Artykuły Raporty

Gala Forum Firm Rodzinnych w Sopocie

Spotkanie Firm Rodzinnych w Sopocie

W Sopocie podczas gali nagrodzono firmy rodzinne z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Wśród nagrodzonych firm znalazły się Fabryka Mebli Biurowych MDD, Zdunek Premium, Bartex, także Multi Points Service 24, Helena Transport – Spedycja H.J. Burek i olsztyńska firma rodzinna NTSN. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Metodologia Rankingu Firm Rodzinnych

Bisnode Polska, we współpracy z miesięcznikiem Forbes wytypowała zwycięzców „Rankingu Firm Rodzinnych 2018”. Proces przebiegał w kilku etapach. W pierwszym, spośród ponad 3,5 mln firm, Bisnode Polska na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego wytypowała przedsiębiorstwa, w których przynajmniej dwóch udziałowców posiada powiązania rodzinne, a w ich rękach pozostaje 50+1 proc. udziałów.

W drugiej fazie, wykorzystując know-how wytypowaliśmy przedsiębiorstwa o minimalnym - w ocenie organizatorów - ryzyku współpracy. Ponadto w ostatnich trzech latach obrachunkowych wykazały dodatnią dynamikę wartości sprzedaży i zysku, miały dodatki wynik finansowy, terminowo wywiązywały się z obowiązku publikacji danych finansowych lub bezpośrednio swoje wyniki przesłały do Bisnode Polska. Poza tym, w środowisku biznesowym są cenione i mają nieposzlakowaną opinię. Wobec nich, w sądach gospodarczych, nie odnotowano negatywnych zdarzeń prawnych, rozumianych jako wnioski o upadłość czy likwidację.

W efekcie otrzymaliśmy Ranking Firm Rodzinnych. Przedsiębiorstwa zostały podzielone na dwie grupy według przychodu za ostatni rok obrachunkowy. Pierwszą, małych i średnich firm, stanowią te które w 2016 roku w sprawozdaniu finansowym wykazały roczny przychód nie przekraczający 100 mln zł. W drugiej grupie znalazły się korporacje i przedsiębiorstwa z rocznym przychodem powyżej 100 mln zł.

Więcej informacji i zdjęć z gali Forum Firm Rodzinnych w Sopocie pod poniższym linkiem: 

Strona Forbes

Lubisz wiedzieć więcej?

Zapoznaj się z naszymi wiadomościami, artykułami i analizami

Jesteś zainteresowany rozwiązaniami Bisnode?

You must be logged in to submit the form.

Jednocześnie akceptuję informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Bisnode Polska Sp. z o.o.znajdującą się TUTAJ.

Wyrażam zgodę na używanie, zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, e-mail) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. automatycznie rozsyłające się wiadomości sms, e-mail) przez Bisnode Polska Sp. z o.o., w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Bisnode Polska Sp. z o.o.

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dokonywanych przed cofnięciem zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (tj. m. in. oferty marketingowej i newslettera), wysyłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przez Bisnode Polska Sp. z o.o., zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219  z późn. zm.). 

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz, że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przesyłania informacji handlowej przed cofnięciem zgody.