Artykuły Raporty

Co z tym karpiem? - raport o sprzedaży i produkcji ryb w Polsce

Na koniec 2017 roku w Polsce aktywnie działało nieco ponad 1tys. specjalistycznych sklepów z rybami. Tylko w ostatnich trzech latach z rynku zniknęło blisko 150 punktów, co stanowi spadek o 11 proc. względem 2014 roku.

Średnio, w Polsce każdy z nas rocznie zjada blisko 12 kg ryb. To, aż o 8 kg mniej niż średnia na świecie. Najwięcej ryb i owoców morza zjada się w Portugalii, średnio nawet do 90 kg rocznie na osobę. Jednak to nie Portugalczycy, a Chińczycy są największymi producentami ryb. Wedle szacunków chińska produkcja ryb i owoców morza odpowiada 2/3 światowej produkcji.

Jak czytamy w Raporcie ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa, tempo wzrostu spożycia ryb i owoców morza z stopniu znaczącym przewyższa dynamikę wzrostu liczby ludzi na świecie, Obecnie średnio na świecie, każdy z nas zjada ponad 20 kg ryb rocznie. To niemal trzykrotnie mniej niż w latach 60. Od tego czasu światowy rynek rybny wzrósł do poziomu 143 mld dolarów.

W Polsce najchętniej jemy ryby morskie. Przede wszystkim śledzie, także łososie i ryby białe. Mintaja, dorsza, morszczuka czy makrele. Głównie w postaci mrożonej lub świeżych filetów. Jak podaje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, przeciętne spożycie ryb i owoców morza w Polsce wyniosło w 2017 roku blisko 12,5 kg na mieszkańca, co stanowi blisko 4,5 proc. spadek w skali roku. Ryby najczęściej kupujemy w sieciach handlowych, do tego przyznaje się aż 8 na 10 Polaków. To tez przekłada się na spadającą nad Wisłą liczbę sklepów rybnych.

Wedle Bisnode Polska, na koniec 2017 roku w Polsce aktywnie działało nieco ponad 1tys. specjalistycznych sklepów z rybami. Tylko w ostatnich trzech latach z rynku zniknęło blisko 150 punktów, co stanowi spadek o 11 proc. względem 2014 roku.

Równie nieciekawie przedstawia się sytuacja finansowa polskich producentów i hodowców ryb. Spośród 225 zbadanych, aż 50 proc. jest w słabej kondycji finansowej. Dodatkowo 11 proc. jest w sytuacji bardzo złej. Tym samym, 34 proc. jest w sytuacji dobrej i bardzo dobrej, z czego 24 proc. w dobrej.

 

Sytuacja finansowa hodowców

 

 

Źródło: Bisnode Polska

 

Co z tym karpiem?

Polska od lat uznawana jest za największego w Unii Europejskiej producenta karpi. Średnia roczna produkcja wynosi od 20 do 23 tys. ton. Polacy karpia jedzą właściwie tylko pod koniec roku kalendarzowego. Krajowa konsumpcja oscyluje w granicach 0,6 kg na osobę. Dla porównania w Czechach czy na Węgrzech spożycie karpia jest znacznie wyższe i wynosi ponad 1 kg na osobę.

Co ciekawe, karp na świątecznym stole systematycznie gości od zaledwie trzech dekad. Przyjęty w czasie Polski Ludowej model masowej produkcji ryb plus zniszczona, prywatna flota rybacka w praktyce przełożyła się na hasło „Karp na każdym wigilijnym stole w Polsce”. Wobec powyższego w okresie PRL-u karpia zbraknąć nie mogło. Wybory większego nie było, co przekładało się na popularność karpia w Polsce. I tak narodziła się „nowa świecka tradycja” na świątecznym stole.  

Jesteś zainteresowany rozwiązaniami Bisnode?

You must be logged in to submit the form.

Jednocześnie akceptuję informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Bisnode Polska Sp. z o.o.znajdującą się TUTAJ.

Wyrażam zgodę na używanie, zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, e-mail) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. automatycznie rozsyłające się wiadomości sms, e-mail) przez Bisnode Polska Sp. z o.o., w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Bisnode Polska Sp. z o.o.

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dokonywanych przed cofnięciem zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (tj. m. in. oferty marketingowej i newslettera), wysyłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przez Bisnode Polska Sp. z o.o., zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219  z późn. zm.). 

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz, że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przesyłania informacji handlowej przed cofnięciem zgody.