Ocenimy firmę i określimy bezpieczne warunki kontraktów

Czy klient będzie płacił na czas? Jakie są jego zwyczaje płatnicze i co Twojej firmie może dać kontrola należności?
Skontaktuj się z nami
check-mark-blue.png

Unikniesz współpracy z ryzykownymi kontrahentami

check-mark-blue.png

Zabezpieczysz firmę przed startami ustalając bezpieczne warunki kontraktów

check-mark-blue.png

Zapewnisz stałą kontrolę ryzyka w portfelu należności

Czy klient będzie płacił na czas?

Czy klient będzie płacił na czas?

Do jakiej kwoty można bezpiecznie kredytować transakcje dla danego klienta? Jakie jest zagrożenie, że firma klienta stanie się niewypłacalna? Jak dokonać wiarygodnej oceny klienta niedużym kosztem?

 

Wskaźniki oceny ryzyka to jedna z wartości Dun & Bradstreet, które nasi klienci cenią najwyżej. Oprócz zbioru danych z publicznych rejestrów dysponujemy danymi z indywidualnych wywiadów w firmach. Jeszcze większą wartością są dane o rzeczywistych płatnościach firm na rynku i idący za tym współczynnik Paydex oraz określenie moralności płatniczej.

 

To wszystko analizujemy wg metodologii Dun&Bradstreet, naszego partnera, najstarszej wywiadowni gospodarczej na świecie. Efektem analizy jest zestaw wskaźników określających ryzyko współpracy z firmą. Analizę wzmacniamy naszą rekomendacją co do współpracy z firmą oraz propozycją bezpiecznych wartości limitu kredytowego i transakcyjnego.

Całość stanowi gotową ocenę ryzyka współpracy z firmą.

Poznaj zwyczaje płatnicze Twojego klienta

Poznaj zwyczaje płatnicze Twojego klienta

Dzięki programowi monitorowania należności, informacje o zwyczajach płatniczych firm mamy z pierwszej ręki. Posiadanie informacji na temat moralności płatniczej kontrahenta umożliwia bardziej precyzyjne i bezpieczne negocjacje w zakresie współpracy (ustalanie terminów płatności, poziomu kredytowania, zabezpieczeń, etc.).

Program został przygotowany z myślą o firmach, które nie chcąc narażać się na problemy finansowe, wolą na bieżąco kontrolować terminowość realizowania płatności przez dotychczasowych kontrahentów i sprawdzać firmy, z którymi chcą nawiązać współpracę.

W ramach programu: sprawdzisz czy firma płaci swoje zobowiązania na czas; porównasz terminy regulowania płatności w branży; zobaczysz jak Twoi kontrahenci płacą innym na rynku; zidentyfikujesz miejsca w których możesz poprawić spływ należności; wybierzesz do współpracy najlepiej płacące firmy.

Ograniczenie strat dzięki kontroli portfela należności

Ograniczenie strat dzięki kontroli portfela należności

Kontrola zachowań płatniczych Klientów nie powinna odbywać się jedynie przed rozpoczęciem współpracy. Równie ważna jest kontrola obecnych klientów- stała, okresowa, lub przy odnowieniu kontraktu.

Z badań wynika, że ogromna część strat finansowych polskich przedsiębiorstw pochodzi od dobrych, znanych kontrahentów, z którymi te firmy długo współpracowały.

Dzięki bieżącej kontroli portfela należności zidentyfikujesz miejsca w których możesz poprawić spływ należności i unikniesz strat. Porównując dane z rynku można dostrzec czy ewentualne opóźnienia w płatnościach kontrahenta wynikają z jego kłopotów z płynnością, czy jest to świadome kredytowanie się kosztem jednej firmy lub grupy firm.

Wtedy w łatwy sposób wyselekcjonujesz tych kontrahentów, u których można poprawić ściągalność należności. Poza tym zaplanujesz dalsze kroki co do warunków współpracy z danym kontrahentem.

Sytuacja klienta może się zmienić

Sytuacja klienta może się zmienić

Dziś jedyne, co w biznesie stałe, to zmiana. Niestety to powiedzenie nabiera coraz większej aktualności. W czasach, gdy sytuacja biznesowa uzależniona jest od wielu czynników - wewnętrznych i zewnętrznych, nie możemy być pewni stabilności naszych klientów w dłuższym okresie.

Nowy kontrakt - nowa rzeczywistość biznesowa. Mimo, że dotychczas nie było problemów z płatnościami klienta, warto sprawdzić, czy nadal nie ma ryzyka.

Nauczeni doświadczeniami naszych klientów rekomendujemy powtórzenie procesu weryfikacji sytuacji klienta przed odnowieniem kontraktu. Ten prosty krok może uchronić firmę przed stratami finansowymi.Dodatkowe zabezpieczenia, zmiana terminu płatności, wprowadzenie przedpłaty, zmiana limitu kredytu kupieckiego - te narzędzia z pewnością uchronią dużą część potencjalnie straconych należności.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami