Artykuły Raporty

Gala Forum Firm Rodzinnych w Sopocie

Spotkanie Firm Rodzinnych w Sopocie

W Sopocie podczas gali nagrodzono firmy rodzinne z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Wśród nagrodzonych firm znalazły się Fabryka Mebli Biurowych MDD, Zdunek Premium, Bartex, także Multi Points Service 24, Helena Transport – Spedycja H.J. Burek i olsztyńska firma rodzinna NTSN. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Metodologia Rankingu Firm Rodzinnych

Dun & Bradstreet Polska, we współpracy z miesięcznikiem Forbes wytypowała zwycięzców „Rankingu Firm Rodzinnych 2018”. Proces przebiegał w kilku etapach. W pierwszym, spośród ponad 3,5 mln firm, Dun & Bradstreet Polska na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego wytypowała przedsiębiorstwa, w których przynajmniej dwóch udziałowców posiada powiązania rodzinne, a w ich rękach pozostaje 50+1 proc. udziałów.

W drugiej fazie, wykorzystując know-how wytypowaliśmy przedsiębiorstwa o minimalnym - w ocenie organizatorów - ryzyku współpracy. Ponadto w ostatnich trzech latach obrachunkowych wykazały dodatnią dynamikę wartości sprzedaży i zysku, miały dodatki wynik finansowy, terminowo wywiązywały się z obowiązku publikacji danych finansowych lub bezpośrednio swoje wyniki przesłały do Dun & Bradstreet Polska. Poza tym, w środowisku biznesowym są cenione i mają nieposzlakowaną opinię. Wobec nich, w sądach gospodarczych, nie odnotowano negatywnych zdarzeń prawnych, rozumianych jako wnioski o upadłość czy likwidację.

W efekcie otrzymaliśmy Ranking Firm Rodzinnych. Przedsiębiorstwa zostały podzielone na dwie grupy według przychodu za ostatni rok obrachunkowy. Pierwszą, małych i średnich firm, stanowią te które w 2016 roku w sprawozdaniu finansowym wykazały roczny przychód nie przekraczający 100 mln zł. W drugiej grupie znalazły się korporacje i przedsiębiorstwa z rocznym przychodem powyżej 100 mln zł.

Więcej informacji i zdjęć z gali Forum Firm Rodzinnych w Sopocie pod poniższym linkiem: 

Strona Forbes

Jesteś zainteresowany rozwiązaniami Bisnode?

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Jednocześnie akceptuję informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Bisnode Polska Sp. z o.o.znajdującą się TUTAJ.

Wyrażam zgodę na używanie, zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, e-mail) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. automatycznie rozsyłające się wiadomości sms, e-mail) przez Bisnode Polska Sp. z o.o., w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Bisnode Polska Sp. z o.o.

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dokonywanych przed cofnięciem zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (tj. m. in. oferty marketingowej i newslettera), wysyłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przez Bisnode Polska Sp. z o.o., zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219  z późn. zm.). 

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz, że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przesyłania informacji handlowej przed cofnięciem zgody.