Artykuły Smart Data Raporty

Jak starać się o leasing dla nowych firm?

16 mar 2020

Leasing - jedna z pierwszych decyzji nowych firm

Jeżeli planujesz założenie własnego przedsiębiorstwa, z pewnością zastanawiasz się w jaki sposób starać się o leasing dla nowych firm - tym formalnym zawiłościom przyglądamy się w poniższym artykule.

Założenie firmy, a co za tym idzie – rozpoczęcie prowadzenia działalności - to dla wielu początkujących przedsiębiorców decyzja zmieniająca bieg dotychczasowych wydarzeń. Rezygnacja z tradycyjnej pracy na etat i rozpoczęcie działania „na własne konto” nosi często miano drastycznej zmiany. Pierwszym poważnym wyzwaniem jest znalezienie wiarygodnego źródła finansowania nowo powstałej firmy. Rozwiązaniem tego problemu jest najczęściej ubieganie się o leasing.

Na czym polega leasing?

Zacznijmy od postaw, czyli zdefiniowania czym jest leasing. To kontrakt pomiędzy min. dwiema stronami zawierany zgodnie z wymogami prawa cywilnego. Wskutek zawarcia leasingu, strona finansująca (zwana także leasingodawcą) umożliwia stronie korzystającej (czyli korzystającemu, definiowanemu jako leasingobiorca) korzystanie z towaru czy usług będących przedmiotem leasingu.

Mechanizm działania leasingu świetnie obrazuje przykład z samochodem: jeżeli nie chcesz kupować samochodu, możesz wziąć go w leasing – wówczas podczas trwania umowy możesz korzystać z pojazdu zgodnie z warunkami regulowanymi przez umowę płacąc raty leasingowe, a po jej ustaniu możesz wykupić auto za kwotę niższą niż rynkowa wartość samochodu.

Leasing dla nowych firm 

Dlaczego leasing dla nowych firm jest tak często wybieranym rozwiązaniem? To proste – leasing jest dla wielu o zdecydowanie bardziej korzystnym rozwiązaniem niż decyzja o kredycie, który zazwyczaj wymaga dłuższego zobowiązania czasowego. Inaczej też wyglądają regulacje finansowe – leasing pociąga za sobą mniejsze zobowiązania.

W sytuacji pojawienia się opóźnień dotyczących leasingowych rat, do leasingu dolicza się odsetki a w przypadku niewypłacalności leasingobiorcy, ten zobowiązany jest do oddania przedmiotu podlegającego leasingowi.

Jakie warunki trzeba spełniać żeby dostać leasing?

Pomimo że leasing dla nowych firm jest rozwiązaniem powszechniejszym niż decyzja o kredycie, forma ta wymaga przeprowadzenia analizy potencjalnego leasingobiorcy pod kątem wiarygodności. Ponadto, konieczną czynnością umożliwiającą zawarcie umowy leasingowej, jest dostarczenie określonych dokumentów w zależności od statusu osób fizycznych chcących skorzystać z leasingu.

Osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą powinny dostarczyć:

  • kopię dowodu osobistego osoby wnioskującej lub kopię dowodów osobistych wspólników (w przypadku, gdy stroną wnioskującą jest spółka cywilna),
  • kopie dowodów osobistych osób, które są stronami poręczającymi leasing,
  • jeżeli stroną wnioskującą jest spółka cywilna, do pakietu dokumentów należy także dołączyć umowę spółki i wszystkie niezbędne aneksy,
  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  • zaświadczenie o posiadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej.

Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej w pakiecie dostarczanych dokumentów muszą uwzględnić następujące kserokopie:

  • dowodu osobistego strony wnioskującej i drugiego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
  • dowodu osobistego współmałżonka/współmałżonki osoby wnioskującej oraz dodatkowe potwierdzenie w postaci kserokopii drugiego dokumentu tożsamości.

Wspólnicy spółki prawa handlowego są zobowiązani do przedłożenia:

  • ważnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
  • zaświadczenia o posiadaniu numeru NIP oraz REGOM,
  • aktu notarialnego z umowy spółki oraz wszelkich niezbędnych aneksów. 

Procedura lombardowa

Najczęściej wymienianą zaletą w kontekście zawierania umów leasingowych jest minimalna ilość formalności. Ilość dokumentów wymaganych do tego typu umowy jest zdecydowanie mniejsza niż procedury związane ze składaniem wniosku kredytowego.

Leasingodawca w uzasadnionych przypadkach może zażądać przedstawienia niewymienionych powyżej dokumentów, może też wymagać dodatkowych zabezpieczeń – zwłaszcza wtedy, gdy na leasing decyduje się nowa firma.

O Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet pomaga przedsiębiorcom podejmować odpowiednie decyzje biznesowe oparte na danych już od 25 lat w Polsce. Jesteśmy liderem w dziedzinie dostarczania danych i analiz w Europie (obecni w 19 krajach Europy).

Zapoznaj się z produktami Dun & Bradstreet i oprzyj decyzje i rozwój w swojej firmie na najlepszym fundmencie: produkty Dun & Bradstreet

Zapisz sie do newslettera Dun & Bradstreet!

Otrzymuj na bieżąco nasze opracowania, raporty i analizy.

Zapisz się!

Dowiedz się więcej o naszej współpracy z D&B

Zobacz na czym polega unikalna wartość Dun & Bradstreet na polskim i międzynarodowym rynku
Dowiedz się więcej