Artykuły Raporty

Analiza finansowa przedsiębiorstwa, analiza ryzyka

Patrz w przyszłość. Analizy i prognozy Bisnode pozwolą Twojej firmie dojrzeć obiecujące perspektywy.

Analizy i prognozy, które pomagają rozwijać Twoją firmę.

Obserwuj i analizuj rynek – dostrzegaj trendy zmian.

Określenie możliwości i dostrzeganie zawczasu nadchodzących zagrożeń dla Twojej firmy, pozwalają dostosować do nich swoje działania, przygotować się na możliwe problemy i dzięki temu osiągać najlepsze możliwe efekty. Nasi eksperci Bisnode Analytical Services badają co może wydarzyć się w przyszłości. Agregują, łączą i analizują szeroki wybór odpowiednich danych ze swoich źródeł wewnętrznych i zewnętrznych – a następnie łączą je w najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.

Pomiary płynności finansowej, krajowe i międzynarodowe oceny, informacje na temat zdarzeń prawnych i windykacji, sprawdzanie wiarygodności firmy. Wszystko to składa się na przygotowywaną przez nas analizę finansową przedsiębiorstwa.

Analiza ryzyka firmy

Analiza finansowa firmy jest narzędziem wykorzystywanym do całościowej oceny potencjału rynku lub działalności danego przedsiębiorstwa oraz podstawą do stwierdzenia czy działanie firmy jest rentowne. Przeprowadzenie takiej analizy w sposób rzetelny przekłada się na właściwy sposób zarządzania nią, zracjonalizowanie przepływu pieniądza, dokonanie wnikliwej oceny bieżącej sytuacji finansowej i ekonomicznej, oraz przyspieszenie uzyskania pełnej kontroli nad każdym aspektem wyniku finansowego przedsiębiorstwa (przychody, rozchody, koszty itd.).

Na analizę finansową firmy składa się szereg procesów, mających na celu zbadanie efektywności sposobu gospodarowania, analizę przychodów w stosunku do kosztów, ocenę pozycji finansowej firmy i źródeł finansowania. Kondycja finansowa określa sytuację finansową przedsiębiorstwa, jego zdolność do spłacania zobowiązań oraz jednoczesnego bogacenia się. Firmy posiadające niską kondycję finansową mogą mieć problemy z terminowym spłacaniem swoich zobowiązań, natomiast współpraca z tymi z wysoką nie powinna przysparzać zatorów płatniczych.

Kondycja finansowa firmy oceniana jest w pierwszym rzędzie o kryterium rentowności (odpowiedź na pytanie, czy działanie firmy opłaca się), kryterium płynności (czy firma jest w stanie na bieżąco regulować wszystkie zobowiązania: rachunki, faktury, pensje pracownicze), kryterium ryzyka (czy działalność firmy obarczona jest ryzykiem niepowodzenia z rozmaitych względów) i kryterium niezależności finansowej (czy i w jakim stopniu działalność firmy lub jej rozwój finansowane są z własnych zasobów lub źródeł zewnętrznych, np. kredytów).

Analiza finansowa firmy, oceniająca jej kondycję finansową dzieli się na kolejne etapy, podczas których stopniowo badane są możliwości firmy w zakresie generowania zysku, stanu płynności finansowej, oceny majątku firmy i stopnia niezależności finansowej. Po uzyskaniu danych płynących ze sprawozdań finansowych wylicza się i porównuje w czasie wskaźniki płynności finansowej, zadłużenia, sprawności działania i rentowności. Najczęściej przy prowadzeniu analizy finansowej firmy wykorzystuje się wskaźniki płynności finansowej bieżącej i szybkiej. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej to iloraz aktywów bieżących do zobowiązań bieżących, a wskaźnik szybkiej płynności finansowej to iloraz aktywów bieżących, zapasów i rozliczeń międzyokresowych do zobowiązań bieżących.

Analiza finansowa firm polskich oraz analiza ich ryzyka jest dostępna w ramach Bisnode Polskiej Bazy Danych.

Jak analiza finansowa Twoich kontrahentów może pomóc Twojej firmie? Dowiedz się klikając w poniższy baner i poznaj dedykowane rozwiązania Bisnode.

Pomóż swojej firmie - poznaj rozwiązania Bisnode

Zacznij podejmować decyzje oparte na danych i analizach

Więcej

Jesteś zainteresowany rozwiązaniami Bisnode?

You must be logged in to submit the form.

Jednocześnie akceptuję informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Bisnode Polska Sp. z o.o.znajdującą się TUTAJ.

Wyrażam zgodę na używanie, zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, e-mail) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. automatycznie rozsyłające się wiadomości sms, e-mail) przez Bisnode Polska Sp. z o.o., w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Bisnode Polska Sp. z o.o.

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dokonywanych przed cofnięciem zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (tj. m. in. oferty marketingowej i newslettera), wysyłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przez Bisnode Polska Sp. z o.o., zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219  z późn. zm.). 

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz, że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przesyłania informacji handlowej przed cofnięciem zgody.