W jaki sposób gromadzimy dane?

Oto najczęściej zadawane pytania

Bisnode Polska zbiera dane od dostawców, specjalizujących się w zbieraniu danych konsumenckich. Bisnode zawarł również umowy partnerskie z firmami komercyjnymi, które dostarczają informacji o swoich klientach.

Dane są również uzupełniane o pewną ilość informacji statystycznych, np. o dane dostarczone przez polski urząd statystyczny.  Przykłady zebranych informacji: średni dochód w dzielnicy, w której mieszkają ludzie, odsetek ogrodów, właścicieli domów, itp.

Wszystkie tego typu dane są gromadzone i łączone, aby umożliwić stworzenie profilu konsumenta, który jest przedmiotem obrotu handlowego.

Tak, możemy uzupełnić Twoje dane o dedukowane lub domniemane informacje. Na przykład, jeśli mieszkasz pod określonym adresem, dodajemy do informacji o Tobie dane statystyczne dotyczące Twojej dzielnicy, osiedla, miejscowości, określamy rodzaj nieruchomości oraz ilość osób wspólnie z Tobą zamieszkujących.

Oznacza to, że przypuszczamy, iż może istnieć między Tobą i innymi osobami, dla których posiadamy ten sam adres korespondencyjny jakiś związek, nie znając Twojego faktycznego stanu cywilnego ani sytuacji rodzinnej. Informacje tego rodzaju mogą mieć wpływ na szacunek dotyczący Twojej siły nabywczej jako konsumenta. 

 

Tak, możemy tworzyć Twój profil konsumenta, określając Twoją potencjalną siłę nabywczą.

Oznacza to, że możemy umieścić Cię w szacowanej przez nas grupie nabywczej konsumentów na podstawie kryteriów dotyczących domniemywanego poziomu Twojego wykształcenia, lokalizacji adresu, wieku.  Przykładowo, jeżeli jesteś osobą w wieku pomiędzy 30 a 45 lat, mieszkasz w dużym mieście w dzielnicy willowej, Twoja szacowana siła nabywcza będzie wysoka.   Stosowane przez nas kryteria nie są zdefiniowane z góry. Możemy je budować zgodnie z życzeniami naszych klientów i niekoniecznie zachowujemy je na przyszłość.

Nie. Po prostu oceniamy to, co nazywamy w naszym żargonie Twoją siłą nabywczą konsumenta.

To zakres, w jakim Twój profil sugeruje Twoje możliwości nabywcze produktów i usług.  Tak przygotowaną szacunkową siłę nabywczą przekazujemy naszym klientom, którzy mogą wykorzystywać te informacje w różnych celach, np. do opracowywania strategii działania na danych obszarach geograficznych lub - jeżeli mają do tego właściwą podstawę prawną - do dostosowywania swojej oferty do Twoich potrzeb.  Bisnode nie podejmuje żadnych decyzji na bazie tak opracowanych profili konsumenckich.  Może się zdarzyć, że nasz klient będzie wykorzystywał Twój profil otrzymany od nas do podejmowania indywidualnych decyzji, które mogą wywoływać dla Ciebie skutki prawne lub podobnie na Ciebie wpływać, lecz wówczas to ten klient powinien zapewnić odpowiednie podstawy do takich działań. Rzadko jednak będą to decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

Dane te pochodzą z GUS’u lub od innej instytucji, która mogłaby je udostępnić na rynku, co powszechnie określa się mianem danych otwartych. Te anonimowe dane dotyczą jakiejś dzielnicy lub grupy osób i dlatego nie są związane z żadną konkretną osobą. Informacje dotyczące lokalizacji Twojego adresu pozyskujemy wyłącznie po przez porównanie Twojego adresu korespondencyjnego z aktualną mapą zabudowań w Polsce.

Bisnode Polska może również tworzyć własne modele statystyczne wykorzystujące wyłącznie posiadane przez nas informacje.

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO, tj. prawnie uzasadnionym interesem Bisnode oraz Klientów Bisnode. Przetwarzanie danych o konsumentach jest bowiem niezbędne do prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w zakresie dostarczania oraz wzbogacania informacji o konsumentach, a następnie ich przekazywania naszym klientom.  Nasze bazy danych osobowych nie służą do ich przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, jednak jeżeli nasi klienci we własnym zakresie zapewnią sobie odpowiednie podstawy prawne do takich działań zgodnie z RODO, Prawem telekomunikacyjnym lub ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, mogą to robić.

Nabywamy dane konsumentów od Partnerów, którzy potwierdzają, że mogą je nam udostępniać zgodnie z prawem. 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez 15 lat od ich otrzymania. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu, wówczas Twoje dane zostaną usunięte z naszych baz produktowych, co oznacza, że nie będą już dłużej udostępniane naszym klientom. Sprzeciw możesz złożyć w każdym momencie i bez podawania przyczyny. Po złożeniu sprzeciwu nadal będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w bazie weryfikacyjnej, abyś znów nie trafił/a do naszych baz danych.

Aktualizujemy nasze bazy z duża częstotliwością, co oznacza, że gdybyśmy nie pozostawili Twoich danych w bazie weryfikacyjnej, z dużym prawdopodobieństwem trafił/a byś do naszej bazy ponownie w ciągu najbliższego miesiąca od usunięcia. W zakresie bazy weryfikacyjnej sprzeciw Ci nie przysługuje. 

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą poufność i bezpieczeństwo Twoich danych. W tym kontekście podejmujemy wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne.

Chronimy naszą sieć, infrastrukturę i systemy informatyczne. Dostęp do Twoich danych osobowych mają tylko te osoby, które potrzebują ich do realizacji swoich zadań oraz uprawnieni klienci. Są one przechowywane z zachowaniem ścisłej dyskrecji zawodowej i muszą być zgodne ze wszystkimi zaleceniami technicznymi, aby zapewnić poufność danych osobowych. Chcemy zapobiec dostępowi osób niepowołanych do Twoich danych, a także ich przetwarzaniu, modyfikowaniu lub niszczeniu przez osoby nieuprawnione.

W przypadku naruszenia danych, które może pociągać za sobą ryzyko dla Twojej prywatności, zostaniesz o tym osobiście powiadomiona/powiadomiony, podobnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, co wynika z naszych zobowiązań prawnych. W tym przypadku dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej zatrzymać ten stan rzeczy i ograniczyć wszelkie konsekwencje.

 • Sektor motoryzacyjny: producenci, importerzy i dealerzy różnych marek samochodów oraz firmy leasingowe

 • Agencje reklamowe: agencje przygotowujące kampanie reklamowe dla swoich klientów (np. Układ i wysyłanie wiadomości, kampania e-mailowa, ...)

 • Trwałe towary: producenci produktów o długiej żywotności, takich jak sprzęt AGD (pralka, ekspres do kawy, ...), telewizja, meble, ... a także sektor budowlany

 • Szybko zbywalne towary konsumpcyjne: producenci produktów konsumpcyjnych (żywność, napoje, karma dla zwierząt, produkty czyszczące, produkty do prania, produkty do pielęgnacji, ...) sprzedawane głównie w supermarketach

 • Sektor finansowy - banki i ubezpieczenia: banki, instytucje ubezpieczeniowe i kredytowe
  Pozyskiwanie funduszy: organizacje charytatywne, które zbierają pieniądze na dobre cele

 • Zdrowie: Firmy w sektorze zdrowia, takie jak ubezpieczenie zdrowotne, producenci parafarmaceutyczni, ...

 • Hobby i czas wolny: wystawy, teatr, kino, muzea, zabawki, ...

 • Komputer: firmy zajmujące się oprogramowaniem sprzętowym i komputerowym

 • Instytucje: federacje zawodowe, stowarzyszenia konsumenckie, partie polityczne, ...

 • Brokerzy: pośrednik w zakresie komercjalizacji danych we wszystkich wymienionych sektorach

 • Loterie: Loteria, kasyno

 • Detal: sieci handlowe, supermarkety we wszystkich kategoriach produktów

 • Badanie rynku: instytucje badania rynku

 • Instytucje rządowe: administracja, transport, dostarczanie poczty, ...

 • Sprzedaż wysyłkowa: Firmy oferujące usługi i towary za pośrednictwem Internetu lub od drzwi do drzwi

 • Telekomunikacja: telefon (mobilny i / lub stacjonarny), telewizja i internet

 • Turystyka: Biura podróży, wynajem na wakacje, ...

 • Media i wydawnictwa: wydawnictwa prasowe, czasopisma i książki

 • Media: takie jak dostawcy energii elektrycznej, wody i gazu

 • Różne: Inne firmy działające w kontekście konsumenckim