Artykuły Raporty

Diamenty Forbes 2018

15 lut 2018

Dun & Bradstreet jak co roku wraz z redakcją miesięcznika "Forbes" tworzy ranking "Diamenty Forbesa 2018"

 

Ruszamy z kolejną edycją rankingu „Diamenty Forbesa”. Jedenastą. W tym czasie „Diamentem Forbesa” nagrodziliśmy, na 176 galach blisko 30 000 firm. W pierwszych edycjach jako Dun and Bradstreet Poland, później jako Dun & Bradstreet Polska. „Diamenty Forbesa” to nie tylko sucha baza rekordów. To przede wszystkim jeden z najdłużej funkcjonujący na rynku rankingów prasowych. To także rzetelne źródło wiedzy o biznesie. Wyznacznik zmieniających się trendów na rynku. Wyznacznik tego, kto tak naprawdę liczy się w branży i poszczególnych województwach.

Tomasz Starzyk

Dun & Bradstreet Polska

Diamenty Forbes 2018

Już po raz jedenasty w porozumieniu z redakcją miesięcznika „Forbes” firma Dun & Bradstreet Polska opracowała zestawienie najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce. Wszystkie przedsiębiorstwa, które znalazły się na liście, mogą szczycić się tytułem „Diamentów Forbesa 2018”.

 

W zestawieniu znalazły się firmy, które w trzech ostatnich latach najszybciej zwiększały swoja wartość. Pod uwagę brano firmy, które do KRS złożyły sprawozdanie finansowe lub opublikowały je w Monitorze Sądowym B.

Eliminowane są przedsiębiorstwa znajdujące się w upadłości lub likwidacji. Diamentami Forbesa zostały te o dodatnim wyniku finansowym i o współczynniku ryzyka współpracy wyższym niż 4, ocenianym wg ratingu Dun & Bradstreet.

Nagrodzone firmy dzielone są na trzy kategorie wg przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku obrachunkowym:

            - firmy małe z przychodem ze sprzedaży od 5 do 50 mln zł,

            - firmy średnie z przychodem ze sprzedaży od 50 do 250 mln zł,

            - firmy duże z przychodem ze sprzedaży powyżej 250 mln zł.

 

JAK RODZIŁY SIĘ DIAMENTY FORBESA 2018?

Wywiadownia Dun & Bradstreet Polska zebrała dane firm, które złożyły w terminie raporty do Krajowego Rejestru Sądowego za okres 2016 - 2012. Na tej podstawie powstała ponad 3,5 tys. przedsiębiorstw, którym Dun & Bradstreet Polska przyznała pozytywny rating wiarygodności i ryzyka współpracy, mają wysoką płynność bieżącą i nie zalegają kontrahentom z płatnościami. Przedsiębiorstwa spełniające, wszystkie, powyższe warunki dodatkowo musiały wykazać się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych.

Wyeliminowano instytucje finansowe, takie jak banki, ze względu na znaczne różnice dotyczące kategorii bilansowych  występujące  między nimi a firmami produkcyjnymi i handlowymi. Na liście Diamentów Forbesa znalazły się więc przedsiębiorstwa, które osiągnęły największy przeciętny, roczny wzrost wartości.

 

WYCENA METODĄ SZWAJCARSKĄ

Analitycy Dun & Bradstreet Polska wycenili przedsiębiorstwa, stosując znaną i cenioną metodę szwajcarską. Łączącą metodę majątkową i dochodową. Pierwsza nie wycenia potencjału pracowników i posiadanego przez firmy know-how. Wycena na podstawie zysków nie uwzględnia z kolei wrażliwości na zmiany sezonowe i koniunkturalne. Firmy, które dużo inwestują, mogą wykazywać niewielkie zyski.

Połączenie tych dwóch metod rekompensuje te ułomności. Know-how, jeśli jest wartościowe, wpływa na zyskowność albo jak w przypadku firm inwestujących na wzrost majątku.

Wartość przedsiębiorstw (W) jest średnią ważoną ich majątku (Wm) i wartości dochodowej (Wd) według wzoru: ŚW = (Wm + 2Wd) / 3. Majątek wyceniono na podstawie średniej arytmetycznej jego wartości likwidacyjnej oraz wartości księgowej netto spółki, która kwotowo odpowiada kapitałowi własnemu firm pomniejszonemu o wartości niematerialne i prawne.

Wartość dochodowa to z kolei średnia zysków z lat 2016 - 2012. Wycena wartości nie uwzględnia wartości marek handlowych i dotyczy końca 2016 roku. 

 Przejdź na stronę Diamentów Forbes

Zastosowanie danych

Zdobądź nowych klientów

Zwiększ sprzedaż oraz ogranicz ryzyko i zbuduj trwałe relacje z klientami dzięki danym i analizom Dun & Bradstreet
Sprawdź

Formularz newsletter

Zapisz się do newslettera Bisnode Polska

Newsletter jest skierowany do wszystkich zainteresowanych aktualnościami i analizami rynkowymi, trendami w nowoczesnych technologiach i zarządzaniu danymi oraz tych, którzy interesują się Smart Data
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Jednocześnie akceptuję informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Bisnode Polska Sp. z o.o.znajdującą się TUTAJ.

Jednocześnie akceptuję informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Bisnode Polska Sp. z o.o.znajdującą się TUTAJ.