Menu
  • Grupa

Lista 100 najbogatszych Polaków

Tworząc listę 100 najbogatszych Polaków pod uwagę wzięliśmy te składniki majątku, które były możliwe do ustalenia i oszacowania na 100 NAJBOGATSZYCH POLAKÓWpodstawie dostępnych i wiarygodnych źródeł. Skupiliśmy się na aktywach biznesowych. Istotnym źródłem były dla nas zestawienia akcjonariuszy spółek publicznych notowanych na warszawskiej giełdzie.

 

Ogłoszenie rankingu 100 najbogatszych Polaków pokrywa się z publikacją listy miliarderów amerykańskiej edycji FORBESA. Wartość akcji i udziałów szacowaliśmy na podstawie takich danych jak przychody, wynik operacyjny, wynik netto, kapitały własne, zadłużenie, korzystając ze wsparcia analityków finansowych. Tam gdzie to było możliwe i uzasadnione, stosowaliśmy metodę porównawczą wobec firm notowanych na giełdzie lub takich, które były przedmiotem niedawnej transakcji. Wyliczenia nie obejmują najbardziej prywatnej części majątku – m.in. kwot na rachunkach bankowych.

 

W rankingu umieszczaliśmy pojedyncze osoby z wyjątkiem sytuacji, gdy do małżonka bezpośrednio należy istotna część majątku i/lub odgrywa on ważną rolę w prowadzeniu biznesu. Ostateczny wynik należy traktować w każdym wypadku jako szacunkowy.