Menu
  • Grupa

Skrzydła Biznesu

Skrzydła Biznesu to prestiżowy ranking firm z sektora MSP (Małych i średnich przedsiębiorstw) oraz cykl merytorycznych spotkań, podczas których zaproszenie eksperci pomogą w znalezieniu odpowiedzi na pytanie: „jak zarządzać firmą w trudnych czasach gospodarczych?”.

Laureaci zestawienia „Skrzydła Biznesu Dziennika Gazety Prawnej” zostają wytypowani przez Bisnode Polska.

Proces wyłonienia zwycięzców przebiega dwustopniowo:

W pierwszej fazie z bazy danych Bisnode Polska zostają wytypowane przedsiębiorstwa z sektora małych logo_SB_2016_RGBi średnich przedsiębiorców, których obrót nie przekroczył 200 mln zł a zatrudnienie 250 pracowników.

W drugiej fazie na bazie know-how Bisnode Polska spośród tej grupy zostają wyłonione firmy, które w latach 2014 i 2015 wykazały się dodatnią dynamiką wzrostu sprzedaży, są firmami w bardzo dobrej i dobrej kondycji finansowej, nie są w upadłości i likwidacji, oraz te które terminowo złożyły do KRS sprawozdania finansowe za ostatnie dwa lata obrachunkowe lub przesłały swoje wyniki bezpośrednio do Bisnode Polska.

Firmy zostają podzielone na cztery grupy: przedsiębiorstwa mikro, których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 8 mln zł, przedsiębiorstwa małe z obrotem nie przekraczającym 40 mln zł i przedsiębiorstwa średnie, których sprzedaż w 2015 roku była nie większa niż 200 mln zł. Dodatkowo w specjalnie stworzonej na potrzeby rankingu kategorii Mikrobiznes zestawione zostają firmy, których obrót nie przekracza 1 mln zł.