Cele zrównoważonego rozwoju

Jesteśmy częścią największej na świecie inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Razem możemy zrobić różnicę!

Walczymy z niewłaściwym wykorzystaniem danych, zmianami klimatycznymi i ubóstwem

SiOd 2015 roku jesteśmy sygnatariuszem UN Global Compact, największej na świecie inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Została ona zainicjowana przez byłego sekretarza generalnego ONZ Kofi Annana w 2000 r. Z zamiarem przybliżenia ONZ i biznesu w pracach na rzecz lepszego świata. Nasza praca na rzecz zrównoważonego rozwoju opiera się na dziesięciu zasadach przewodnich dotyczących praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Jako uczestnik UN Global Compact, Dun & Bradstreet wspiera cele zrównoważonego rozwoju (SDG).2015.

Czym jest UN Global Compact?

United Nations Global Compact to pakt Organizacji Narodów Zjednoczonych, którego celem jest zachęcanie przedsiębiorstw na całym świecie do przyjmowania zrównoważonych i odpowiedzialnych społecznie polityk oraz składania sprawozdań z ich wdrażania. UN Global Compact wspiera firmy w:
  • Prowadzeniu biznesu w sposób odpowiedzialny, dostosowując swoje strategie i działania do dziesięciu zasad dotyczących praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji
  • Podejmowaniu strategicznych działań, aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju
Sustainable development goals UN and Bisnode

Realizujemy bezpośrednio lub pośrednio 12 z 17 wytycznych SDG

Aktywnie pracujemy nad wszystkimi celami zrównoważonego rozwoju, które mają zastosowanie do naszej działalności i obejmują głównie: programy satysfakcji i zdrowia pracowników, kodeks postępowania i zasady (przeciwdziałanie korupcji, informowanie o nieprawidłowościach, etyka danych, ład korporacyjny, przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu) , Inicjatywy Środowiskowe, Współpraca z Inicjatywą Społeczną, Inicjatywy dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym oraz Zgodność z regulacjami - bezpieczeństwo danych, ochrona, prywatność oraz integralność.
focus sustainable development goals at bisnode

Jesteśmy oddani zrównoważonej przyszłości

Jako sygnatariusz UN Global Compact, wspieramy cele zrównoważonego rozwoju (SDG). Wyszczególniliśmy cztery cele, które odpowiadają naszej wewnętrznej pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju i w przypadku których wierzymy, że możemy wnieść pozytywny wkład, są to: SDG 5 Równość płci, SDG 8 Godna praca, SDG 9 Przemysł, Innowacje i infrastruktura oraz SDG 13 Działania na rzecz klimatu.
Nasze wartości i społeczna odpowiedzialność biznesuW Dun & Bradstreet jesteśmy ciekawi tego, co dzieje się w otaczającym nas świecie i jak możemy znaleźć rozwiązania, które przyczyniają się do rozwoju społecznego. Mamy świadomość, że decyzje, które podejmujemy w naszej codziennej działalności, wpływają na społeczeństwo, ludzi i środowisko. Ta świadomość przenika każdą decyzję w całej organizacji.