Menu
  • Grupa

Polish Masters of Business 2014

Polish Masters of Business 2014Polish Masters of Business 2014 to konkurs, którego celem jest wskazanie i wyróżnienie najdynamiczniej rozwijających się firm, które corocznie generują największe zyski. W tym roku odbyła się pierwsza edycja w czasie której rozdano 21 nagród i 9 wyróżnień.

Organizatorem rankingu jest G24 Group Sp. z o.o. Bisnode Polska poddało analizie 75  000 firm, z których w każdym regionie Kapituła wyłoniła 20 najlepszych. Partnerem strategicznym konkursu jest Deutsche Bank, a partnerami merytorycznymi wywiadownia gospodarcza Bisnode Polska oraz magazyny Harvard Business Review i Forbes.

“Spotkaliśmy się tutaj, aby nagrodzić najlepszych. Firmy, które nie tylko corocznie generują wysokie dochody, ale to co było dla nas szczególnie ważne firmy, które cały czas się rozwijają i mają wysoką dynamikę wzrostu przychodów.” mówił Jacek Gulmantowicz Prezes Golf24.

Analizie poddanych zostało 75.000 firm. W każdym regionie nominowanych zostało 20 najlepszych. Ostatecznie nagrodzonych zostało 3 zwycięzców w każdym regionie. Poza nagrodami w poszczególnych regionach, organizatorzy i kapitała postanowili przyznać jeszcze 3 dodatkowe nagrody. 2 nagrody specjalne dla Firm i osób szczególnie zasłużonych dla Polskiej Gospodarki, dla innowatorów, którzy wybili się ponad przeciętność i osiągnęli spektakularny sukces. Przyznana została również nagroda GRAND PRIX całego konkursu, którą otrzymała firma Inpost Paczkomaty.

 

polish masters of business

Metodologia konkursu

  1. Bisnode Polska poddaje analizie danych finansowych 75000 firm z całej Polski.
  2. Do grupy finałowej zaliczane są wyłącznie firmy, które w przeciągu ostatnich 3 lat stale zwiększają swoją sprzedaż (średnia dynamika wzrostu sprzedaży ma wartość dodatnią) oraz osiągają najwyższe zyski netto (średni zysk netto z ostatnich 3 lat).
  3. Do udziału w konkursie dopuszczone są wyłącznie firmy, których przychód netto w poprzednim roku obrachunkowym wyniósł co najmniej 5 mln zł, ale nie przekroczył 250 mln zł.
  4. Najlepsze firmy z poszczególnych regionów poddawane są pod głosowanie Członków Kapituły konkursu.
  5. Zwyciężają 3 firmy w kategorii/regionie, które otrzymają największą liczbę głosów Członków Kapituły. Kapituła ma prawo przyznania również wyróżnień w poszczególnych kategoriach/regionach.