D&B PORTFOLIO MANAGER®

Nagradzany serwis wspierający prawidłowe zarządzanie należnościami w firmie.

Skontaktuj się z nami
check_fat_green.png

zidentyfikuj ryzykownych klientów w swoim portfelu

check_fat_green.png

zminimalizuj ryzyko współpracy z niewiarygodnymi firmami

check_fat_green.png

skróć czas windykacji należności i sprawdź powiązania osobowe i kapitałowe klientów w Twoim portfelu

Czym jest D&B Portfolio Manager?

Dotrzyj do nowych klientów i rozwiń swój biznes z Bisnode

Serwis wspierający prawidłowe zarządzanie należnościami w firmie. Łączy informacje na temat moralności płatniczej firm z Polski i zagranicy pochodzące od Ciebie, z naszą oceną ryzyka danego podmiotu wyznaczając w ten sposób obszary ryzyka Twojego portfela należności.

 

Portfolio Manager odpowiada na pytania:

 • kto jest najbardziej ryzykownym klientem w Twoim portfelu?
 • wśród których firm należy rozpocząć windykację miękką, u których zaś wstrzymać dostawy?
 • czy w budżecie należy zwiększyć rezerwę na długi (nieściągane należności)?
 • jak wyglądają powiązania kapitałowe i osobowe klientów w Twoim portfelu należności jak i z firmami zewnętrznymi,
 • jakie jest ryzyko kumulacji należności w ramach jednej grupy kapitałowej?

 

ponadto z serwisem:

 • zminimalizujesz ryzyko współpracy z niewiarygodnymi firmami,
 • skrócisz czas windykacji własnych należności.
D&B Portfolio Manager jest wyróżniony Medalem Europejskim

D&B Portfolio Manager jest wyróżniony Medalem Europejskim

Medal Europejski, wyróżnienie nadawane przez Business Centre Club pod patronatem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Wyróżnienie zostało nadane za narzędzie Portfolio Manager - łączące dane na temat wiekowania należności z danymi o ryzyku firm wyznaczonym przez Bisnode Polska.

Medalem Europejskim wyróżnianie oraz promowane są usługi oferowane przez firmy działające na terenie Polski, które odpowiadają standardom europejskim. Nominowana usługa musi spełniać wymagane prawem normy, mieć odpowiednie licencje, patenty itp. Istotna jest dynamika firmy, zdobyte nagrody i certyfikaty. Bisnode Polska spełniając wszelkie wymagania  dołączyła do grona wyróżnionych firm.

Medal Europejski to niekomercyjne, ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego organizatorem jest Business Centre Club, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych (reprezentowanego przez ministra ds. członkostwa w UE) i Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli.

Celem nadawania wyróżnienia jest:

 • pobudzenie zainteresowania standardami europejskimi i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej,
 • pobudzenie zainteresowania wielomilionowym rynkiem Unii Europejskiej wśród polskich przedsiębiorców,
 • pobudzenie zainteresowania konsumentów i przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej Laureatami Medalu Europejskiego.

Medal Europejski przyznawany jest od 13 lat. Wśród nagrodzonych nim firm są zarówno najwięksi polscy producenci, banki, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, liderzy branży budowlanej, firmy informatyczne i telekomunikacyjne, jak również mniejsze przedsiębiorstwa, znane na rynkach lokalnych.

Analizy jakie znajdziesz w D&B Portfolio Manager®

Analizy jakie znajdziesz w D&B Portfolio Manager®

Możesz liczyć na szeroki zakres analiz na temat:

 • moralności płatniczej względem dostawców współpracujących z daną firmą,
 • współczynnika ryzyka upadłości firmy,
 • powiązań kapitałowych firmy z innymi Twoimi klientami,
 • hierarchizacji kontrahentów ze względu na terminowość płatności i wyznaczanie priorytetów windykacyjnych,
 • analiz jakości posiadanych należności przez pryzmat kalkulowanej przez D&B rezerwy na złe długi,
 • danych o upadłościach firm z całego świata.

Serwis Portfolio Manager połączony jest ze światową bazą danych D&B. W bazie każdego dnia aktualizowane są informacje na temat ponad 200 mln. firm z całego świata.

Informacje dostępne w ramach D&B Portfolio Manager

Informacje dostępne w ramach D&B Portfolio Manager

Dostępne informacje:

 • Analiza ryzyka przekrojowego w portfelu klientów ( które firmy mają wysoki/niski rating oraz wskaźnik moralności płatniczej)
 • Analizy dwuwymiarowe ryzyka ( którzy klienci nie płacą w terminie pomimo dobrej kondycji finansowej)
 • Ocena ryzyka upadłości poszczególnych klientów i ich wpływ na wartość tworzonych rezerw na należności stracone ( czy wartość rezerwy na należności nie jest za niska oraz jaki jest realny koszt zabezpieczeń portfela)
 • Analiza wartości należności straconych (Ile możesz stracić w ciągu 12 miesięcy z powodu opóźnień płatniczych klientów?)
 • Porównanie moralności płatniczej klientów względem firmy oraz innych dostawców na rynku ( czy płacą mi lepiej czy gorzej niż konkurencji?)
 • Analiza zmian w ryzyku całego portfela klientów ( kontrola i monitoring zmian każdej firmy pod katem ryzyka, limitu kredytowego, etc.)
 • Analiza sprzedaży do grup zakupowych ( które transakcje są ze sobą powiązane kapitałowe i jakie jest zagregowane ryzyko?)
 • Analiza sprzedaży w podziale na grupy odbiorców ( weryfikacja grup ryzykownych pod względem regionu, wielkości, branży)
 • Analiza sprzedaży w podziale na grupy opiekunów klienta ( weryfikacja ryzyka po kątem poszczególnych portfeli osób z działu handlowego lub jednostek organizacyjnych)

Portfolio manager z medalem europejskim

Wywiad z Andrzejem Osińskim, prezesem Bisnode Polska, w związku z nagrodą dla naszego produktu

Czytaj

Jesteś zainteresowany rozwiązaniami Bisnode?
Zostaw nam swoje dane - skontaktujemy się z Tobą

Formularz produkty

Jesteś zainteresowany rozwiązaniami Bisnode?

Jednocześnie akceptuję informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Bisnode Polska Sp. z o.o. znajdującą się TUTAJ.

Wyrażam zgodę na używanie, zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, e-mail) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. automatycznie rozsyłające się wiadomości sms, e-mail) przez Bisnode Polska Sp. z o.o., w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Bisnode Polska Sp. z o.o.

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz, że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dokonywanych przed cofnięciem zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (tj. m. in. oferty marketingowej i newslettera), wysyłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przez Bisnode Polska Sp. z o.o., zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219  z późn. zm.). 

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz, że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przesyłania informacji handlowej przed cofnięciem zgody.