Umożliwimy pewną autoryzację firmy Twojego kontrahenta 

Tworzenie rentowność poprzez inteligentne decyzje

Skontaktuj się z nami
checkmark.svg

Unikniesz współpracy z ryzykownymi kontrahentami

checkmark.svg

Zabezpieczysz firmę przed startami ustalając bezpieczne warunki kontraktów

checkmark.svg

Zapewnisz stałą kontrolę ryzyka w portfelu należności

Kim naprawdę jest Twój Klient?

Kim naprawdę jest Twój Klient?

Czy jest firmą, za którą się podaje? Jaką działalność prowadzi? Czy jego dane teleadresowe są poprawne?

Dzięki precyzyjnej identyfikacji zweryfikujesz czy firma, z którą współpracujesz prowadzi oczekiwaną działalność. Potwierdzisz jej autentyczność. Sprawdzisz jak długo jest na rynku i jakie wyniki finansowe osiąga. Ponadto ilu pracowników zatrudnia i jakie aktywa posiada.

Potwierdzisz też czy prowadzi aktywną działalność, czy nie jest w trakcie likwidacji oraz jakie zdarzenia prawne w niej zachodziły. Dzięki temu zredukujesz ryzyko współpracy z firmą, która jest wystawiona wyłącznie do transakcji, lub firmą, która za chwilę zniknie z rynku.

Dzięki obszernym danym ocenisz ryzyko płynące ze współpracy. Poza tym zapewnimy poprawność rozliczeń i korespondencji dzięki danym teleadresowym.

Unikalny identyfikator - gwarancja jakości

Unikalny identyfikator - gwarancja jakości

NUMER DUNS

Każda firma na świecie identyfikowana jest indywidualnym numerem DUNS. Jest on tak unikalny jak odcisk palca.

Metodologia nadawania numerów DUNS, stworzona przez D&B pozwala na precyzyjną identyfikację podmiotu, jego prawidłowych danych rejestrowych i teleadresowych oraz powiązań korporacyjnych i osobowych. Numer DUNS to podstawowy identyfikator D&B i Bisnode.

W Ameryce północnej, Wielkiej Brytanii, Europie Zachodniej jest on bardzo rozpowszechniony - zna go każdy przedsiębiorca. W USA jest on traktowany na równi z numerami rejestrowymi typu NIP czy REGON. Zawsze towarzyszy firmie, w każdym naszym rozwiązaniu.


Dzięki identyfikacji numerem DUNS firma jest elementem największej na świecie bazy danych o firmach - Dun&Bradstreet, zawierającej ponad 260 mln rekordów. Nasza baza żyje. Jest ona organizmem scalającym bazy lokalne z całego świata.

Dane czerpiemy bezpośrednio ze źródeł oficjalnych, poprzez bezpośredni wywiad oraz od naszych Klientów.

Dowiedz się więcej o numerze D-U-N-S

Powiązania kapitałowe mówią wiele

Powiązania kapitałowe mówią wiele

Nasza baza to również źródło wiedzy o powiązaniach pomiędzy podmiotami. Dla wielu naszych Klientów to najcenniejszy element informacji o kliencie.

Dysponujemy informacjami o firmach podrzędnych, nadrzędnych, posiadanych udziałach mniejszościowych i większościowych, prezentujemy całe drzewa korporacyjne. Ponadto wskażemy ostatecznych właścicieli - osoby stojące za firmami. Dzięki temu dowiesz się w jakiej sytuacji jest firma nadrzędna. Zła kondycja finansowa lub opóźnianie płatności firmy-matki może oznaczać nadchodzące problemy  klienta. Może to oznaczać brak źródła finansowania, może zagrażać odsprzedażą firmy  klienta lub jej likwidacją.

Podobnie rzecz się ma z podmiotami podrzędnymi wobec klienta. Ich zła sytuacja finansowa może być zwiastunem problemów u samego klienta. Poza sytuacją finansową, znaczenia mogą mieć zmiany w zarządzie, zmiany formy prawnej, przekształcenia, a również fuzje i przejęcia i zmiany własności w firmach powiązanych.

Warto wiedzieć co się dzieje w grupie kapitałowej klienta aby mieć pełny obraz ryzyka współpracy.

Szanse płynące z powiązań

Szanse płynące z powiązań

Z drugiej strony, przynależność do większej grupy kapitałowej może gwarantować klientowi stabilność i większą wiarygodność.

Dobrze jest mieć świadomość jak duża jest struktura krajowa i globalna firmy aby oszacować jakiego wsparcia może oczekiwać w razie problemów.

Zostaw nam swoje dane

testowy formularz

Jeżeli chcesz zamówić więcej danych o wyszukiwanej firmie wypełnij poniższy formularz - oddzwonimy do Ciebie