Artykuły Raporty

Co z tym karpiem? - raport o sprzedaży i produkcji ryb w Polsce

Na koniec 2017 roku w Polsce aktywnie działało nieco ponad 1tys. specjalistycznych sklepów z rybami. Tylko w ostatnich trzech latach z rynku zniknęło blisko 150 punktów, co stanowi spadek o 11 proc. względem 2014 roku.

Średnio, w Polsce każdy z nas rocznie zjada blisko 12 kg ryb. To, aż o 8 kg mniej niż średnia na świecie. Najwięcej ryb i owoców morza zjada się w Portugalii, średnio nawet do 90 kg rocznie na osobę. Jednak to nie Portugalczycy, a Chińczycy są największymi producentami ryb. Wedle szacunków chińska produkcja ryb i owoców morza odpowiada 2/3 światowej produkcji.

Jak czytamy w Raporcie ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa, tempo wzrostu spożycia ryb i owoców morza z stopniu znaczącym przewyższa dynamikę wzrostu liczby ludzi na świecie, Obecnie średnio na świecie, każdy z nas zjada ponad 20 kg ryb rocznie. To niemal trzykrotnie mniej niż w latach 60. Od tego czasu światowy rynek rybny wzrósł do poziomu 143 mld dolarów.

W Polsce najchętniej jemy ryby morskie. Przede wszystkim śledzie, także łososie i ryby białe. Mintaja, dorsza, morszczuka czy makrele. Głównie w postaci mrożonej lub świeżych filetów. Jak podaje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, przeciętne spożycie ryb i owoców morza w Polsce wyniosło w 2017 roku blisko 12,5 kg na mieszkańca, co stanowi blisko 4,5 proc. spadek w skali roku. Ryby najczęściej kupujemy w sieciach handlowych, do tego przyznaje się aż 8 na 10 Polaków. To tez przekłada się na spadającą nad Wisłą liczbę sklepów rybnych.

Wedle Dun & Bradstreet Polska, na koniec 2017 roku w Polsce aktywnie działało nieco ponad 1tys. specjalistycznych sklepów z rybami. Tylko w ostatnich trzech latach z rynku zniknęło blisko 150 punktów, co stanowi spadek o 11 proc. względem 2014 roku.

Równie nieciekawie przedstawia się sytuacja finansowa polskich producentów i hodowców ryb. Spośród 225 zbadanych, aż 50 proc. jest w słabej kondycji finansowej. Dodatkowo 11 proc. jest w sytuacji bardzo złej. Tym samym, 34 proc. jest w sytuacji dobrej i bardzo dobrej, z czego 24 proc. w dobrej.

 

Sytuacja finansowa hodowców

 

 

Źródło: Dun & Bradstreet Polska

 

Co z tym karpiem?

Polska od lat uznawana jest za największego w Unii Europejskiej producenta karpi. Średnia roczna produkcja wynosi od 20 do 23 tys. ton. Polacy karpia jedzą właściwie tylko pod koniec roku kalendarzowego. Krajowa konsumpcja oscyluje w granicach 0,6 kg na osobę. Dla porównania w Czechach czy na Węgrzech spożycie karpia jest znacznie wyższe i wynosi ponad 1 kg na osobę.

Co ciekawe, karp na świątecznym stole systematycznie gości od zaledwie trzech dekad. Przyjęty w czasie Polski Ludowej model masowej produkcji ryb plus zniszczona, prywatna flota rybacka w praktyce przełożyła się na hasło „Karp na każdym wigilijnym stole w Polsce”. Wobec powyższego w okresie PRL-u karpia zbraknąć nie mogło. Wybory większego nie było, co przekładało się na popularność karpia w Polsce. I tak narodziła się „nowa świecka tradycja” na świątecznym stole.  

Jesteś zainteresowany rozwiązaniami Bisnode?

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Jednocześnie akceptuję informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Bisnode Polska Sp. z o.o.znajdującą się TUTAJ.

Wyrażam zgodę na używanie, zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, e-mail) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. automatycznie rozsyłające się wiadomości sms, e-mail) przez Bisnode Polska Sp. z o.o., w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Bisnode Polska Sp. z o.o.

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dokonywanych przed cofnięciem zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (tj. m. in. oferty marketingowej i newslettera), wysyłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przez Bisnode Polska Sp. z o.o., zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219  z późn. zm.). 

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz, że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przesyłania informacji handlowej przed cofnięciem zgody.