Menu
  • Grupa

Analiza finansowa przedsiębiorstwa, analiza ryzyka

Patrz w przyszłość. Analizy i prognozy Bisnode pozwalają dojrzeć obiecujące perspektywy

Analizy i prognozy, które pomagają rozwijać Twoją firmę.

Obserwuj i analizuj rynek – dostrzegaj trendy zmian.

Określenie możliwości i dostrzeganie zawczasu nadchodzących zagrożeń dla Twojej firmy, pozwalają dostosować do nich swoje działania, przygotować się na możliwe problemy i dzięki temu osiągać najlepsze możliwe efekty.
Nasi eksperci Bisnode Analytical Services badają co może wydarzyć się w przyszłości. Agregują, łączą i analizują szeroki wybór odpowiednich danych ze swoich źródeł wewnętrznych i zewnętrznych – a następnie łączą je w najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.

Pomiary płynności finansowej, krajowe i międzynarodowe oceny, informacje na temat zdarzeń prawnych i windykacji, sprawdzanie wiarygodności firmy. Wszystko to składa się na przygotowywaną przez nas analizę finansową przedsiębiorstwa.

Analiza ryzyka firmy

Analiza finansowa firmy jest narzędziem wykorzystywanym do całościowej oceny potencjału rynku lub działalności danego przedsiębiorstwa oraz podstawą do stwierdzenia czy działanie firmy jest rentowne.

Przeprowadzenie takiej analizy w sposób rzetelny przekłada się na właściwy sposób zarządzania nią, zracjonalizowanie przepływu pieniądza, dokonanie wnikliwej oceny bieżącej sytuacji finansowej i ekonomicznej, oraz przyspieszenie uzyskania pełnej kontroli nad każdym aspektem wyniku finansowego przedsiębiorstwa (przychody, rozchody, koszty itd.).

Na analizę finansową firmy składa się szereg procesów, mających na celu zbadanie efektywności sposobu gospodarowania, analizę przychodów w stosunku do kosztów, ocenę pozycji finansowej firmy i źródeł finansowania.

Kondycja finansowa określa sytuację finansową przedsiębiorstwa, jego zdolność do spłacania zobowiązań oraz jednoczesnego bogacenia się. Firmy posiadające niską kondycję finansową mogą mieć problemy z terminowym spłacaniem swoich zobowiązań, natomiast współpraca z tymi z wysoką nie powinna przysparzać zatorów płatniczych.

Kondycja finansowa firmy oceniana jest w pierwszym rzędzie o kryterium rentowności (odpowiedź na pytanie, czy działanie firmy opłaca się), kryterium płynności (czy firma jest w stanie na bieżąco regulować wszystkie zobowiązania: rachunki, faktury, pensje pracownicze), kryterium ryzyka (czy działalność firmy obarczona jest ryzykiem niepowodzenia z rozmaitych względów) i kryterium niezależności finansowej (czy i w jakim stopniu działalność firmy lub jej rozwój finansowane są z własnych zasobów lub źródeł zewnętrznych, np. kredytów).

Analiza finansowa firmy, oceniająca jej kondycję finansową dzieli się na kolejne etapy, podczas których stopniowo badane są możliwości firmy w zakresie generowania zysku, stanu płynności finansowej, oceny majątku firmy i stopnia niezależności finansowej. Po uzyskaniu danych płynących ze sprawozdań finansowych wylicza się i porównuje w czasie wskaźniki płynności finansowej, zadłużenia, sprawności działania i rentowności. Najczęściej przy prowadzeniu analizy finansowej firmy wykorzystuje się wskaźniki płynności finansowej bieżącej i szybkiej. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej to iloraz aktywów bieżących do zobowiązań bieżących, a wskaźnik szybkiej płynności finansowej to iloraz aktywów bieżących, zapasów i rozliczeń międzyokresowych do zobowiązań bieżących.

Powiązane produkty

Produkty

Bisnode - moduł marketingowy

Dotrzyj z ofertą do potencjalnych klientów i partnerów biznesowych!

Najbardziej aktualne dane telemarketingowe z całej Polski.

Pozyskuj kientów

Powiązane tematy

Wiedza Bisnode

Wiarygodność firmy- system oceny Bisnode

 

Co oznacza, że firma jest wiarygodna finansowo?  W jaki sposób to oceniamy?

Poznaj metodę ratingu Bisnode

Czytaj więcej

Wiedza Bisnode

Proces DUNSRight®

Stałe manualne i automatyczne sprawdzanie jakości danych ze względu na ich kompletność, dokładność i aktualność.

Czytaj więcej

Wiedza Bisnode

Monitoring patności

Czy monitorowanie płatności zwiększają dyscyplinę płacenia faktur w terminie przez firmy na rynku?

Czytaj więcej