Menu
  • Grupa

Zarządzanie ryzykiem

Bisnode dostarcza informacje na temat firm, które stanowią podstawę codziennych decyzji dotyczących udzielania kredytów kupieckich zarządzania ryzykiem. Podstawą jest największa na świecie baza danych firm. Zawiera ona informacje na temat 3,5 mln firm polskich i ponad 200 milionów firm na całym świecie.

Co to jest zarządzanie ryzykiem?

Są to wszelkie działania podejmowane przez osoby decyzyjne w firmie, które mają na celu ograniczenie  ryzyka finansowego i ochronę firmy przed jego negatywnymi skutkami.

Aby najskuteczniej zarządzać ryzykiem finansowym należy przede wszystkim je zidentyfikować, czyli dowiedzieć się, w których obszarach naszej działalności jest ono największe.

Dokonuje się tego na dwa sposoby:

Następnym krokiem zarządzania ryzykiem jest dobór na podstawie zdobytych informacji, odpowiednich środków działania.

Bisnode posiada  szerokie dane, pozwalające nam przygotować szczegółowe analizy dotyczące Twoich potencjalnych i obecnych partnerów, które pozwolą Ci szybko i pewnie podejmować strategiczne decyzje.

Zarządzanie ryzykiem umożliwi Ci:

  • właściwą ocenę partnera handlowego
  • optymalizację business planu
  • skuteczne podejmowanie strategicznych decyzji
  • zabezpieczenie firmy przed stratami.

Właściwa ocena partnera biznesowego

Nasze rozwiązania pozwalają wiarygodnie ocenić partnerów biznesowych na całym świecie. Codziennie aktualizujemy 1.800.000 rekordów. Ponadto, w przygotowywaniu oceny kredytowej, brane są pod uwagę faktyczne zachowania płatnicze firm. Dane pochodzą z programu International Payment Monitor, gdzie posiadamy informacje na temat tego, w jakim terminie firmy płaca należności innym, z którymi współpracują.  Informacje o krajowych i międzynarodowych firmach ze wszystkich sektorów, pochodzą bezpośrednio od współpracujących ze sobą firm i dostarczane są anonimowo.  Paydex, obrazuje moralność płatniczą badanej firmy, jest wskaźnikiem, który skutecznie ostrzegania o potencjalnych problemach z płynnością.

Podejmując decyzje na wszystkich etapach działalności i myśląc o przyszłych wydarzeniach w firmie warto brać pod uwagę doświadczenie i wiedzę Bisnode w zarządzaniu ryzykiem.

Identyfikacja powiązań korporacyjnych

Zmniejszenie ryzyka strat finansowych: Znajomość swoich partnerów biznesowych nie zawsze może być wystarczająca. Zagrożenie może się kryć nie bezpośrednio w firmie, ale poprzez powiązania jakie posiada z innymi spółkami, czy to poprzez kapitał, czy poszczególne osoby.Problemy w spółce “matce” lub “córce” mogą mieć wpływ na działalność dobrze znanego Ci partnera, nawet jeżeli wcześniej nigdy nie było problemu z firmą. Aby zapobiec takim sytuacjom, dobrze jest poznać z kim i jak mocno powiązana jest firma i obserwować ich zachowania zawczasu.

Ocena ryzyka kraju

Dobra ocena firmy mieszczącej się poza granicami wymaga dokładnej znajomości cech specyficznych dla danego kraju. Z D & B Country Risk Services można uzyskać polityczną, finansową i gospodarczą informację o ryzyku w ponad 130 krajach .

Śledź comiesięczne zestawienia Country Risk

Bisnode D&B dostarcza wyczerpujące informacje, abyś z wyprzedzeniem wiedział o zmianach w ryzyku działalności Twoich partnerów biznesowych i mógł podjąć kroki do zarządzania ryzykiem biznesowym i zminimalizowania go.

Powiązane produkty

Produkty

Raport handlowy

Informacje gospodarcze o firmach. Poznaj wiarygodność obecnych i potencjalnych partnerów handlowych. Podejmuj zyskowne decyzje biznesowe!

O raporcie handlowym

Produkty

D&B Portfolio Manager®

Skutecznie zarządzaj należnościami w firmie.

Twoje informacje o moralności płatniczej firm łączymy z naszą oceną ryzyka wyznaczając obszary ryzyka portfela należności.

O portfolio manager

Powiązane tematy

Wiedza Bisnode

Wiarygodność firmy- system oceny Bisnode

 

Co oznacza, że firma jest wiarygodna finansowo?  W jaki sposób to oceniamy?

Poznaj metodę ratingu Bisnode

Czytaj więcej

Wiedza Bisnode

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Analizy i prognozy Bisnode pozwalają ustrzec się ryzyka i dostrzec szanse

Czytaj więcej

Wiedza Bisnode

Ryzyko finansowe

 

Ryzyko finansowe wynikające z niewypłacalności firm, z którymi współpracujesz.

Czytaj więcej

Wiedza Bisnode

Proces DUNSRight®

Stałe manualne i automatyczne sprawdzanie jakości danych ze względu na ich kompletność, dokładność i aktualność.

Czytaj więcej