Artykuły Compliance

Jak ocenić ryzyko związane z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne (PEP - Politically Exposed Persons)?

17 lip 2017

Dun & Bradstreet Polska przy współpracy z Dun&Bradstreet umożliwia prześwietlenie osób związanych z Twoim kontrahetnem pod kątem zajmowanych przez nie stanowisk eksponowanych politycznie (PEP).  Szeroki zakres rozwiązań z obszaru compliance pozwala na weryfikację jednostkową w platformach on-line, hurtową w trybie off-line, jak i za pośrednictwem funkcji API.

Dlaczego warto oceniać ryzyko związane z osobami z list PEP?

Ma to niebagatelne znaczenie, ponieważ stosunki gospodarcze z osobami, które zajmują lub zajmowały ważne stanowiska publiczne, szczególnie z krajów, gdzie szerzy się korupcja, mogą narazić na poważne ryzyko utraty wiarygodności lub ryzyko prawne. Międzynarodowe wysiłki na rzecz walki z korupcją uzasadniają zwrócenie większej uwagi na tego typu przypadki oraz stosowanie ogółu standardowych zasad identyfikacji klienta w stosunku do osób na eksponowanych stanowiskach politycznych

Specjaliści z obszaru compliance oraz odpowiedzialni za kontrolę ryzyka w łańcuchu dostaw powinni oceniać ryzyko współpracy z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne. Oszacowanie skali ryzyka płynącego ze współpracy z osobami, które uważane są za bardziej narażone na przekupstwo i korupcję, biorąc pod uwagę ich profil publiczny może być skomplikowane.

Skuteczny i łatwy sposób na ocenę ryzyka.

Ryzyko związane z tematyką PEP należy oceniać zarówno z perspektywy kontekstowej, z uwzględnieniem różnych informacji i okoliczności, ale także indywidualnie, dla każdego konkretnego przypadku. Jest to niezbędne do określenia rzeczywistej ekspozycji klienta oraz stopnia szczegółowości działań, które trzeba podjąć aby ograniczyć ryzyko korupcji w jego przypadku.

Szczególnego znaczenia procesy te nabierają w przedsiębiorstwach regulowanych przepisami wewnętrznymi oraz regulacjami zewnętrznymi. Najczęściej dotyczy to podmiotów zobowiązanych prawem AML/CFT, regulacjami antykorupcyjnymi oraz wewnętrznymi kodami etyki określającymi zasady kontroli partnerów handlowych. Wspólnym elementem występującym w większości tych przepisów jest konieczność określenia ryzyka czy osoby powiązane z kontrahentem są notowane na listach PEP. Oczywiście celem jest określenie ryzyka dla firmy, jakie taka obecność może za sobą nieść i spełnienie wymogów regulatora.

Najwyższej jakości wsparcie dla firm

Narzędzia oferowane przez Dun & Bradstreet Polska, dzięki naszej strategicznej współpracy z Dun & Bradstreet dają możliwość łatwego dostępu do szerokiej bazy list PEP zawierających informacje o ponad milionie osób z całego świata. W jednej chwili możesz zweryfikować, czy osoby związane z firmą kontrahenta zajmują lub zajmowały stanowiska eksponowane politycznie. Ponadto dostarczymy informacje o powiązaniach z osób z list PEP – ich rodzinie, współpracownikach oraz znajomych, co stanowi cenne źródło informacji w kontekście ryzyka korupcyjnego. 

Zapisz sie do newslettera Dun & Bradstreet!

Otrzymuj na bieżąco nasze opracowania, raporty i analizy.

Zapisz się!

D&B Onboard

Poznaj nasze rozwiązanie dla Compliance
Sprawdź