułu podatku dochodowego, który 0,75 proc. przychodu i 22,4 proc. zysku.

W porównaniu do lat ubiegłych widać wyraźnie, że spada nie tylko wartość odprowadzanego podatku dochodowego, lecz również procentowy udział tego podatku w stosunku do przychodów i zysku w latach 2012 i 2011.

W 2012 roku 500 największych polskich spółek wykazało się ponad 783 mld zł przychodu i 31 mld zł zysku. Odprowadziły łącznie 7,5 mld zł podatku dochodowego. Stanowi to 0,96 proc. w stosunku do ich przychodu i 24,3 proc. względem ich zysku.

 Analogicznie w 2011 roku zestawione podmioty generując ponad 708 mld zł przychodu i mając 42,3 mld zł zysku odprowadziły 8,5 mld zł podatku dochodowego. Stanowi to 1,2 proc. kwoty przychodu i 20,2 proc. zysku.

 

Zestawienie zagranicznych firm

Firmy z zagranicy w Polsce
2013 rok 2012 rok 2011 rok
Przychód 458 936 415 599 444 092 450 195 428 402 916 889
Zysk 19 767 388 838 17 932 518 536 16 439 249 420
Podatek dochodowy 2 859 769 236 3 092 023 986 3 546 658 251
% podatku względem przychodu 0,62% 0,70% 0,83%
% podatku względem zysku 14,47% 17,24% 21,57%

Źródło: Bisnode Polska

500 największych spółek działających na terenie Polski jednak mających w 100 proc. właścicieli z zagranicy. W 2013 roku wykazały one ponad 458,9 mld zł przychodu i 19,7 mld zł zysku. W 2013 roku odprowadziły łącznie 2,8 mld podatku dochodowego. To stanowi 0,62 proc. względem ich kwoty przychodu i 14,4 proc. zysku.

Podobnie jak w przypadku polskich spółek widać wyraźnie, że z każdym rokiem spada wartość odprowadzonego podatku jak i udział procentowy w kwocie przychodu i zysku firmy.

W 2012 roku firmy zagraniczne wykazały się 444 mld zł przychodu, co pozwoliło ma blisko 18 mld zł zysku. W tym czasie odprowadziły do budżetu państwa 3 mld zł podatku dochodowego, który stanowił 1,7 proc. kwoty przychodu i 17,2 proc. kwoty zysku.

W 2011 roku przy 428 mld zł przychodu i 16,4 mld zł zysku łącznie 500 największych pod względem przychodu spółek odprowadziło 3,5 mld zł podatku dochodowego. Stanowi to 0,8 proc. ich przychodu i 21 proc. zysku.

Podsumowując:

W latach 2011 – 2013 pół tysiąca największych pod względem przychodów polskich spółek odprowadziło z tytułu podatku dochodowego 22,4 mld zł, stanowi to 0,96 proc. w stosunku do ich przychodu i 22 proc. w stosunku do ich całkowitego zysku.

 Jednocześnie w analogicznym okresie największe pod względem przychodów firmy zagraniczne z tytułu podatku dochodowego odprowadziły blisko 9,5 mld zł, co stanowi analogicznie 0,7 proc. względem ich przychodów i 17,5 proc. w stosunku do ich zysku.

 

Procentowy udział podatku dochodowego względem przychodu

 Procentowy udział podatku dochodowego względem przychodu

Źródło: Bisnode Polska

 

 

Polskie firmy w porównaniu do tych z zagranicy płacą większy podatek dochodowy w kwocie bezwzględnej. Ten jest również większy w ujęciu procentowym względem ich przychodów.

W 2013 roku udział podatku dochodowego płaconego przez polskie firmy względem ich przychodów wyniósł 0,75 proc. To o blisko 0,13 proc. mniej niż spółki zagraniczne. W 2012 roku różnica ta wyniosła 0,27 proc., a w 2011 roku 0,38 proc.

Procentowy udział podatku dochodowego względem zysku

 Procentowy udział podatku dochodowego względem zysku

Źródło: Bisnode Polska

Polskie przedsiębiorstwa w 2013 roku zapłaciły 6,2 mld zł z tytułu podatku dochodowego, co względem ich zysku stanowi 22,4 proc. Analogicznie te z zagranicy 14,4 proc., To o 8 proc. mniej. W 2012 roku różnica ta wyniosła 7 proc. na korzyść firm z zagranicy.