Artykuły

Co oznacza brutto i netto?

Czym jest i jak definiujemy pojęcie „brutto” i netto” czym się różnią? Jak je wyliczamy?

„Brutto” i „netto”. Pojęcia te są dobrze znane nam wszystkim. Nic dziwnego bowiem mają one szerokie zastosowanie. Odnoszące się zarówno do naszych zarobków czy wagi kupowanych w sklepie produktów.

Terminy „brutto” jak i „netto” ściśle odnoszą się do wartości np. masy lub ceny. Różnicą jest wielkość tych wartości, która wynika z nałożonej taksy lub jej braku. Doskonałym przykładem jest dodatkowo nałożona wielkość wartości podatku do naszego wynagrodzenia.

W skrócie:

  • Termin „brutto” definiujemy wartość wraz ze wszelkimi obciążeniami
  • Termin „netto” jest to wartość nie uwzględniająca dodatkowych kosztów.

WYNAGRODZENIE BRUTTO I NETTO

Najlepszym przykładem jeśli mówimy o wartości „brutto” i „netto” jest nasze wynagrodzenie.

  • Wynagrodzeniem netto jest – pensja „na rękę”, tj. wynagrodzenie pomniejszone o wartości składek z tytułu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W szczególności emerytalną, rentową, chorobową i zdrowotną oraz o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. 
  • Wynagrodzeniem brutto jest pensja przed potrąceniem składek i podatków.

Jest to o szczególnie ważne dla osoby, która podpisuje w danej chwili umowę o pracę. Bowiem pracodawcy i przyszły pracownik, mówiąc o wynagrodzeniu mogą mieć na myśli zupełnie inne kwoty. Pracodawca, co zrozumiałe najczęściej mówi o kwocie brutto, pracownika interesuje kwota netto, ponieważ jest to kwota która ostatecznie wpływa na jego konto.

Przykład: Zakładamy że twoje wynagrodzenie wynosi 6 000 zł brutto, to wynagrodzenie netto w przypadku umowy o pracę wyniesie 4 919 zł. Jest to wartość pomniejszona o odliczone składki i podatki.

CENA TOWARU LUB USŁUGI BRUTTO A NETTO

Patrząc na metkę lub etykietę w sklepie, niejednokrotnie dostrzec można dwie ceny. Cenę za towar „brutto” i cenę „netto”. Które definiujemy jako:

  • Cena brutto – wartość towaru wraz z naliczonym podatkiem np. VAT
  • Cena netto – wartość podatku przed naliczeniem obowiązującego podatku.

Cenę brutto w oparciu o wartość netto można wyliczyć podstawiając wartości do wzoru:

Cena brutto = C netto * (1 plus stawka podatku VAT)

MASA BRUTTO I NETTO

Pojęć i wartości „brutto” i „netto” często używa się przy określaniu wagi towaru. Wobec powyższego, że w tym przypadku obciążeniem jest waga opakowania. W handlu wartości „brutto” i „netto” definiujemy jako:

  • Masa brutto – waga towaru wraz z opakowaniem
  • Masa netto – waga towaru z pominięciem opakowania

Różnica między masą brutto a masą netto określa się terminem tara.

Przykład: Słodki ananas w puszce wraz z zalewą:

Całkowita waga puszki wraz z zawartością jest równa 565 g. I to jest definiowana jako masa brutto. Masę netto stanowi waga samego produktu, która w tym konkretnym przypadku wynosi 340 g. Różnica między jednym a drugim jest określana jako tara.

 

Formularz newsletter

Zapisz się do newslettera Bisnode Polska

Newsletter jest skierowany do wszystkich zainteresowanych aktualnościami i analizami rynkowymi, trendami w nowoczesnych technologiach i zarządzaniu danymi oraz tych, którzy interesują się Smart Data
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Jednocześnie akceptuję informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Bisnode Polska Sp. z o.o.znajdującą się TUTAJ.

Jednocześnie akceptuję informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Bisnode Polska Sp. z o.o.znajdującą się TUTAJ.

Zastosowanie danych

Zdobądź nowych klientów

Zwiększ sprzedaż oraz ogranicz ryzyko i zbuduj trwałe relacje z klientami dzięki danym i analizom Dun & Bradstreet
Sprawdź