Menu
  • Grupa

Ratingi krajów według D&B

R A T I N G

Rating Dun & Bradstreet Bisnode jest definiowany jako ocena wiarygodności inwestycji i prowadzenia biznesu w danym kraju przez przedsiębiorców. Obrazuje sytuację polityczną, gospodarczą oraz ekonomiczną. Ponadto uwzględnia strukturę i wiarygodność systemu finansowego i pod uwagę bierze analizę struktury handlu. Obniżenie ratingu kraju może przełożyć się na spadek wiarygodności i zainteresowania przede wszystkim importerów, inwestorów i kapitału zagranicznego w Polsce, jak również i samych przedsiębiorców.

S K A L A

Ocena wyrażona jest w siedmiostopniowej skali od DB1 do DB7, przy czym dodatkowo poszczególna ocena dookreślona jest poszczególnymi wartościami a,b,c i d.

  • DB1 (a,b,c,d) – bardzo niskie ryzyko inwestycji i prowadzenia biznesu
  • DB2 (a,b,c,d) – niskie ryzyko inwestycji i prowadzenia biznesu
  • DB3 (a,b,c,d) – średnie ryzyko inwestycji i prowadzenia biznesu
  • DB4 (a,b,c,d) – zwiększone ryzyko inwestycji i prowadzenia biznesu
  • DB5 (a,b,c,d) – podwyższone ryzyko inwestycji i prowadzenia biznesu
  • DB6 (a,b,c,d) – wysokie ryzyko inwestycji i prowadzenia biznesu
  • DB7 (a,b,c,d) – bardzo wysokie ryzyko inwestycji i prowadzenia biznesu

Powiązane produkty

Produkty

Raporty o krajach

Oceń ryzyko i szanse rozwoju biznesu w danych kraju!

Czytaj więcej

Produkty

D&B Portfolio Manager®

Skutecznie zarządzaj należnościami w firmie.

Twoje informacje o moralności płatniczej firm łączymy z naszą oceną ryzyka wyznaczając obszary ryzyka portfela należności.

O portfolio manager

D&B Onboard

Rozwiązanie dla compliance

 

Chroń swoją reputację i zyski się przed współpracą z firmami stosującymi nielegalne praktyki – usprawnij procesy compliance.

Czytaj więcej

Powiązane tematy

Wiedza Bisnode

Ryzyko finansowe

 

Ryzyko finansowe wynikające z niewypłacalności firm, z którymi współpracujesz.

Czytaj więcej

Wiedza Bisnode

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Analizy i prognozy Bisnode pozwalają ustrzec się ryzyka i dostrzec szanse

Czytaj więcej