Pełna treść zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących

 

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, e-mail) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. systemy automatycznie rozsyłające wiadomości sms, e-mail) przez Bisnode Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000228478, NIP: 7742855054, REGON: 140015088, kapitał zakładowy w wysokości: 1.075.000,00 złotych (dalej: „Spółka”) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Spółki.

Mam świadomość, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że możliwe jest jej cofnięcie w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących przed cofnięciem zgody. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: bisnode.rodo.pl@bisnode.com.