Sprawne działanie procesów compliance dzięki narzedziom dostosowanym do Twoich potrzeb

Wszystkie informacje w jednym miejscu zapewniają oszczędność czasu i pracy oraz gotowość na kontrolę
Skontaktuj się z nami
check-mark-blue.png

Przeprowadzisz weryfikację kontrahenta zgodnie z wymogami przepisów

check-mark-blue.png

Zapewnisz Twojej firmie dobrze funkcjonujący proces compliance

check-mark-blue.png

Zapewnisz należytą staranność dzięki dostępowi do wszystkich możliwych źródeł w jednym miejscu

Zawsze gotowi na kontrolę

Zawsze gotowi na kontrolę

Zapewniamy pełna obsługę procesów compliance i archiwizację dowodów weryfikacji.Istotnym elementem regulacji wewnętrznych jest kontrola. Zarówno prewencyjna, jak i post-factum, w przypadku zaistnienia ryzykownego zdarzenia.

Kontrola może okazać się konieczna w oddziałach Twojej firmy i, ewentualnie, w innych spółkach z grupy kapitałowej. Istotne będzie wykazanie, że zgodnie z zaleceniami, odpowiednie procesy i procedury zostały wprowadzone. Ponadto, ważne będzie udokumentowanie wyników weryfikacji. Z doświadczenia wiemy, że dla organizacji dużo bardziej opłacalna jest zdolność wykazania, że proces jest dobrze zorganizowany, wewnętrznie nadzorowany i spójny.

Dlatego umożliwiamy zaplanowanie i prowadzenia całego procesu weryfikacji partnerów. Nasze narzędzia mogą być punktem wyjścia do opisania standardów i wytycznych, ułożenia i przeprowadzenia procesu od początku do końca, krok po kroku. Pozwalają też na kontrolę jego przebiegu w poszczególnych jednostkach firmy. Dzięki nim osoby zaangażowane w proces mogą wymieniać między sobą informacje.

Wyniki przeprowadzonej weryfikacji zachowują się automatycznie w postaci gotowych raportów audytowych, zaprojektowanych na potrzeby ewentualnej kontroli.

Oszczędność czasu i pracy

Oszczędność czasu i pracy

Wszystkie istotne informacje w jednym miejscu

Regulacje najczęściej nakładają na jednostki zaangażowane w procesy obowiązek prowadzenia szeregu dodatkowych czynności, ustanowienia nowych procedur i odpowiedzialności. Nasi klienci, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, dużą wartość naszych rozwiązań wskazują w zaoszczędzonych zasobach.

Spełnienie wymogów polityki wewnętrznej często wiąże się z dużą pracochłonnością, godzinami spędzonymi na poszukiwaniu informacji, koniecznością stworzenia osobnych etatów. Jednak możliwe jest też spełnienie wymagań regulacji przy niewielkim zaangażowaniu zasobów. Nasze rozwiązanie zapewnia pełen zestaw informacji, ze wszystkich istotnych źródeł, dostępny on-line, o każdej porze.

 

Obok wspomnianych norm i procesów, regulacje często wymagają należytej staranności w weryfikacji firm. Jak pokazuje praktyka, w przypadku weryfikacji opartej na zróżnicowanych dostawcach danych, bazującej na niezweryfikowanych źródłach o różnej wartości ciężko jest zagwarantować jakość zadowalającą instytucję nadzorującą.

Kontrole wykazywały niedociągnięcia co do jakości danych i ich aktualności. Niejednokrotnie firmy decydowały się na współpracę z nami, rezygnując z pozornie prostszych rozwiązań. Stawiając na solidnego partnera zyskiwały spokój i bezpieczeństwo.Nasze rozwiązania to ponad 12 000 źródeł informacji w jednym miejscu. Informacje przetworzone, aktualizowane i analizowane przez najstarszą wywiadownię gospodarczą na świecie, cieszącą się renomą i wysoką jakością usług.

Dodatkowe korzyści przyniesie Twojej firmie zastosowanie serwisów API, zasilających cennymi informacjami bezpośrednio systemy CRM/ERP.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami