Twoje prawa

Jakie są Twoje prawa?

Jak możesz z nich korzystać?

PRAWO DO WGLĄDU

Chciałbyś wiedzieć, czy jesteś zarejestrowany w naszych bazach danych i jakie dane na Twój temat możemy mieć? Chcesz wiedzieć, jak znaleźliśmy Twoje dane? Aby uzyskać odpowiedź na wszystkie te i podobne pytania, skorzystaj ze swojego „prawa dostępu”.

Zgodnie z RODO masz prawo poprosić nas o następujące informacje o sobie:

1) czy jesteś zapisany/a w naszych bazach danych

2) co robimy z Twoimi danymi

3) kategorie danych na Twój temat, które przetwarzamy

4) odbiorcy lub kategorie odbiorców, do których możemy przekazywać Twoje dane osobowe

5) jak długo przechowujemy Twoje dane

6) potwierdzenie istnienia Twoich praw (patrz niżej)

7) źródło Twoich danych (jeśli sam nie podałeś/aś swoich danych)

8) potwierdzenie istnienia automatycznego profilowania dotyczącego Twojej osoby, logiki tego profilowania, jego znaczenia i konsekwencji,

9) czy informacje zostały przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy, a także podjęte środki zabezpieczające zgodnie z RODO.

Wypełniając poniższy formularz automatycznie wnioskujesz o realizację prawa do wglądu dla swoich danych

W zależności od zakresu wniosku może być wymagana dodatkowa weryfikacja tożsamości osoby, której dane dotyczą. Podając we wniosku informacje potwierdzasz, że są one zgodne z prawdą i bierzesz pełną odpowiedzialność za konsekwencje swoich działań. Jeżeli chcesz skorzystać z więcej niż jednego prawa, poinformuj nas o tym w polu: “Twoja wiadomość” lub wypełnij pozostałe, dedykowane formularze

Napisz do nas na: Bisnode Polska sp. z o.o., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Lub wypełnij ten formularz :

PRAWO DO POPRAWIENIA DANYCH

Czy w naszej bazie widnieje Twój nieaktualny adres korespondencyjny? Czy Twoje nazwisko jest niepoprawnie zapisane?

Masz prawo poprosić nas o poprawienie wszystkich niedokładnych informacji na swój temat lub o uzupełnienie niepełnych informacji.

Jak możesz skorzystać ze swojego prawa do poprawienia danych?

Wypełniając poniższy formularz automatycznie wnioskujesz o realizację prawa do poprawienia dla swoich danych

W zależności od zakresu wniosku może być wymagana dodatkowa weryfikacja tożsamości osoby, której dane dotyczą. Podając we wniosku informacje potwierdzasz, że są one zgodne z prawdą i bierzesz pełną odpowiedzialność za konsekwencje swoich działań. Jeżeli chcesz skorzystać z więcej niż jednego prawa, poinformuj nas o tym w polu: “Twoja wiadomość” lub wypełnij pozostałe, dedykowane formularze

Napisz do nas na: Bisnode Polska sp. z o.o., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Lub wypełnij ten formularz :

PRAWO DO SPRZECIWU

Nie chcesz, abyśmy ujawniali Twoje dane naszym klientom? Nie ma problemu!

Wypełniając poniższy formularz automatycznie wnioskujesz o realizację prawa do sprzeciwu dla swoich danych

W zależności od zakresu wniosku może być wymagana dodatkowa weryfikacja tożsamości osoby, której dane dotyczą. Podając we wniosku informacje potwierdzasz, że są one zgodne z prawdą i bierzesz pełną odpowiedzialność za konsekwencje swoich działań. Jeżeli chcesz skorzystać z więcej niż jednego prawa, poinformuj nas o tym w polu: “Twoja wiadomość” lub wypełnij pozostałe, dedykowane formularze

Napisz do nas na: Bisnode Polska sp. z o.o., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Lub wypełnij ten formularz :

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Masz również prawo do przenoszenia danych osobowych, które Ciebie dotyczą, jeżeli:

  • Przekazałeś nam swoje dane
  • Oraz przetwarzamy je na podstawie Twojej odrębnie wyważonej zgody lub umowy z Toba zawartej

Jak możesz skorzystać ze swojego prawa do przenoszenia danych?

Wypełniając formularz zgłaszasz chęć skorzystania ze swojego prawa do przeniesienia danych.

Wypełniając poniższy formularz automatycznie wnioskujesz o realizację prawa do przenoszenia dla swoich danych

W zależności od zakresu wniosku może być wymagana dodatkowa weryfikacja tożsamości osoby, której dane dotyczą. Podając we wniosku informacje potwierdzasz, że są one zgodne z prawdą i bierzesz pełną odpowiedzialność za konsekwencje swoich działań. Jeżeli chcesz skorzystać z więcej niż jednego prawa, poinformuj nas o tym w polu: “Twoja wiadomość” lub wypełnij pozostałe, dedykowane formularze

Napisz do nas na: Bisnode Polska sp. z o.o., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Lub wypełnij ten formularz :

PRAWO DO OGRANICZENIA

W przypadku sporu dotyczącego przetwarzania Twoich danych, możesz zażądać ograniczenia ich przetwarzania. W takim przypadku nie będziemy wykorzystywać Twoich danych do czasu rozwiązania sporu.

Wypełniając poniższy formularz automatycznie wnioskujesz o realizację prawa do ograniczenia dla swoich danych

W zależności od zakresu wniosku może być wymagana dodatkowa weryfikacja tożsamości osoby, której dane dotyczą. Podając we wniosku informacje potwierdzasz, że są one zgodne z prawdą i bierzesz pełną odpowiedzialność za konsekwencje swoich działań. Jeżeli chcesz skorzystać z więcej niż jednego prawa, poinformuj nas o tym w polu: “Twoja wiadomość” lub wypełnij pozostałe, dedykowane formularze

Napisz do nas na: Bisnode Polska sp. z o.o., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Lub wypełnij ten formularz :

PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM

Masz również prawo do żądania całkowitego usunięcia Twoich danych z naszej bazy danych w przypadkach wymienionych w ustawie (nielegalne przetwarzanie, przetwarzanie bezużyteczne dla realizowanych celów, jeśli wyraziłeś/aś zgodę na przetwarzanie danych, ale wycofałeś/aś tę zgodę, itp.).

To prawo przysługuje Ci także wtedy, gdy korzystasz z prawa do sprzeciwu. Wówczas prawo do bycia zapomnianym będzie dotyczyło baz udostępnianym naszym klientom.

Wypełniając poniższy formularz automatycznie wnioskujesz o realizację prawa do bycia zapomnianym dla swoich danych

W zależności od zakresu wniosku może być wymagana dodatkowa weryfikacja tożsamości osoby, której dane dotyczą. Podając we wniosku informacje potwierdzasz, że są one zgodne z prawdą i bierzesz pełną odpowiedzialność za konsekwencje swoich działań. Jeżeli chcesz skorzystać z więcej niż jednego prawa, poinformuj nas o tym w polu: “Twoja wiadomość” lub wypełnij pozostałe, dedykowane formularze

Napisz do nas na: Bisnode Polska sp. z o.o., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Lub wypełnij ten formularz :