Menu
  • Grupa

Ryzyko finansowe wynikające z niewypłacalności firm, z którymi współpracujesz.

Uchroń się przed nierzetelnymi firmami

Decyzje kredytowe są zawsze powiązane z ryzykiem. Ryzyko finansowe związane z działalnością firmy może być rynkowe (np. zmiany cen na rynkach), kredytowe (np. problem z wypłacalnością firmy) lub operacyjne (np. oszustwa i zniszczenie). Ogromne ryzyko finansowe wynika z ukrywanej niewypłacalności firm lub utraty płynności finansowej już w trakcie trwania współpracy. Ryzyko utraty płynności finansowej to najpoważniejsze ryzyko, które może mieć wpływ na być albo nie być firmy.redukowanie ryzyka finansowego

Podejmowanie ryzyka finansowego jest nieodłącznym elementem rozwijania firmy, nawiązywania nowych kontaktów handlowych. Ryzykowne mogą się okazać przedsiębiorstwa, które z początku nie budziły żadnych podejrzeń. Wynika to z tego, że bardzo często trudno jest znaleźć wiarygodne informacje na temat interesującej Cię firmy lub braku kontroli po rozpoczęciu współpracy.

 Aby otrzymać  jasny obraz tego,  w jakiej sytuacji znajduje się obecnie firma wiele czynników musi zostać wziętych pod uwagę. Dlatego też warto rozważyć wsparcie się profesjonalnymi, przeznaczonymi do tego narzędziami i zarządzanie ryzykiem finansowym.

 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM

Są to wszelkie działania podejmowane przez osoby decyzyjne w firmie, które mają na celu ograniczenie  ryzyka finansowego i ochronę firmy przed jego negatywnymi skutkami.

Aby najskuteczniej zarządzać ryzykiem finansowym należy przede wszystkim je zidentyfikować, czyli dowiedzieć się, w których obszarach naszej działalności jest ono największe. Można to robić dwojako. Przede wszystkim należy sprawdzać firmy jeszcze przed rozpoczęciem współpracy, z drugiej strony należy dokładnie badać własny portfel klientów. na bieżąco sprawdzać, które firmy zaczynają mieć problemy finansowe, przestają płacić faktury na czas Tobie lub innym i dobrać do tego odpowiednie środki działania.

Bisnode posiada  szerokie dane, pozwalające nam przygotować szczegółowe analizy dotyczące Twoich potencjalnych i obecnych partnerów, które pozwolą Ci szybko i pewnie podejmować strategiczne decyzje.

Dzięki rozwiązaniom do określania ryzyka finansowego:

  • Określisz szanse i ryzyko podjęcia współpracy,
  • Zbudujesz business plan,
  • Szybko podejmiesz strategiczne decyzje,
  • Zabezpieczysz firmę przed stratami.

Powiązane produkty

Produkty

Bisnode International Payment Monitor

 

Zabezpiecz się przed opóźnieniami w płatnościach

Sprawdzaj czy firmy regulują swoje zobowiązania na czas z Bisnode International Payment Monitor

Monitoring Należności

Produkty

Raport handlowy

Informacje gospodarcze o firmach. Poznaj wiarygodność obecnych i potencjalnych partnerów handlowych. Podejmuj zyskowne decyzje biznesowe!

O raporcie handlowym

Powiązane tematy

Wiedza Bisnode

Wiarygodność firmy- system oceny Bisnode

 

Co oznacza, że firma jest wiarygodna finansowo?  W jaki sposób to oceniamy?

Poznaj metodę ratingu Bisnode

Czytaj więcej

Wiedza Bisnode

Proces DUNSRight®

Stałe manualne i automatyczne sprawdzanie jakości danych ze względu na ich kompletność, dokładność i aktualność.

Czytaj więcej