Menu
  • Grupa

Odpowiedzialny pracodawca - Lider HR 2014

ODPOWIEDZIALNY PRACODAWCA - PNGBisnode Polska został odznaczony tytułem Odpowiedzialny pracodawca – Lider HR 2014

Odpowiedzialny pracodawca – Lider HR 2014 to ogólnopolski Program z obszaru human resources (HR). Jego celem jest upowszechniane oraz propagowanie właściwych wzorców, modeli i strategii działań w zakresie polityki personalnej oraz strategii integracji spraw personalnych ze sprawami biznesowymi. Program adresowany jest do firm prowadzących swoją działalność na terenie Polski, dla których dbałość o warunki pracy i rozwój pracowników wpisana jest w strategię przedsiębiorstwa.

Pracownicy to najcenniejszy kapitał każdej firmy. Świadomość tego faktu jest dziś najważniejszym elementem dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw.

Głównym kryterium wyboru laureatów Programu jest szeroko rozumiana jakość zatrudnienia, w skład której wchodzą m.in. takie czynniki jak:

  • przestrzeganie prawa pracy
  • przestrzeganie przepisów BHP
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji pracowników
  • dynamika rozwoju kadry
  • reputacja podmiotu gospodarczego
  • dynamika zatrudnienia
  • system motywacyjny
  • społeczna odpowiedzialność biznesu

 

BISNODE - dyplom