Wkład w zrównoważony rozwój

Dbamy o zrównoważonym rozwoju

Nasz wkład w zrównoważony rozwój

Jesteśmy świadomi, że decyzje, które podejmujemy w nasze działania wpływają na świat wokół nas; społeczeństwa, osoby i środowiska. W związku z tym to naturalne dla nas, aby działać zgodnie z globalnych zasad i wytycznych.

Bisnode jest członkiem ONZ Global Compact i i działają zgodnie z ich dziesięć zasad przewodnich dla przedsiębiorców na praw człowieka, standardów pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Mamy raport zrównoważonego rozwoju według GRI-standard, nasze hållbarhetsraport na 2017 można znaleźć tutaj.

Etyka w biznesie

Etyka w biznesie

Wspólne wytyczne dla wszystkich

Etyczne zachowanie dobry biznes w wszystkich naszych pracowników jest istotne, jeśli chcemy wygrać zaufanie naszych klientów. Dotyczy to zarówno pracowników, konsultantów i partnerów outsourcingu, menedżerów, zarządzania i Zarząd.

 • Mamy zero tolerancji przeciwko wszelkim formom korupcji i aktywnie działają do upewnij się, że nie występuje w firmie.
 • Bisnode jest niezależne politycznie i funduszy firmy nigdy nie są wykorzystywane do wspierania kampanii politycznych lub przyczyny.
 • Bisnode działa zgodnie z antymonopolowego i prawa konkurencji na rynkach, w których działamy.

Nasz Kodeks etyczny

Środowisko

Środowisko

Długoterminowych i proaktywne

Szwecja Bisnode zapewniają długotrwałe, wysoki i stabilny plon, ale nigdy nie kosztem środowiska. Nasze środowisko pracy powinno być aktywne i innowacyjnych i chcemy być wzorem do naśladowania dla klientów, dostawców i partnerów.
Przyczyniamy się do zrównoważonego społeczeństwa, gdzie bierzemy pod uwagę zarówno obecnych jak i przyszłych pokoleń.

 • Będą zgodne z obowiązującymi przepisami, regulacjami i jest na odpowiedzialność użytkownika w środowisku pracy.
 • Nasze cele środowiskowe są mierzone i monitorowane na bieżąco
 • Oszczędzanie prądu zasoby naturalne są integralną częścią codziennej pracy

Bisnode a środowisko

Kodeks postępowania

Kodeks postępowania

Jasne wymagania w wielu dziedzinach

Bisnode oczekuje od wszystkich swoich dostawców, aby przestrzegać zawartość nasz Kodeks postępowania dostawcy i działać aktywnie i systematycznie do przestrzegania zakontraktowanych dostawców. Bisnode's Kodeks postępowania zawiera minimalne wymagania odnoszące się do etyki biznesu, środowiska, warunków pracy, praw człowieka oraz zdrowia i bezpieczeństwa.

 • Kodeks postępowania jest zawarte w wszystkich głównych umów
 • Wymagamy od naszych dostawców do przestrzegania przepisów ustawowych i wykonawczych
 • Naszych dostawców do wsparcia i poszanowania praw człowieka


Nasz Kodeks postępowania

Środowisko pracy

Środowisko pracy

Pracownicy są kluczem do sukcesu

Naszym celem jest być atrakcyjnym pracodawcą, i stale pracujemy, aby rozwinąć i utrzymać wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników. Działania w naszej działalności jest prowadzone bez wyjątku w środowisku pracy dobre i profesjonalne w odniesieniu do bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

 • Nie akceptujemy wszelkie formy represjami lub molestowania, niezależnie od przyczyny.
 • Stosujemy równego wynagrodzenia i innych warunków pracy i podobne umiejętności.
 • Nasze środowisko pracy zawiera środowisko fizyczne i psychospołeczne.

Dowiedz się więcej