Pełna treść zgody na otrzymywanie informacji handlowej

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, o której mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 123) wysyłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przez Bisnode Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000228478, NIP: 7742855054, REGON: 140015088, kapitał zakładowy w wysokości: 1.075.000,00 złotych.

Mam świadomość, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że możliwe jest jej cofnięcie w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przesyłania informacji handlowej przed cofnięciem zgody. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: bisnode.rodo.pl@bisnode.com.