Menu
  • Grupa

Branża czytelnicza z długami. Czy jest nadzieja?

 

Czy księgarniom i wydawcom książek pomoże jednolita cena książki utrzymywana w sprzedaży przez 12 miesięcy? Trudno prognozować. Pewne jest jednak, że branży nie jest łatwo,  ponad 40 proc.  firm znajduje się w słabej lub bardzo złej kondycji finansowej.

 phone-1052028-640.jpg

 

 

Przeterminowane zobowiązania księgarni i wydawców przekraczają 25 mln zł – wynika z danych Bisnode (dane Big Data i Smart Data), BIG InfoMonitor oraz BIK.

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjęło próbę poprawy sytuacji na rynku księgarskim i wydawniczym, poparło projekt ustawy o jednolitej cenie książki, przygotowany przez Polską Izbę Książki. Projekt regulacji prawnych  nakłada na wydawców i importerów książek obowiązek ustalenia na 12 miesięcy jednolitej ceny książki przed wprowadzeniem jej do obrotu we wszelkich kanałach dystrybucji. Ewentualne możliwe do zastosowania rabaty są w projekcie szczegółowo ujęte. Rozwiązanie ma pomóc wydawcom,  którzy pod presją dystrybutorów już w pierwszych dniach sprzedaży obniżają ceny o kilkadziesiąt procent.  Z drugiej jednak strony zmiana może spowodować wzrost cen już dziś często zniechęcających do zakupu.

 

Zaległe długi wydawców są wyższe niż księgarzy, bo ponoszą większe ryzyko

 

Jak zmiany te, jeśli zostaną wprowadzone, odbiją  się na kondycji finansowej branży trudno dziś przewidzieć. Wiadomo jednak, że sytuacja wydawców książek i księgarni jest nie do pozazdroszczenia. Prawie 44 proc. z działających na polskim rynku księgarni znajduje się obecnie w słabej i bardzo złej sytuacji finansowej – pokazuje analiza wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska. Liczba księgarni w Polsce spada z roku na rok. Na ponad 3,7 tys. zarejestrowanych działa  2,27 tys.  i na dodatek nie wszystkie sobie radzą. Jak wynika z danych BIG InfoMonitor oraz BIK  134 księgarnie, czyli 3,5 proc., a  biorąc pod uwagę wyłącznie aktywne firmy niemal 6 proc.  ma problem z regulowaniem różnego rodzaju zobowiązań również rat kredytowych. Ich łączne przeterminowane o min. 60 dni płatności wynoszą 4,4 mln zł. Średnio na firmę przypada 32 639 zł zaległóści. Kolejnych niemal 10 mln zł samych kredytów nie spłacają w terminie osoby prywatne, które prowadzą działalność księgarską. Praktyka pokazuje, że spora część z tych kredytów finansuje biznes, a nie prywatne potrzeby przedsiębiorców.

 

Kondycja księgarni. Detaliczna sprzedaż książek

 

kondycja finansowa księgarni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Bisnode Polska

Bardzo dobra Dobre Słaba Bardzo zła

41,5%

14,6%

24,4%

19,5%

 

Z analiz Bisnode wynika, że podobnie źle  sytuacja wygląda  w przypadku wydawców książek. 43 proc. z wydawców działających jest w słabej i bardzo złej sytuacji finansowej.

 

Kondycja wydawców książek

 

kondycja finansowa wydawców książek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Bisnode Polska

Bardzo dobre Dobre Słaba Bardzo zła

45,7%

11,2%

23,0%

20,1%

 

Z  punktu widzenia Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy BIK wydawcy wypadają gorzej od księgarzy. Wśród  wydawców zaległe zobowiązania ma niemal 6 proc. (291 z 5057 firm), choć gdyby wziąć pod uwagę wyłącznie działające firmy odsetek ten wyniósłby niemal 9 proc. Zaległości wydawców – przeterminowane o 60 dni, na kwotę min. 500 zł – dochodzą do 21 mln zł.  Średnia kwota niezapłacona w terminie wynosi 71 410 zł i jest ponad dwukrotnie wyższa niż w przypadku księgarni. To nie wszystko, bo ponad 14 mln zł nieregulowanych w terminie kredytów mają równie osoby prywatne prowadzące działalność wydawniczą.

 

Gorsza kondycja wydawców nie zaskakuje, bo jak wynika z praktyki rynkowej to niech głównie spoczywa ciężar ryzyka. – Umowy między wydawcami a dystrybutorami pozwalają na zwrot niesprzedanych egzemplarzy, nawet 80-100 proc. przyjętej przez sprzedawcę puli książek. I tak nietrafna ocena rynku przez dystrybutora zamawiającego książki odbija się na wydawcy. Kolejny problem to bardzo długie terminy płatności za sprzedane egzemplarze, sięgające 90-180 dni oraz  sięgające 50-70 proc. rabaty udzielane przez wydawnictwa dystrybutorom – mówi Mariusz Hildebrand,  wiceprezes BIG InfoMonitor. Trzeci to nie tylko konkurencja samego internetu, ale także piractwa możliwego za jego pośrednictwem.

 

 

Ponad 60 proc. Polaków nie przeczytało przez rok żadnej książki

 

 

Polski rynek książki od czasów transformacji już kilkukrotnie przeżywał kłopoty i nie doczekał się dłuższego okresu dobrej koniunktury, który pozwoliłby na jego okrzepnięcie. Z jednej strony podlega cyklicznym wahaniom, związanym z kondycją gospodarki, odbijającą się na dochodach konsumentów, za drugiej zaś trwałej tendencji spadku czytelnictwa –ostatnie opublikowane badania na zlecenie Biblioteki Narodowej pokazują, że w 2015 r.  63 proc. Polaków nie przeczytało w ciągu dwunastu miesięcy ani jednej książki, dla porównania w 2004 odsetek ten wynosił 42 proc.

 

Do tego dochodzą kwestie regulacji prawnych oraz przemiany kulturowe i cywilizacyjne, kierujące zainteresowanie zarówno wydawców, jak i czytelników ku nowym technologiom i nośnikom (internet, e-booki), a także innym niż tradycyjne księgarnie, miejscom zakupu książek. Polacy coraz częściej zamiast w księgarniach kupują książki w sklepach internetowych. Ostatnio po niższych cenach książki można także kupić w największych w Polsce dyskontach, a  od dłuższego czasu w hipermarketach. Dodatkowo rośnie popularność tytułów wydawanych w formie cyfrowej, a to skutecznie wypiera z rynku książki tradycyjne.

 

Na spadek liczby księgarni i kłopoty wydawców wpłynął także wprowadzony w 2011 roku 5 proc.  podatek VAT na książki czy wreszcie rozpoczęte w 2014 r. zmiany w zasadach obrotu i funkcjonowania podręczników szkolnych.

 

Jak wynika z raportu „Rynek książki w Polsce” (ostatni udostępniony za 2014 r.)  przygotowanego przez Instytut Książki wartość rynku książki w Polsce w 2014 r. w cenach, po jakich wydawcy sprze­dają książki dystrybutorom, wynosiła 2,48 mld zł. Było to o 200 mln zł mniej niż rok wcześniej i 460 mln zł mniej niż w 2010 r.

Powiązane produkty

Produkty

Bisnode Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

 

Potwierdź wiarygodność swojej firmy!

Więcej o CWB

Produkty

Bisnode I Polska Baza Danych Bisnode

Sprawdź wiarygodność firm i minimalizuj ryzyko finansowe z raportami handlowymi w Bisnode I Polskiej Bazie Danych

Baza danych on-line

Produkty

Bisnode Selekcyjna Baza Danych B2B

Dotrzyj z ofertą do potencjalnych klientów korzystając z najbardziej aktualnej bazy danych firm polskich i zagranicznych.

Baza danych firm