Treść zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych

Wyrażam zgodę na używanie, zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, e-mail) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. automatycznie rozsyłające się wiadomości sms, e-mail) przez Bisnode Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bisnode”) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Bisnode.

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, a jej niewyrażenie nie ma żadnego wpływu na możliwość zawarcia umowy zakupu raportu o firmie na stronie bisnode.pl.

Mam również świadomość, że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dokonywanych przed cofnięciem zgody.