Bisnode publikuje raport zrównoważonego rozwoju

28 cze 2017

BISNODE PUBLIKUJE PIERWSZY RAPORT DOTYCZĄCY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

 

To pierwsza publikacja raportu o nazwie “Bisnode Raport Zrównoważonego Rozwoju”. Raport zawiera szczegóły dotyczące postępu jaki wykonuje Bisnode w kierunku stawania się liderem w zakresie zrównoważonego rozwoju w obszarze cyfrowym. Cele zawarte w raporcie wyznaczają nowe, ambitne zobowiązania i ramy strategiczne naszej firmy związane z globalnymi kierunkami zrównoważonego rozwoju na świecie.

 

PEŁEN RAPORT: –> BISNODE RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

 

 

Raport Zrównoważonego Rozwoju opisuje operacje Bisnode w 2016 – roku pełnym wyzwań. Firma koncentruje się na realizacji nowej strategii dla całej grupy Bisnode, a główne inicjatywy strategiczne zostały ukierunkowane na współpracę całej organizacji w zakresie koncentracji na potrzebach klienta oraz w tworzeniu innowacyjnych, nie ograniczanych geografią rozwiązań.

 

CEO Bisnode Magnus Silverberg wyjaśnia; “W 2016 roku skupiliśmy się na budowaniu skutecznego zarządzania i wzmacnianiu obszarów odpowiedzialności, tak aby wesprzeć naszą nową strategię zrównoważonego rozwoju. Wykonaliśmy dużo pracy, napotkaliśmy mnóstwo ciekawych wyzwań, ale przede wszystkim stworzyliśmy wiele nowych możliwości. Budowanie stabilności w naszym systemie zarządzania jest istotne dla wspierania naszego dążenia do zapewnienia zrównoważonego wzrostu przez długi czas.”

 

Jak podano w raporcie, Bisnode podpisał układ UN Global Compact zobowiązując się do stosowania zawartych w nim dziesięciu zasad z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Firma zecydowała również , że przy tworzeniu inauguracyjnego Raportu Zrównoważonego Ryzyka będzie podążała za standardami wyznaczonymi przez Global Reporting Framework (GRI).

 

Najważniejsze informacje z raportu 2016 obejmują:

 

  • Wyznaczenie w strukturach Bisnode nowej funkcji Managera ds. Zrównoważonego Rozwoju dla całej grupy.
  • Przyszłe plany firmy, która chcę przodować w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w obszarach cyfrowych określając priorytety związane z zachowaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych, ochrony, integralności i prywatności.
  • Informacje o Whistleblower –  funkcjonalności uruchomionej w 2016 roku we wszystkich krajach grupy, umożliwiającej pracownikom anonimowe zgłoszenie sytuacji nadużycia.
  • A General Data Protection Regulation (GDPR) Program has been developed and supported by appointed Group Protection Officer (DPO) which aims to ensure compliance and strict data security.
  • Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (PKBR) program który został opracowany przez  struktury bezpieczeństwa grupy Bisnode, który ma na celu zapewnienie zgodności i ścisłe bezpieczeństwo danych.

 

“Bisnode Raport Zrównoważonego Rozwoju” można pobrać z bisnode.pl lub z bisnode.com.

 

 

Opracowanie dostępne jest tylko w języku angielskim.