Ewolucja zarządzania ryzykiem – powrót do przyszłości

28 sie 2020

Czym jest skuteczne zarządzanie ryzykiem? 

Wczorajsze zarządzanie ryzykiem koncentrowało się głównie na danym historycznychW niedalekiej przyszłości w zarządzaniu ryzykiem będzie się wykorzystywać algorytmy i Big Data do przewidywania trendów finansowych.

Wczorajszy proces zarządzania ryzykiem jest na granicy wytrzymałości i wydolności. Wiedzą o tym managerowie finansów. Zdają sobie sprawę, że zmiany są nieuniknione. Jednak nie potrafią tego zmienić. 

 

Vapiano. Niemiecka sieć restauracji z włoską kuchnią. Znana i ceniona w całej Europie. Pod koniec 2019 roku, z powodu braku gotówki na kontach pogrążyła się w kryzysie przepływu środków pieniężnych. To tylko pierwszy z wielu podobnych przypadków. Bowiem każdego dnia pojawiają się informacje o firmach, którym brakuje gotówki na bieżącą działalność. Wiele z tych firm ogłosiło upadłość przez nietrafione decyzje lub też w wyniku złej polityki zarządzania ryzykiem.  

Ale nie taką historię kryję przypadek Vapiano. W tym konkretnym przypadku chodzi raczej o zachowanie właściwej proporcji pomiędzy wzrostem i codziennym biznesem, a także zarządzanie inwestycjami i zyskiem. W tych niestabilnych czasach, stale rośnie rola zarządzania ryzykiem. W przypadku Vapiano, firma miała problemy już wcześniej, ale to pandemia koronawirusa zmusiła ją do ogłoszenia bankructwa. Ostatecznie firma złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości w marcu 2020 roku. W Polsce restauracje pod marką Vapiano nadal działają, bo prowadzi je niezależny franczyzobiorca. 

Paradoksalnie to właśnie te zmienne czasy są czynnikiem pozytywnie stymulującym rozwój zarządzania ryzykiem. Przyznają to sami menadżerowie. Ulepszenia w zakresie analizy i modeli predykcyjnych ulegają wielu pozytywnym i szybkim zmianom. Big Data pozwoliła na prowadzenie skomplikowanych i kompleksowych analiz jak również modeli prognostycznych. Dzięki czemu możliwe jest tworzenie bardziej precyzyjnych prognoz. Wczesne rozpoznanie ryzyka oznacza również, że można szybko dostrzec szanse, co jest bardzo korzystne dla całego modelu biznesowego.  

 

Wiesz o tym, ale tego nie robisz – czyli o tym dlaczego firmy nie stosują efektywnej polityki zarządzania ryzykiem

Przełam się i zacznij używać, albo stracisz. Decyzja należy do ciebie!  

W rzeczywistości wykorzystanie technologii przez menadżerów finansowych w ich codziennej pracy jest nadal stosunkowo niewielkie. Znajduje to potwierdzenie w trwałych danych liczbowych. Jak pokazują dane z raportu Dun & Bradstreet „(R)Ewolucja w zarządzaniu ryzykiem”, połowa firm nadal zmaga się z przepływem kluczowych danych w firmie. Poszczególne działy nie dzielą się wiedzą z pozostałymi działami. 

Kolejnym zaskakującym wnioskiem płynącym z raportu jest fakt nieznajomości zagadnień technologicznych przez dyrektorów finansowych i kontrolerów. Do czego sami się anonimowo przyznali. Jest to dość zaskakujące, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że opis stanowiska kontrolera finansowego wymaga swoistego rodzaju pragmatyzmu opartego na twardych dowodach, a same decyzje muszą opierać się na danych. Jednak także i w tym przypadku – podobnie jak w wielu innych zawodach – ludzie boją się używać technologii w codziennej pracy. Boją się że technologia ich zastąpi. 

Jest wręcz przeciwnie. Świadczą o tym liczne przykłady firm korzystające każdego dnia z cyfrowych modeli biznesowych. To znajduje swoje potwierdzenie w niedawno opublikowanych danych przez firmę McKinsey. Badanie dowodzi, że w wielu przypadkach nawet połowa pracowników firmy jest obecnie zaangażowana w działalność biznesową. Głównie uczestniczy w procesie wystawiania faktur, przypomina o płatnościach, windykuje nieuregulowane należności. Co zaskakujące, zaledwie 15 proc. zarządzających współpracuje z analitykami. Według McKinsey’a, już za pięć lat proporcje te zostaną odwrócone. Aż czterech na dziesięciu kontrolerów będzie uczestnikami procesu analizy danych, a ich celem będzie przewidywanie przyszłych zdarzeń. Tym samym tylko jedna czwarta pracowników będzie zaangażowanych w działalność biznesową. Maszyny zrobią resztę.  

Narzędzia i procesy używane do zarządzania przez firmy ryzykiem finansowym 

imageugk9f.png

Badanie wykazało, że znaczna większość odpytanych menadżerów pracuje z własnymi narzędziami analitycznymi. 

 

Największe wyzwania stojące przed menadżerami kredytowymi  

Największym wyzwaniem jest codzienne zarządzanie relacjami z klientami, partnerami handlowymi i dostawcami.  

– Eric DowdellGlobal Head of Trade Credit Business w Dun & Bradstreet. 

Co sprawia, że główną przeszkodą w zarządzaniu ryzykiem dla menedżerów kredytowych było stworzenie precyzyjnych prognoz. Do tego należy dodać, optymalizację przepływów pieniężnych, zwiększenie zysków i integracja danych.

Nasze badanie wykazało, że dla ponad połowy przedsiębiorców z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw głównym ryzykiem prowadzenia działalności była utrata potencjalnych klientów lub ważnych dostawców. Dalej wymieniają ryzyko związane z technologią i bankructwo.  

 

imageox3p7.png

Jak CFO postrzegają zewnętrzne zagrożenia dla swojego sektora

 

Wszystko te czynnikiktóre spędzały sen z oczu przedsiebiorcom nie tylko nie zniknęły w ostatnich latach ale wiele z nich przybrało na sile. Badanie ankietowe wykazało, że dwie z trzech części ankietowanych obecną sytuacje uważa za co najmniej trudną. Nieco ponad jedna czwarta czuje się w dzisiejszych czasach mocno nie pewnie. A to ma związek z zewnętrznymi czynnikami, na które ich firma nie ma wpływu.

Obejmuje to zarówno politykę globalną, handlową jak i szybki rozwój technologii. Tempo innowacyjności i brak umiejetności dostosowania się do niego był również powodem do niepokoju dla menadżerów finansowych.  

 

Dane i eksperci – niekoniecznie stojący w sprzeczności? 

Mimo świadomości licznych zagrożeń, dyrektorzy finansowi nadal mają trudności z wyznaczeniem kierunku rozwoju firmy. A to właśnie zarządzający finansami powinni być liderami, jeśli chodzi o przyszły rozwój organizacji. A jeśli nawet powszechnie znane są główne kierunki rozwoju, to nasuwa się szereg pytań.

Głównie o to, czy firma jest lub pozostanie rentowna? Wiemy, że w wielu przypadkach, nawet 60 proc. ważnych danych jest nadal przechowywanych oddzielnie w poszczególnych działach firm i wszelkiego rodzaju silosach. Wobec tego należy podjąć wszelkie działania w celu ich połączenia. Dodatkowo, jak przyznają sami menadżerowie, aż połowa z nich ma świadomość że przepływ danych w ich firmach nie funkcjonuje dobrze, a 58 proc. używa własnych narzędzi analitycznych.  

 

image5op89.png

Zaledwie 40 proc. badanych firm posiada własna infrastrukturę danych, a tylko 20 proc. korzysta z niej w pełnym zakresie. 

 

A to już jest dużym zaskoczeniem, ponieważ tylko to pokazuje, że menadżerowie finansowi wiedzą o swoich słabościach i w pełni zdają sobie sprawę z tego, że faktycznie stwarzają ryzyko dla rentownego rozwoju firmy. Jest rzeczą oczywistą, że większość menadżerów jest również świadoma faktu, że ze względu na ogromną różnorodność danych nie jest już możliwe ręczne opracowanie poprawnie działających modeli prognostycznych.  

Co więc robić? Proponujemy zastosować trzy działania: 

  • Zamień minus na plus. Nie myśl o postępujących w dzisiejeszych czasach zmianach jako o potencjalnym ryzyku, postaraj się to postrzegać jako szansę do rozwoju. Ci, którzy jako pierwsi posiądą umiejętność szybkiego i dokładnego interpretowania danych, w dłuższej perspektywie czasu będą lepiej radzić sobie w biznesie. 
  • Inwestycja w narzędzia i rozwiązania. Z samego początku może wydawać się to kosztowne i bardzo czasochłonne, ale z czasem uwolni zasoby, które będą lepiej wykorzystywane do strategicznego zarządzania finansami firmy.  
  • Rozwijaj wiedzę specjalistyczną swojego zespołu finansowego. Nadaj priorytety rozwoju i upewnij się, że kierownictwo dobrze poznało plany i będzie je uwzględniać w praktyce.

 

I na koniec jeśli jako dyrektor finansowy, kredytodawca, menadżer finansowy widzisz swoją szansę w cięgle zmieniającym się świecie, możesz wykorzystać dane, aby twoja firma weszła na ścieżkę zrównoważonego rozwoju.