Menu
  • Grupa

Niezapłacone faktury

Istotnym utrudnieniem dla procesu utrzymywania płynności finansowej firmy są niezapłacone faktury. Dłużnik może unikać spłaty zobowiązania przez dłuższy czas. Procedura odzyskiwania niezapłaconych należności jest długa i czasochłonna. Dlatego warto dowiedzieć się jak się zabezpieczać przed przeterminowanymi płatnościami?

W gospodarce zachodzą nieustanne zmiany. Każdy przedsiębiorca powinien obserwować rynek  i dostosowywać do nich swoje zachowanie. W ostatnich latach dynamika wzrostu wartości przeterminowanych płatności jest dużo wyższa niż dynamika upadłości. W praktyce oznacza to, iż płatności opóźnianie są również przez firmy, które posiadają środki aby je uregulować. W procesie zarządzania ryzykiem kredytowym, nie można więc bazować tylko na ocenie standingu finansowego kontrahenta w oparciu o dane finansowe. Nie wystarczy także oceniać ryzyko przez pryzmat  swoich doświadczeń we współpracy z Klientem. Niestety nie płacą firmy, które mają dobrą sytuację finansową, a mechanizm zatoru płatniczego powoduje, że dobrzy kontrahenci, którzy od lat nie spóźniali się z płatnościami,  obecnie mogą mieć problemy z uregulowaniem swoich zobowiązań.

Jak wynika z badań polskiego rynku, 80% strat finansowych polskich przedsiębiorców pochodzi od dobrych, znanych kontrahentów, z którymi nasi Klienci współpracowali od dłuższego czasu. 95% polskich przedsiębiorców deklaruje, iż w swojej działalności spotkali się opóźnieniami w płatnościach.

Jak uniknąć strat? Obserwować zachowania płatnicze firm!

Analizując na bieżąco przepływy finansowe pomiędzy tysiącami polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, w  porę zauważyć można początek powstawania zatoru płatniczego, ostrzec odbiorców przed opóźnieniami w płatnościach, wskazać na firmy rzetelne i solidne.  Terminowość płatności można sprawdzić obserwując zachowania płatnicze uwzględnione w raportach handlowych, jak i przystępując do programu monitorowania należności, gdzie uczestnicy  przesyłają swoje raporty wiekowania należności. otrzymane dane przetwarzane są przez system i podawane w formie analiz na temat sposobów płatności przez daną firmę lub całą branżę. Pozwoli to ocenić czy rozpoczęcie współpracy z daną firmą może wiązać się z problemami czy jest bezpieczna. Ważne również aby nadzorować firmę w czasie współpracy i zawczasu wychwytywać wszelkie możliwe zagrożenia i dostosowywać do nich warunki współpracy z daną firmą tak, aby opóźnienia nie wpłynęły na działanie Twojej firmy.

Jeżeli wcześniej nie zabezpieczyliśmy się przed warto wiedzieć, jak wygląda standardowa procedura odzyskiwania przeterminowanych płatności.

Pierwszym krokiem wobec dłużnika powinno być listowne przypomnienie mu, że zaniedbał terminy płatności. Pismo należy wysłać listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru, zawierając w nim wezwanie do zapłaty w wyznaczonym terminie, na przykład tygodniowym. Jeśli w tym okresie nie zostanie uregulowana należność, dłużnikowi należy wysłać kolejne pismo, w którym zostanie zawarte wezwanie do zapłaty z ostrzeżeniem, że tym razem sprawa może zostać skierowana na drogę sądową, z żądaniem odzyskania całej sumy plus narastające odsetki. W piśmie można również zamieścić ostrzeżenie, że (jeśli dług jest wyższy niż 500 złotych w przypadku przedsiębiorstwa) zgodnie z ustaleniami ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, dane dłużnika zostaną zamieszczone w jednym z rejestrów długów. W sytuacji, kiedy i kolejne pismo nie odniosło skutku, niezapłacone faktury mogą być przyczyną złożenia wniosku o wydanie nakazu zapłaty przez sąd elektroniczny. Kolejnym krokiem jest przekazanie sprawy komornikowi i następująca w związku z tym egzekucja komornicza.

Jeśli dla wierzyciela bardziej liczy się czas odzyskania pieniędzy niż pozostawanie w dobrych relacjach z dłużnikiem, opisane procedury mogą zostać skrócone, a groźba wkroczenia na drogę sądową zawarta już w pierwszym monicie.

Powstanie długu związane jest z niedotrzymaniem warunków umowy. Jeśli jest to umowa o świadczenie usługi, przedawnia się po trzech latach.

Pamiętaj jednak – łatwiej, taniej i bezpieczniej jest zapobiegać opóźnieniom w terminach płatności faktury, niż później borykać się z ich skutkami.

Powiązane produkty

Produkty

Bisnode International Payment Monitor

 

Zabezpiecz się przed opóźnieniami w płatnościach

Sprawdzaj czy firmy regulują swoje zobowiązania na czas z Bisnode International Payment Monitor

Monitoring Należności

Produkty

Raport handlowy

Informacje gospodarcze o firmach. Poznaj wiarygodność obecnych i potencjalnych partnerów handlowych. Podejmuj zyskowne decyzje biznesowe!

O raporcie handlowym

Produkty

D&B Portfolio Manager®

Skutecznie zarządzaj należnościami w firmie.

Twoje informacje o moralności płatniczej firm łączymy z naszą oceną ryzyka wyznaczając obszary ryzyka portfela należności.

O portfolio manager

Powiązane tematy

Wiedza Bisnode

Monitoring patności

Czy monitorowanie płatności zwiększają dyscyplinę płacenia faktur w terminie przez firmy na rynku?

Czytaj więcej