Menu
  • Grupa

Monitoruj płatności firm

Obserwuj swoich kontrahentów – monitoruj ich sytuację finansową, ocenę ryzyka, zdarzenia prawne, zmiany w składzie zarządu, terminy płatności faktur.

Podejmuj zyskowne decyzje i z wyprzedzeniem zaplanuj działania gdy widzisz zbliżające się kłopoty.  Nie daj się zaskoczyć upadkiem firmy lub że nagle przestanie płacić faktury, skoro wiele zbliżających się zdarzeń możesz widzieć z wyprzedzeniem!

monitorowanie firm

  • sprawdzaj zmiany w ryzyku współpracy z firmą,
  • kontroluj czy wydłuża okres płacenia faktur,
  • dowiaduj się o zmianach w kierownictwie i powiązaniach.

Produkty

Produkty

D&B Portfolio Manager®

Skutecznie zarządzaj należnościami w firmie.

Twoje informacje o moralności płatniczej firm łączymy z naszą oceną ryzyka wyznaczając obszary ryzyka portfela należności.

O portfolio manager

Produkty

Bisnode International Payment Monitor

 

Zabezpiecz się przed opóźnieniami w płatnościach

Sprawdzaj czy firmy regulują swoje zobowiązania na czas z Bisnode International Payment Monitor

Monitoring Należności

Produkty

GRS Światowa baza danych i powiązań

Zbuduj bazę klientów z całego świata według swoich potrzeb.

Sprawdzaj powiązania kapitałowe i osobowe.

Więcej o GRS