zautomatyzuj i zoptymalizuj swój proces kredytowy

Optymalizuj ocenę ryzyka we współpracy z ekspertami Dun & Bradstreet
Skontaktuj się z nami
check-mark-blue.png

Stwórz indywidualne rozwiązania z rozbudowaną analityką oceny ryzyka

check-mark-blue.png

Kontroluj stan ryzyka kontrahentów na podstawie danych globalnych

check-mark-blue.png

Zwiększ rentowność przez efektywne zwiększenie wskaźnika akceptacji nowych klientów

Wzrost rynku kredytowego oznacza większe zapotrzebowanie

Wzrost rynku kredytowego oznacza większe zapotrzebowanie

Im większy jest rynek kredytowy, tym większe znaczenie ma oferta kredytowa Twojej firmy.

Aby utrzymać i zapewnić rentowność, firmy muszą zoptymalizować proces i swoją ofertę. Wraz z rozszerzeniem rynku coraz większe wymagania stawiane są procesowi kredytowemu, przy czym ważniejsze stają się również kwestie dotyczące identyfikowalności, przejrzystości i zgodności z regulacjami. To samo odnosi się do wiedzy i umiejętności niezbędnych do przestrzegania ustawodawstwa dotyczącego informacji kredytowych i danych dotyczących konsumentów.

Wszystkie te zmiany oznaczają, że istnieje potrzeba wzmocnionych procesów kredytowych, które optymalizują ryzyko i promują biznes, a jednocześnie spełniają coraz bardziej rygorystyczne wymogi i przepisy.

Równolegle z tymi zmianami klienci stają się coraz bardziej wymagający. Więcej opcji i dostęp do kompleksowych informacji przy zakupie produktów i usług przynosi oczekiwanie na lepsze rozwiązania. W celu zaspokojenia potrzeb klientów dotyczących szybszej obsługi, skuteczny proces kredytowy może mieć kluczowe znaczenie.

Automatyczne i zoptymalizowane procesy kredytowe Dun & Bradstreet umożliwiają usprawnienie zarządzania ryzykiem i zapewnienie zgodności, a jednocześnie oferują szybki i zorientowany na klienta proces. Poprzez konsultacje z doświadczonymi analitykami Dun & Bradstreet możesz mieć pewność, że proces kredytowy jest zoptymalizowany pod kątem warunków rynkowych i Twojej pozycji.

Usługi dedykowane Dun & Bradstreet dla poszczególnych krajów uzupełniane są międzynarodowymi rozwiązaniami dzięki współpracy z firmą Dun & Bradstreet. To partnerstwo daje dostęp do największej na świecie bazy danych korporacyjnych i umożliwia wdrożenie procesu kredytowego i analizy niezależnie od miejsca rejestracji klientów.

Rozszerz swoją wiedzę, zbuduj nowe możliwości i zmaksymalizuj wartość firmy

Rozszerz swoją wiedzę, zbuduj nowe możliwości i zmaksymalizuj wartość firmy

Zobacz potencjał oferowanych przez Ciebie ofert indywidualnych:

• Zwiększ wiedzę o klientach dzięki zoptymalizowanemu procesowi kredytowemu

• Usprawnij proces przy użyciu zaawansowanych analiz Dun & Bradstreet i połączenia Twoich danych z naszymi

• Opracuj zoptymalizowane strategie na przyszłość poprzez konsultacje z firmą Dun & Bradstreet

 

Osiągnij lepsze wyniki w zautomatyzowanym procesie:

• Zminimalizuj koszty ze względu na mniejszą liczbę strat kredytowych i mniej wydatków alokowanych na proces kredytowy

• Maksymalizuj zyski dzięki możliwości przyznania kredytu większej liczbie klientów na tym samym lub nawet niższym poziomie ryzyka

• Zyskaj rentowność dzięki dostosowanemu i zoptymalizowanemu rozwiązaniu kredytowemu wspierającemu Twoją firmę

Zapewnienie lepszej kontroli i zgodności z regulacjami

Zapewnienie lepszej kontroli i zgodności z regulacjami

Zwiększ wydajność i popraw satysfakcję klienta

• Zwiększ niezawodność w zarządzaniu kredytem kupieckim dzięki rozwiązaniu, które eliminuje ryzyko błędu ludzkiego

• Zmniejsz ryzyko złej woli dzięki zwiększonemu monitorowaniu i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa

• Poprawiaj relacje z klientami dzięki skutecznym decyzjom kredytowym, szybkiej reakcji i usprawnionej obsłudze

Wprowadzenie rozwiązań Bisnode dla zautomatyzowanych i zoptymalizowanych procesów kredytowych opiera się na szczegółowych analizach prowadzonych przez naszych doświadczonych konsultantów. Przeglądamy Twój obecny proces, określamy możliwości poprawy, przedstawiamy potencjalne wyniki, sugerujemy nowe rozwiązania i prowadzimy proces zmian podczas wdrażania. Nasza szeroka wiedza umożliwia Bisnode oferowanie różnego rodzaju analiz i spostrzeżeń, wszystko zależy od Twoich potrzeb, wyzwań i możliwości.

Analizy te mogą obejmować:

• Identyfikację procesu kredytowego w odniesieniu do klientów, w tym kwestii, takich jak dobre praktyki przyznawania kredytu i przechowywania danych

• Zbadanie procesu kredytowego w odniesieniu do akcjonariuszy, w tym takich kwestii, jak maksymalizacja zysków w procesie lub sposób uniknięcia podejmowania decyzji, które mogą mieć negatywny wpływ na Twój wizerunek

• Analizę procesu kredytowego w odniesieniu do przepisów ustawowych i wykonawczych

W celu zoptymalizowania procesu kredytowego dla Twojej firmy, konsultanci Bisnode zaczynają od analizy sytuacji w obecnym procesie. Ta obszerna analiza daje jasny obraz wyzwań i wszelkich możliwości poprawy. Zapewnia również dobre zrozumienie struktury klientów.

W analizie sytuacji rozważamy następujące kwestie:

• Struktura klientów - dystrybucja pomiędzy firmami a konsumentami

• Prezentacja portfela klientów na podstawie różnych cech, takich jak rozkład wiekowy, wielkość klienta (fakturowanie), stopa wykorzystania przyznanego kredytu lub rozkład geograficzny w podziale według obszaru produktu lub obszaru działalności (lub podobnych parametrów)

• Sektory - identyfikację sektorów, w których jesteś silny / słaby (dla klientów korporacyjnych)

• Alokacji ryzyka w oparciu o modele oceny

• Współczynnik automatyzacji - wgląd w skuteczność zarządzania kredytami

• Współczynnik akceptacji - identyfikacja aktualnych stawek zatwierdzania

• Kryteria odmowy klienta i identyfikacja zagrożeń w tej grupie

• Potencjalny poziom zatwierdzania - analiza, czy można zwiększyć współczynnik zatwierdzania bez zwiększania ryzyka

• Oszustwa kredytowe - analiza poziomu ekspozycji na takie zdarzenia

Na podstawie obszernej analizy sytuacji konsultanci Bisnode opracowują projekt i wizualizację tego, co można poprawić w proces kredytowania w Twojej firmie. Potrafimy zidentyfikować potencjał wzrostu biznesu i jak możemy wspierać Twoją firmę w tworzeniu warunków w optymalnym wariancie.


W tej wizualizacji bada się następujące kwestie:

• Kluczowe wskaźniki finansowe - wpływ zmienionego i ulepszonego procesu kredytowego na podstawie kluczowych wskaźników, takich jak potencjalny wzrost zysków, obniżenie kosztów, nowi klienci, marża zysku, sprzedaż itd.

• Codzienne operacje - wpływ i wynik zoptymalizowanego procesu

• Zgodność - jak proces kredytowania może być bardziej zgodny z przepisami ustawowymi i wykonawczymi

• Obraz - wpływ i potencjał poprawy zarządzania

• Potencjał rozwojowy - możliwości i konsekwencje zarówno pod względem zarówno miękkich, jak i twardych wartości

Przed przystąpieniem do wdrożenia nowego modelu ryzyka dajemy Ci możliwość przetestowania potencjalnych wyników. Daje to wyraźny obraz wpływu nowego modelu ryzyka w stosunku do istniejącego obecnie modelu.

Możesz także kontynuować korzystanie z obecnego modelu w wybranej grupie klientów podczas testowania modeli Bisnode z innej części, co pozwala zoptymalizować modele ryzyka wykorzystywane w różnych ofertach produktowych.

To rozwiązanie testuje aktualną strategię i stwarza możliwości wypróbowania nowej.

Aby zapewnić sprawne wdrożenie nowego procesu kredytowego, pomożemy Ci zarządzać zmianami, aby upewnić się, że proces jest dostosowywany i włączany do codziennych czynności. Ponieważ warunki są różne dla każdej firmy, nie ma rozwiązania standardowego Zamiast tego dostosowujemy rozwiązanie do Twoich potrzeb.

 

Oto kilka przykładów tego, co możemy Ci pomóc:

• Tworzenie lub aktualizacja polityki kredytowej

• Szkolenie pracowników na temat nowej polityki kredytowej

• Wdrażanie polityki i jejrozbicie na wsparcie decyzji w formie wytycznych kredytowych i zasad kredytowych

• Stworzenie ciągłego monitorowania procesu zarządzania procesem kredytowym

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami