Menu
 • Grupa

Bisnode Raport Handlowy

Oceń wiarygodność obecnych i potencjalnych partnerów handlowych,
Rozpocznij współpracę tylko z bezpiecznymi firmami!

Nie podejmuj ryzyka! Sprawdź firmę i działaj bezpiecznie.

 • zobacz rekomendację współpracy, sprawdzanie wiarygodności firmy
 • oceń stabilność i kondycję finansową firmy,
 • wynegocjuj najlepsze warunki współpracy,
 • unikaj firm, które mogą przestać płacić na czas.

Bisnode Raport gospodarczy to obszerne źródło informacji gospodarczych o firmach w Polsce i zagranicą.

W BISNODE RAPORTACH HANDLOWYCH ZNAJDZIESZ

 • dane finansowe i rejestrowe o wybranej firmie,
 • opis działalności przedsiębiorstwa,
 • oraz jego kondycji finansowej i ryzyka współpracy,
 • powiązania kapitałowe i osobowe firmy,
 • rekomendacja wiarygodności firmy,
 • dane historyczne pozwalające na dostrzeżenie tendencji wzrostowych lub spadkowych,

 

ocena ryzykaOcena_Ryzyka

 

 
 
 
albertina-01albertina-01albertina-01

 

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA BISNODE RAPORTÓW HANDLOWYCH

 • są rekomendacją współpracy z danym partnerem handlowym,
 • ułatwiają podejmowanie ważnych decyzji biznesowych,
 • stanowią doskonałe źródło bezstronnej oceny stabilności i kondycji finansowej firm,
 • podnoszą bezpieczeństwo transakcji handlowych,
 • pomagają w weryfikacji potencjalnych kontrahentów,
 • stanowią podstawę do podejmowania decyzji o warunkach współpracy z nowymi partnerami,
 • dają wsparcie podczas negocjacji handlowych,
 • dostarczają informacje o konieczności szybkiego podjęcia działań windykacyjnych.

 

Bisnode Raport gospodarczy to obszerne źródło informacji gospodarczych o firmach w Polsce i zagranicą.

 

Bisnode posiada raporty handlowe na temat firm z polski i zagranicy

 

CO MOŻNA USTALIĆ O KONTRAHENCIE NA PODSTAWIE BISNODE RAPORTU HANDLOWEGO ?

 

RAPORT ZAWIERA INFORMACJE

• dane rejestrowe,
• struktura własności,
• powiązania kapitałowe,
• ocena obecnej kondycji finansowej firmy,
• historia kondycji firmy,
• wypłacalność firmy oraz moralność płatnicza,
• rekomendacja maksymalnego limitu kredytu kupieckiego,
• skład zarządu i rady nadzorczej,
• powiązania osobowe,
• obecne zatrudnienie oraz jego historia,
• bilans, rachunek zysków i strat,
• rachunek przepływów pieniężnych,
• pozycja firmy na tle branży,
• wnioski o upadłość lub likwidację firmy,
• banki obsługujące,
• partnerzy handlowi,
• kierunki importu i eksportu,
• posiadane nieruchomości,

• prezentacja danych z giełd wierzytelności , przetargów oraz egzekucji komorniczych,

• dane z internetowej giełdy długów.

 

Powiązane produkty

Produkty

D&B Portfolio Manager®

Skutecznie zarządzaj należnościami w firmie.

Twoje informacje o moralności płatniczej firm łączymy z naszą oceną ryzyka wyznaczając obszary ryzyka portfela należności.

O portfolio manager

Produkty

Bisnode I Polska Baza Danych Bisnode

Sprawdź wiarygodność firm i minimalizuj ryzyko finansowe z raportami handlowymi w Bisnode I Polskiej Bazie Danych

Baza danych on-line

Powiązane tematy

Wiedza Bisnode

Raporty handlowe

Czym jest raport handlowy i jakie informacje możesz z niego wyczytać?

Czytaj więcej