Artykuły Smart Data Raporty

Aktywność biznesowa Polek

19 lis 2020

W Polsce kobiety stanowią 51,6 proc. ogółu społeczeństwa i ponad 50 proc. ludności w wieku produkcyjnym. Przedsiębiorczość kobiet w naszym kraju jest na jednym z wyższych miejsc w Unii Europejskiej. To znajduje potwierdzenie w licznych badaniach i raportach. Udział przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety w całkowitej ich liczbie wynosi blisko 30 proc., co oznacza, że co trzecia firma w Polsce została założona i jest prowadzona przez kobietę. Wskaźnik ten na przestrzeni trzech ostatnich lat pozostaje stabilny.

Mimo wszystko potencjał przedsiębiorczości jest znaczący, choć z pewnych powodów nie jest realizowany. Panie, na ogół lepiej są wykształcone niż mężczyźni, dostrzegają szanse na rozpoczęcie działalności. Więcej czytają.

Statystycznie polska businesswomen to kobieta mieszkająca w województwie opolskim bądź śląskim. Prowadząca małą firmę, zatrudniająca do dziewięciu pracowników. Działająca w szeroko pojętej branży usługowej. Właścicielka zakładu fryzjerskiego, salonu piękności. Także biura rachunkowego, kancelarii prawnej, punktu ubezpieczeniowego, zakładu opieki zdrowotnej czy niewielkiego przedsiębiorstwa produkcji i naprawy odzieży, czy też wyrobów tekstylnych.

  • W 2020 roku zaledwie 26,4 proc. kobiet w Polsce sprawowało kluczowe funkcje w firmie,
  • stanowisko prezesa pełniło 23,4 proc. Polek, i w 30,2 proc. panie wchodziły w skład członków zarządu.

Dopełnieniem obrazu aktywności biznesowej Polek jest fakt, że w 30,2 proc. są członkiniami zarządu, prezeskami w przypadku 23,4 proc. Analogicznie, w tych samych firmach mężczyźni są obecni 69,8 proc. jako członkowie zarządu i 76,6 proc. jako pełniący funkcję prezesa. To prowadzi do wniosku, że na koniec 2020 roku zaledwie 26,4 proc. kobiet w Polsce sprawowało kluczowe funkcje w firmie. W porównaniu do 2018 roku to niespełna 2 proc. wzrost. Wzrost ten jest zbyt powolny abyśmy mogli mówić o przełomie, a tym bardziej o dynamicznie narastającym trendzie.  Ogółem analizie poddano blisko 550 tys. firm w Polsce.

  • W 2019 roku wskaźnik udziału kobiet w zarządach spółek na warszawskiej GPW osiągnął poziom 12,7 proc.,
  • z punktu widzenia zajmowanych przez kobiety stanowisk w zarządach spółek giełdowych wskaźnik kobiet na stanowisku prezesa sięgnął poziomu 7,2 proc., wiceprezesa 14,7 proc. i członka zarządu 17,9 proc.

Nie lepiej jest w spółkach notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, gdzie na koniec 2019 roku wskaźnik udziału kobiet w zarządach wszystkich firm osiągnął poziom 12,7 proc. W ostatnich dziesięciu latach udział kobiet w spółkach giełdowych wzrósł zaledwie o 1,6 proc. Z punktu widzenia zajmowanych przez kobiety stanowisk w zarządach spółek giełdowych wskaźnik kobiet na stanowisku prezesa sięgnął poziomu 7,2 proc., wiceprezesa 14,7 proc. i członka zarządu 17,9 proc. Przypomnijmy. Parlament Europejski wielokrotnie wzywał same spółki, jak i Komisję Europejską do wprowadzenia parytetu odnoszącego się do równouprawnienia ze względu na płeć. Celem osiągnięcia wymagalnego 40 proc. udziału kobiet w zarządach i to już do końca 2020 roku! Jak przytoczone dane pokazują, tego celu nie udało się osiągnąć. Najbliżej tego są zgodnie z przewidywaniami kraje skandynawskie. Na przeciwległym biegunie znajdują się kraje bałkańskie i południa i środka Europy.

  • Najbardziej aktywnymi biznesowo kobietami są mieszkanki województwa opolskiego, do których należy 34,5 proc. firm,
  • najmniej aktywne w prowadzeniu biznesu mieszkanki Podkarpacia, które zarządzają 25,7 proc. przedsiębiorstw.
  • 30 proc. firm, których właścicielkami są kobiety, to podmioty małe, zatrudniające do 9 pracowników.

Równie interesująco przedstawia się analiza biznesowej aktywności kobiet w oparciu o prawo własności firm. Badaniu poddano i wyodrębniono tylko te spółki, w których 100 proc. udziału przypadał kobiecie lub też mężczyźnie jako osobie fizycznej. Pominięto firmy należące do osób prawnych, bądź też z niemożliwym do ustalenia prawem własności. Największą aktywnością biznesową w ujęciu proc. wykazały się mieszkanki województwa opolskiego, gdzie w 34,5 proc. zarządzały i były właścicielkami firmy. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi to wzrost o 3,5 proc. Badanie przeprowadzono na łącznej próbie 1,5 tys. firm z województwa opolskiego. Kolejną pozycje zajmują mieszkanki województwa śląskiego z odsetkiem własności na poziomie 32,2 proc. Pierwszą trójkę, z odsetkiem na poziomie 31,7 proc. zamykają Łodzianki. Najmniej aktywne w zestawieniu okazały się mieszkanki Podkarpacia, do których należy zaledwie 25,7 proc. firm. To blisko 10 proc. mniej firm niż tych należących i zarządzanych przez kobiety z Opolszczyzny.

Z czego blisko 30 proc. stanowią firmy zatrudniające do 9 pracowników, 11,5 proc. firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników i 16,6 proc. to podmioty średnie z zatrudnieniem od 50 do 250 pracowników.

 

 

Aktywność biznesowa kobiet mierzona 100 proc. prawem własności firmy

WOJEWÓDZTWO

2018 ROK

2019 ROK

2020 ROK

OPOLSKIE

30,57%

30,95%

34,53%

ŚLĄSKIE

31,99%

33,82%

32,21%

ŁÓDZKIE

31,53%

32,65%

31,71%

POMORSKIE

30,24%

31,64%

31,51%

ZACHODNIOPOMORSKIE

31,94%

35,35%

30,69%

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

31,41%

32,38%

30,29%

PODLASKIE

28,57%

29,64%

30,03%

MAZOWIECKIE

29,10%

29,93%

30,02%

KUJAWSKO-POMORSKIE

31,35%

31,53%

29,68%

DOLNOŚLĄSKIE

30,34%

32,03%

29,40%

WIELKOPOLSKIE

29,37%

31,02%

29,27%

ŚWIĘTOKRZYSKIE

27,35%

29,79%

28,65%

LUBUSKIE

29,39%

32,85%

28,55%

LUBELSKIE

29,58%

27,80%

28,35%

MAŁOPOLSKIE

28,01%

30,36%

27,35%

PODKARPACKIE

25,80%

26,49%

25,78%

Źródło: Dun & Bradstreet Polska

  • 75 proc. firm z branży indywidualnej działalności usługowej należy do kobiet,
  • Zdominowały zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Zarządzają salonami piękności i relaksu. Swoja przyszłość wiążą z lecznicami weterynaryjnymi, edukacją, doradztwem finansowym, prawem i księgowością.

Kobiety zdominowały usługi. Spośród ponad 10 tys. firm z branży indywidualnej działalności usługowej blisko 75 proc. należy właśnie do kobiet. To przede wszystkim zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Kobiety zarządzają solariami, salonami odchudzającymi, masażu mającemu na celu poprawę samopoczucia i terapii leczniczych. Prowadzą działalność klubów i obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, a także lecznice weterynaryjne. Polki swoja przyszłość wiążą z działalnością związaną z doradztwem finansowym i ubezpieczeniem, opieki zdrowotnej, obsługi biur, a także działalnością prawniczą, rachunkowo – księgową i doradztwem podatkowym. Ponad to realizują się na polu produkcji odzieży i wszelkich innych wyrobów tekstylnych. Jednocześnie kobiet nie widać w branżach zdominowanych przez mężczyzn. Swojej przyszłości nie wiążą z branżami przemysłu ciężkiego. Wydobycia i przetwarzania koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, działalności wspomagającej górnictwo i gazu ziemnego.

 

Aktywność biznesowa Polek w podziale na branże

OPIS DZIAŁALNOSCI

ROK 2018

ROK 2019

ROK 2020

INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

80,87%

80,12%

74,10%

UBEZPIECZENIA

55,45%

42,31%

68,75%

PRODUKCJA ODZIEŻY

71,83%

72,91%

67,91%

OPIEKA ZDROWOTNA

67,79%

67,17%

66,09%

PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH

70,65%

68,64%

61,97%

PRAWO, KSIĘGOWOŚĆ, PODATKI

60,29%

57,16%

56,74%

DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA

56,87%

49,86%

55,91%

ADMINISTRACJA BIUROWA

53,43%

51,18%

52,60%

HANDEL DETALICZNY

52,54%

52,36%

51,01%

ZAKWATEROWANIE

53,19%

52,16%

49,43%

USŁUGI FINANSOWE

47,75%

47,15%

46,51%

EDUKACJA

46,43%

44,75%

46,21%

GOSPODARKA TERENAMI ZIELONYMI

45,68%

45,18%

45,68%

NAUKA I TECHNIKA

49,38%

51,62%

44,79%

PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR

50,54%

47,41%

42,50%

TURYSTYKA

47,42%

45,47%

42,21%

PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

42,13%

42,71%

40,79%

POLIGRAFIA

36,15%

40,33%

40,65%

REKLAMA

52,72%

54,01%

39,04%

USŁUGI ZWIĄZANE Z WYŻYWIENIEM

39,27%

39,82%

37,31%

Źródło: Dun & Bradstreet Polska

O badaniu:

Dun & Bradstreet Polska poddał analizie dane celem identyfikacji obszarów aktywności biznesowej Polek. Celem analizy była odpowiedź na pytanie, o aktywność biznesową kobiet względem zajmowanego stanowiska, działalności w branży, wielkości firmy i geolokalizacji. Analizie poddano dane z blisko 550 tys. firm. Przywołane dane obejmują okres trzech ostatnich lat: 2020 / 2019 / 2018.

Tomasz Starzyk, Dun & Bradstreet Polska.

Zapisz sie do newslettera Dun & Bradstreet!

Otrzymuj na bieżąco nasze opracowania, raporty i analizy.

Zapisz się!

Dowiedz się więcej o naszej współpracy z D&B

Zobacz na czym polega unikalna wartość Dun & Bradstreet na polskim i międzynarodowym rynku
Dowiedz się więcej