Menu
  • Grupa

Wywiad gospodarczy - kompleksowe informacje o firmach

Jest to pozyskiwanie informacji na temat gospodarki przedsiębiorstw i państw.

Czym są wywiadownie gospodarcze?

Wywiadownie gospodarcze to instytucje zajmujące się zdobywaniem kompleksowych informacji na temat firm i ich analizowanie na rzecz swoich klientów. Wszystko to ma na celu ograniczenie ryzyka związanego ze współpracą firmy z innymi przedsiębiorstwami. Głównym celem działalności wywiadowni gospodarczych jest umożliwianie swoim klientom trafnych decyzji biznesowych poprzez zarządzanie ryzykiem biznesowym oraz minimalizowanie ryzyka współpracy z firmami, które nie są wiarygodne, minimalizowanie ryzyka,  a tym samym unikanie strat finansowych.

Podstawowym produktem każdej wywiadowni gospodarczej jest raport handlowy, jednak w zależności od wywiadowni, może oferować również bazy danych firm, przygotowywać własne analizy rynkowe, prowadzić programy monitorowania należności.

Z jakich źródeł korzysta wywiadownia gospodarcza?

Wywiadownie gospodarcze korzystają z różnych źródeł informacji. Są to przede wszystkim sądy gospodarcze i krajowy rejestr sądowy.

Znając skostniałą strukturę sądów gospodarczych musimy liczyć się ze znaczną i niepotrzebną stratą czasu trwonionego w kolejkach po akta sądowe. Poza tym w aktach znajdziemy tylko wyniki finansowe spółki bez jej oceny. Więc otrzymamy dane pokazujące niepełny obraz badanego podmiotu.

dane rejestrowe 
Dane rejestrowe KRS, Ewidencja działalności gospodarczej
Udziałowcy, reprezentacja firmy KRS, Ewidencja działalności gospodarczej, MSiG
Sprawozdania finansowe KRS, Monitor Polski B, bezp.
Zdarzenia prawne KRS, Monitor Sądowy i Gospodarczy
dane nierejestrowe 
Informacje prasowe Monitoring prasy
Opóźnione płatności Programy branżowe – International Payment Monitor
Dane marketingowe Wywiad z firmą, strony www
Banki obsługujące Wywiad z firmą

Na czym polega wywiad gospodarczy?

Wywiad gospodarczy polega na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji dotyczących sytuacji prawnej, kadrowej, handlowej, finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstw, na zlecenie innych podmiotów gospodarczych w celu szacowania ryzyka współpracy, zdobywania przewagi konkurencyjnej i unikania strat lub odzyskiwania należności.

Termin „wywiad gospodarczy” jest często niesłusznie utożsamiany z pojęciem „szpiegostwo gospodarcze” lub kojarzony z tajnymi działaniami służb państwowych. Wywiad gospodarczy należy odróżnić od szpiegostwa, przez które rozumie się próbę uzyskania dostępu do tajnych informacji przy użyciu prawnie niedozwolonych środków. Informacje pozyskiwane przez wywiad gospodarczy mogą być również wykorzystywane przez wywiady różnych krajów np. w celach wojskowych.

Powiązane produkty

Produkty

Raport handlowy

Informacje gospodarcze o firmach. Poznaj wiarygodność obecnych i potencjalnych partnerów handlowych. Podejmuj zyskowne decyzje biznesowe!

O raporcie handlowym

Produkty

D&B Connect

platforma zarządzania informacjami i procesami zintegrowana z systemem SAP®

Dowiedz się więcej

Produkty

Bisnode International Payment Monitor

 

Zabezpiecz się przed opóźnieniami w płatnościach

Sprawdzaj czy firmy regulują swoje zobowiązania na czas z Bisnode International Payment Monitor

Monitoring Należności

Powiązane tematy

Wiedza Bisnode

Wiarygodność firmy- system oceny Bisnode

 

Co oznacza, że firma jest wiarygodna finansowo?  W jaki sposób to oceniamy?

Poznaj metodę ratingu Bisnode

Czytaj więcej

Wiedza Bisnode

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Analizy i prognozy Bisnode pozwalają ustrzec się ryzyka i dostrzec szanse

Czytaj więcej

Wiedza Bisnode

Ryzyko finansowe

 

Ryzyko finansowe wynikające z niewypłacalności firm, z którymi współpracujesz.

Czytaj więcej

Wiedza Bisnode

Proces DUNSRight®

Stałe manualne i automatyczne sprawdzanie jakości danych ze względu na ich kompletność, dokładność i aktualność.

Czytaj więcej