Artykuły Smart Data Raporty

Ekspansja polskich firm na rynki zagraniczne - wyzwania dla polskiego importu i eksportu 2020

25 cze 2020

Polska w Europie wyróżnia się rosnącym wolumenem współpracy zagranicznej i gospodarczą stabilnością. Uniknęła recesji w trakcie ostatniego, globalnego załamania gospodarczego. Świadczą o tym dobre wskaźniki makroekonomiczne. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego polska gospodarka w roku minionym rozwijała się w średnim tempie na poziomie 4 proc.

WYPEŁNIJ FORMULARZ POD ARTYKUŁEM I POBIERZ PEŁNY RAPORT „Ekspansja polskich firm na rynki zagraniczne – wyzwania dla polskiego eksportu i importu” w PDF.

To znacznie szybciej niż tempo wzrostu gospodarczego w krajach Unii Europejskiej (1,5 proc.) i strefie euro (1,2 proc.). Również prognozy napawają optymizmem. Bowiem wedle szacunków polski PKB w 2020 roku wyniesie nieco ponad 3 proc. i będzie się utrzymywał na zbliżonym poziomie przez kolejne cztery, pięć lat.   

Sukcesu gospodarczego Polski upatruje się w rosnącym z każdym rokiem znaczeniu współpracy zagranicznej. Znajduje to swoje potwierdzenie w danych płynących z raportu Dun & Bradstreet Polska:

„Ekspansja polskich firm na rynki zagraniczne – wyzwania dla polskiego eksportu i importu”

Wedle którego aż 84 proc. polskich firm, które wzięły udział w badaniu jest obecnych na rynkach zagranicznych. 62 proc. swoją działalność koncentruje zarówno na eksporcie, jaki i na imporcie. Tylko eksport deklaruje – 12 proc., a wyłącznie import – 10 proc. W tym kontekście nie powinno dziwić, że w roku ubiegłym całkowita wartość polskiego eksportu wyniosła 235,8 mld euro i o 1,8 mld euro przewyższyła łączną wartość importu z zagranicy. W roku ubiegłym wartość eksportu wzrosła o 5,5 proc., a importu o 2,6 proc.

Głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. Zdecydowana większość obrotów towarowych odbywa się między Polską a krajami Unii Europejskiej. Największy udział w polskim eksporcie, jak i imporcie mają maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy, co stanowi odpowiednio 38,1 proc. i 36,3 proc.

Rosnący pod każdym względem wolumen współpracy międzynarodowej to efekt długoletnich starań polskich przedsiębiorców. Silnie wkomponowani w międzynarodowe łańcuchy dostaw i produkcji, coraz częściej stanowią o sile globalnej gospodarki. Dzisiaj, po blisko trzech dekadach, od okresu zapoczątkowanego transformacją ustrojową, Polska jest szósta największą gospodarką Unii Europejskiej.

Produkt Krajowy Brutto per capita, mierzony parytetem siły nabywczej w dolarach, osiągnął poziom blisko 32 tys., co stanowiło blisko 2/3 średniej unijnej. Co ważne polska gospodarka coraz szybciej odrabia różnice do liderów europejskich. Jednocześnie zachowując zrównoważony charakter wzrostu.

Fundamentem obecnego wzrostu gospodarczego jest wewnętrzna konsumpcja jak i dynamicznie rosnący eksport przedsiębiorców.

 

Współpraca zagraniczna

W 2019 roku obroty z tytułu handlu zagranicznego osiągnęły rekordowo wysoką wartość. Eksport polskich towarów osiągnął 235,8 mld Euro i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi to wzrost o 5,5 proc. Import przy rocznym wzroście na poziomie 2,6 proc. wyniósł w roku ubiegłym blisko 234 mld Euro.

Znacząco wyższa dynamika eksportu przełożyła się na dodatnie saldo handlu zagranicznego, które w ostatecznym rozrachunku wyniosło na koniec minionego roku 1,8 mld Euro.

Eksport

Lista najbardziej znaczących dla Polski rynków eksportowych od lat pozostaje bez zmian. Ogółem, największy udział w polskim eksporcie maja kraje wysokorozwinięte, które generują blisko 87 proc. wolumenu eksportu. Z czego prawie 80 proc. to współpraca z krajami Unii Europejskiej.

Co ciekawe najmniejszy udział eksportu, wynoszący nieco ponad 6 proc. odnotowano z krajami Europy Wschodniej, w tym m.in. z Rosją, Białorusią i Ukrainą. To zasadnicza zmiana, a wpływ na taki stan miało nałożenie na Rosję embarga gospodarczego.

Struktura polskiego eksportu w ujęciu proc. według krajów

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Znajduje to swoje potwierdzenie w danych z raportu Dun & Bradstreet, gdzie 94 proc. polskich firm działających na rynkach zagranicznych koncentruje się na rynkach Europy Zachodniej. Kolejne 3 proc. eksportuje i importuje swoje produkty z rynków wschodnioeuropejskich. Jednocześnie z każdym rokiem rośnie znaczenie rynków Dalekiego Wschodu, a w następnej kolejności z Ameryki Północnej, Azji i regionu Pacyfiku, Afryki i Ameryki Południowej.

Pod względem dynamiki wzrostu wartości eksportu w ujęciu procentowym największy przyrost w 2019 roku odnotowano przy współpracy z Białorusią (o 19 proc.), Japonią (o 18,2 proc.), RPA (o 12,7 proc.) i Ukrainą (o 11,8 proc.). W tym miejscu warto zwrócić uwagę na fakt, że na pierwsze cztery państwa z największym przyrostem są państwami spoza skruktur Unii Europejskiej.

Pierwszym unijnym krajem, z najszybciej rosnącym wolumenem importu polskich produktów jest Rumunia, ze wzrostem na poziomie 11,6 proc. Dalsze pozycje zajmuje Francja wzrost o 10,4 proc. i USA (o 10,1 proc.). Stawkę zamykają Niemcy (o 3,1 proc.).

Polski eksport do krajów Unii Europejskiej wzrósł o 4,4% do rekordowego poziomu 188,1 mld EUR. Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się w tym m. in. Albania, Senegalem, Armenią czy Iranem.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Wśród ważniejszych pozycji na uwagę zasługuje dynamiczny wzrost eksportu maszyn i urządzeń jak również wszelkich mechanicznych podzespołów. W tym przede wszystkim akumulatorów elektrycznych (wzrost o 82 proc.) i wszelkich silników (o 19,2 proc.).

Polska jest również jednym z większych w Europie producentów i eksporterów autobusów i mikrobusów, których eksport w skali roku zwiększył się o blisko 40 proc. Na uwagę zasługuje również wzrost o ponad 1/3 eksport miedzi rafinowanej i stopów miedzi.

Polski import

W imporcie natomiast pod względem tempa wzrostu wyróżniały się akumulatory elektryczne (wzrost o 60,5 proc.), silniki (o 36,8 proc.) oraz pozostałe maszyny i urządzenia mechaniczne (o 19,2 proc.)

Największy obrót towarów w imporcie według kraju Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi - 738,3 mld PLN, w tym z krajami Unii Europejskiej - 690,6 mld PLN. Odpowiednio wobec roku 2018 724,0 mld PLN, w tym z Unią Europejską - 680,4 mld PLN.

Struktura polskiego importu według krajów w 2019 roku w proc.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Dun & Bradstreet Polska poprzez swoją charakterystykę i profil działalności w naturalny sposób wpisuje się w wsparcie polskich eksporterów. W codziennej działalności promuje zasadę przejrzystości, transparentności i wiarygodności w biznesie.

W swoim portfelu ma szereg narzędzi i usług, które każdego dnia pomagają polskim eksporterom weryfikować ich kontrahentów, minimalizować ryzyko współpracy jak również zdobywać rynek poprzez dotarcie do nowych podmiotów. Ponadto przykłada ogromną wagę do wszelkich inicjatyw mających na celu promocję dynamicznie rozwijających się firm na polskim rynku.

Pobierz raport: „Ekspansja polskich firm na rynki zagraniczne – wyzwania dla polskiego eksportu i importu”