Ocena jakości i użyteczności Twoich danych

W pełni wykorzystaj wiedzę o klientach zapewniając poprawność danych.

Pierwsze kroki
check_fat_green.png

Umożliwisz rozwój biznesu dzięki fachowej analizie danych

check_fat_green.png

Stworzysz możliwości skuteczniejszego dotarcia do klienta

check_fat_green.png

Usprawnisz współpracę z innymi działami firmy dzięki optymalnej alokacji danych w organizacji

Dane krytyczne w biznesie

Dane krytyczne w biznesie

Kto nie zarządza danymi w biznesie ten nie zarządza biznesem – mówi popularne wśród menadżerów powiedzenie. Jednak, czy jakość baz danych w firmie jest aż tak istotna? Czy inwestycja w profesjonalne narzędzia do zarządzania danymi się opłaci?

I wreszcie – jakie wymierne korzyści przyniesie to działom marketingu, sprzedaży, czy finansów?

Warto uczyć się na doświadczeniach

Warto uczyć się na doświadczeniach

Analizujemy liczne doświadczenia naszych klientów z całego świata, najróżniejsze przypadki złej jakości danych–problemy menadżerów i sposoby ich rozwiązania. Bierzemy również pod uwagę trafione i nietrafione decyzje, przykłady mniej i bardziej skutecznego użycia naszych rozwiązań.

Na tej podstawie jesteśmy w stanie określić typowe sytuacje w działalności firmy oraz rozwiązania, które okażą się najskuteczniejsze. 

Wartość danych w praktyce

Wartość danych w praktyce

Aby w uniwersalny sposób zobrazować praktyczne zastosowanie danych, przejdźmy po krótce przez rzeczywiste sytuacje biznesowe. Sytuacje, które mogą się wydarzyć w różnych okolicznościach niezależnie o charakteru działalności, modelu biznesowego, branży, czy wielkości firmy.

Najczęstsze wyzwania firm

Najczęstsze wyzwania firm

Czy poniższe stwierdzenia brzmią znajomo? Jeśli któreś z poniższych pasują do sytuacji w Twojej firmie, to znak, że jesteś w dobrym miejscu. Możemy Ci pomóc:) Wspólnie przejdziemy przez procesy i zadania wykonywane w Twojej firmie. Doradzimy jakie dane będą dla Ciebie najwłaściwsze. Sprawdzimy jaki jest stan Twojej bazy danych i co możemy udoskonalić.

Wreszcie, dopasujemy optymalny dla Ciebie zestaw narzędzi.

Na każdym poziomie organizacji oraz w różnych obszarach jej działalności potrzebne są różne typy informacji. Nadmiar informacji równa się ich brakowi. Pracownicy rezygnują z analizowania zbyt dużej ilości danych i, w celu usprawnienia pracy, polegają na intuicji.

W firmach, które prowadzą sprzedaż z odroczonym terminem płatności wkazana jest dokładna weryfikacja klienta. Jednak często wiąże się to ze wstrzymaniem procesu sprzedażowego co nie jest dobrze odbierane przez dział sprzedaży. Nic dziwnego, ryzyko-ryzykiem, ale sprzedaż to działanie i nie lubi zastojów. Tym bardziej, że weryfikacja może być uciążliwa dla  samego klienta i może go zniechęcić.

Nieefektywne bazy danych

Bazy klientów mają różne struktury, różnią się zawartością informacji, zawierają duplikaty i pochodzą z różnych źródeł (oddziałów/systemów/akcji). Przez to trudno użyć je do spójnych działań i zarządzać nimi.

Działania marketingowe na bazie klientów przeważnie łączy się z niską skutecznością z racji nieaktualnych danych i niedopasowanej komunikacji.

Działania sprzedażowe oparte są głównie na kontaktach wypracowanych przez handlowców, na ich umiejętnościach i wyczuciu. Brakuje skutecznego wsparcia ze strony marketingu przy selekcji potencjalnych klientów na podstawie dostępnej wiedzy o nich.

Przez to nie osiąga się synchronizacji w działaniu i pełnej możliwej skuteczności.

Inwestycje w systemy ERP/CRM nie przynoszą możliwych skutków ponieważ dane zasilające systemy często są nieaktualne, niepełne i przez to niewiarygodne. To ogranicza funkcjonalność samych systemów i efektywność działań w całej firmie.

Jesteś zainteresowany rozwiązaniami Bisnode?

Kontakt formularz

Chcesz się z nami skontaktować?

Jednocześnie akceptuję informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Bisnode Polska Sp. z o.o.znajdującą się TUTAJ.

Wyrażam zgodę na używanie, zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, e-mail) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. automatycznie rozsyłające się wiadomości sms, e-mail) przez Bisnode Polska Sp. z o.o., w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Bisnode Polska Sp. z o.o.

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dokonywanych przed cofnięciem zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (tj. m. in. oferty marketingowej i newslettera), wysyłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przez Bisnode Polska Sp. z o.o., zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219  z późn. zm.). 

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz, że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przesyłania informacji handlowej przed cofnięciem zgody.

Inteligentne decyzje

czy wiesz czym jest smart data?

Zapoznaj się z kolejnym poziomem wtajemniczenia w praktyczne zastosowanie danych do podejmowania codziennych decyzji

zapoznaj się