DLACZEGO WARTO PUBLIKOWAĆ DANE FINANSOWE?

Co może dać firmie publikacja jej danych finansowych?

Co może dać firmie publikacja jej danych finansowych?

 

Publikacja danych finansowych

  • zwiększa wiarygodność firmy i przejrzystość prowadzonej działalności
  • umożliwia ocenę ryzyka współpracy z podmiotem dla firm ubezpieczających transakcje kredytowe, co wpływa pośrednio na brak konieczność udostępniania kosztownych zabezpieczeń majątkowych dla dostawcy (koncept jest taki, jeśli firma ubezpieczeniowa nie ma czego ocenić, wówczas dostawca nie ma ochrony ubezpieczeniowej – wartość limitu wynosi zero, co wpływa na to ze dostawca zaczyna się dopominać u klienta o inne zabezpieczenia, np. weksle, hipoteki, gwarancje bankowe) – w tym wypadku firma publikująca dane, ułatwia sobie prowadzenia biznesu i obniża koszty działalności
  • umożliwia szybką ocenę kredytową dla banków i analizę wstępną klientów, tj. przygotowanie rekomendacji kredytu krótkoterminowego, co przyśpiesza podjęcie decyzji kredytowej i zwalnia przedsiębiorcę z obowiązku dostarczanie części dokumentów,pozwala na monitoring sytuacji kredytowej przedsiębiorcy przez firmy leasingowe, faktoringowe (wiele z nich ma obowiązek to wykonywać cyklicznie), brak publikacji powoduje, konieczność dostarczania tych danych bezpośrednio nawet do kilku firm na raz.

Jakie firmy korzystają z usług wywiadowni?

Nie można konkretnie wskazać branży. Jednak większość klientów wywiadowni handlowych stanowią podmioty mające swój rodowód w sektorze usług finansowych. W pierwszej kolejności należy wymienić banki, firmy ubezpieczeniowe, doradztwa biznesowego, instytucje kredytowe.