Gdzie powstają nowe firmy?

14 Apr

Polacy najchętniej zakładają firmę w branżach: handel detaliczny, sprzedaż hurtowa i wytwórstwo. Dla odmiany Słowacja i Słowenia to wylęgarnia firm zorientowanych na technologię, naukę i fachowców.

Analiza przeprowadzona przez Bisnode, wskazuje ponadto, że w Czesi, Chorwaci i Węgrzy, tak jak Polacy najchętniej zakładają firmy w obszarze sprzedaży hurtowej i detalicznej.

Jak rozwijają się rynki w Europie Centralnej? Gdzie kładziony jest nacisk w podziale na różne państwa?biuletyn teaser

Zobacz jak rozwijają się start upy w poszczególnych państwach, jaki jest udział kapitału zagranicznego w firmach  i jak rok do roku rozwijają się rynki Europy Centralnej.

Przeczytaj w najnowszym biuletynie

Bulletin Bisnode to  wspólna publikacja Bisnode Central Europe będąca analizą danych marko i mikroekonomicznych z rynków Europy Centralnej. Analiza opracowana przez międzynarodowych ekspertów Bisnode.

 6_startups