Menu
 • Grupa

D&B Portfolio Manager®

Serwis wspierający prawidłowe zarządzanie należnościami w firmie. Łączy informacje na temat moralności płatniczej firm z Polski i zagranicy pochodzące od Ciebie, z naszą oceną ryzyka danego podmiotu wyznaczając w ten sposób obszary ryzyka Twojego portfela należności.

D&B Portfolio Manager

PORTFOLIO MANAGER® ODPOWIADA NA PYTANIA: 

Portfolio Manager jest wyróżniony Medalem Europejskim

Portfolio Manager jest wyróżniony Medalem Europejskim

 • kto jest najbardziej ryzykownym klientem w Twoim portfelu?
 • wśród których firm należy rozpocząć windykację miękką, u których zaś wstrzymać dostawy?
 • czy w budżecie należy zwiększyć rezerwę na długi (nieściągane należności)?
 • jak wyglądają powiązania kapitałowe i osobowe klientów w Twoim portfelu należności jak i z firmami zewnętrznymi,
 • jakie jest ryzyko kumulacji należności w ramach jednej grupy kapitałowej?

 

ponadto z serwisem:

 • zminimalizujesz ryzyko współpracy z niewiarygodnymi firmami,
 • skrócisz czas windykacji własnych należności.

 

ANALIZY JAKIE ZNAJDZIESZ W  PORTFOLIO MANAGER®

 • moralność płatnicza względem dostawców współpracujących z daną firmą,
 • współczynnik ryzyka upadłości firmy,
 • powiązania kapitałowe firmy z innymi Twoimi klientami,
 • hierarchizacja kontrahentów ze względu na terminowość płatności i wyznaczanie priorytetów windykacyjnych,
 • analizy jakości posiadanych należności przez pryzmat kalkulowanej przez D&B rezerwy na złe długi,
 • dane o upadłościach firm z całego świata.

 

Serwis Portfolio Manager połączony jest ze światową bazą danych D&B. W bazie każdego dnia aktualizowane są informacje na temat ponad 200 mln. firm z całego świata.

Więcej o możliwościach PM przeczytasz w wywiadzie z Andrzejem Osińskim

DOSTĘPNE INFORMACJE:
 • Analiza ryzyka przekrojowego w portfelu klientów ( które firmy mają wysoki/niski rating oraz wskaźnik moralności płatniczej)
 • Analizy dwuwymiarowe ryzyka ( którzy klienci nie płacą w terminie pomimo dobrej kondycji finansowej)
 • Ocena ryzyka upadłości poszczególnych klientów i ich wpływ na wartość tworzonych rezerw na należności stracone ( czy wartość rezerwy na należności nie jest za niska oraz jaki jest realny koszt zabezpieczeń portfela)
 • Analiza wartości należności straconych (Ile możesz stracić w ciągu 12 miesięcy z powodu opóźnień płatniczych klientów?)
 • Porównanie moralności płatniczej klientów względem firmy oraz innych dostawców na rynku ( czy płacą mi lepiej czy gorzej niż konkurencji?)
 • Analiza zmian w ryzyku całego portfela klientów ( kontrola i monitoring zmian każdej firmy pod katem ryzyka, limitu kredytowego, etc.)
 • Analiza sprzedaży do grup zakupowych ( które transakcje są ze sobą powiązane kapitałowe i jakie jest zagregowane ryzyko?)
 • Analiza sprzedaży w podziale na grupy odbiorców ( weryfikacja grup ryzykownych pod względem regionu, wielkości, branży)
 • Analiza sprzedaży w podziale na grupy opiekunów klienta ( weryfikacja ryzyka po kątem poszczególnych portfeli osób z działu handlowego lub jednostek organizacyjnych)

Powiązane produkty

Produkty

Raport handlowy

Informacje gospodarcze o firmach. Poznaj wiarygodność obecnych i potencjalnych partnerów handlowych. Podejmuj zyskowne decyzje biznesowe!

O raporcie handlowym

Produkty

D&B Connect

platforma zarządzania informacjami i procesami zintegrowana z systemem SAP®

Dowiedz się więcej

Produkty

Bisnode International Payment Monitor

 

Zabezpiecz się przed opóźnieniami w płatnościach

Sprawdzaj czy firmy regulują swoje zobowiązania na czas z Bisnode International Payment Monitor

Monitoring Należności

Podobne Case Studies

Wywiad z Andrzejem Osińskim

PM z Medalem Europejskim - wywiad

Czym jest Portfolio Manager, kto może z niego korzystać i za co został wyróżniony przez Business Center Club?

Cały wywiad