Programu Rozwoju Eksportu II edycja

28 Sep

Polskie firmy coraz odważniej decydują się na ekspansję zagraniczną i są coraz aktywniejsze na rynkach międzynarodowych. Udział eksportu w krajowej gospodarce zwiększył się w ciągu ostatnich 20 lat dwukrotnie. Za pięć lat będzie to już ok. 60% polskiego PKB.

Ostatnie dwie dekady to również 2,5-krotny wzrost udziału Polski w obrotach światowego handlu.

Niewątpliwie, z punktu widzenia całej gospodarki, pożądane jest wspieranie rozwoju eksportu. Dlatego Bank Zachodni WBK wraz z partnerami merytorycznymi – Bisnode, Google, KUKE S.A. oraz PwC zainicjował Program Rozwoju Eksportu (PRE), który skierowany jest do przedsiębiorstw planujących rozszerzenie działalności o rynki zagraniczne, jak również do tych, które już zagranicą działają.

Inicjatywa Banku Zachodniego WBK i partnerów merytorycznych Programu, odpowiada więc na zapotrzebowanie rozwijającej się gospodarki i zapewnia wsparcie merytoryczne przedstawicielom polskiego biznesu. Program Rozwoju Eksportu to użyteczna wiedza i konkretne rozwiązania (np. narzędzia wyszukiwania partnerów biznesowych, zabezpieczenia eksportowe lub misje handlowe), które pomogą firmom przygotować plan ekspansji, a następnie ułatwią rozwój na rynkach zagranicznych.

W maju 2015 roku Program Rozwoju Eksportu został objęty patronatem honorowym Ministra Gospodarki oraz Ministra Spraw Zagranicznych. Patronat medialny nad Programem objął dziennik Rzeczpospolita.BZWBK_Wsparcie_import_eksport_bisnode