Artykuły Raporty

Jak wypełnić druk VAT-R?

Czym jest VAT-R oraz jak go wypełnić?

VAT-R to niezbędna deklaracja podatkowa dla przedsiębiorców – dzięki niej można zarejestrować się jako czynny lub bierny podatnik VAT. Status podatnika czynnego jest związany z późniejszymi regulacjami obniżającymi lub zwracającymi kwotę różnicy podatku należnego. Podatnikowi biernemu nie przysługują takie przywileje, pozostaje on bowiem zwolniony z podatku VAT.

Dopiero w momencie podjęcia decyzji o rezygnacji ze zwolnienia bądź też w przypadku utraty prawa do ulgi, podatnik przestaje być biernym i zobowiązany jest do przestrzegania odgórnie ustalanych zasad rozliczeniowych.

Terminy składania deklaracji

Złożenie deklaracji VAT-R jest możliwe przez cały rok podatkowy, jednak potencjalni płatnicy, zakładający działalność gospodarczą, powinni wybrać się do urzędu skarbowego i złożyć pismo jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem sprzedaży. Dostępny druk VAT-R jest przeznaczony zarówno dla osób, które dopiero chcą się zarejestrować jak i dla tych, którzy pragną dokonać aktualizacji danych dotyczących VAT-UE związanego z rozliczeniami transakcji unijnych.

Tradycyjnie lub online

W momencie rozliczania deklaracji VAT-R mamy do wyboru dwa rozwiązana: tradycyjne, ręczne wypełnianie wniosku bądź rozliczenie online, które zostało specjalnie przygotowane przez specjalistów w wersji elektronicznej. Przygotowany formularz uzupełniamy według powszechnie panujących zasad, które dodatkowo zostały przypomniane na pierwszym arkuszu – podatnik nadzoruje tylko pola jasne, ciemne przeznaczone są dla urzędów skarbowych. Jeśli wypełniamy VAT-R ręcznie, warto zwrócić uwagę na wielkość i klarowność liter a także użycie odpowiedniej barwy długopisu – czarnej lub niebieskiej.

Budowa i wypełnianie druku VAT-R

Zgłoszenie rejestracyjne dzieli się na kilka głównych części oznaczonych literami od A do E, które dodatkowo podzielone są na mniejsze części. Poniżej podpowiadamy jak prawidłowo, krok po kroku, wypełnić druk VAT-R – zwracamy uwagę na problematyczne zapisy i pomagamy w dokładnym uzupełnieniu zgłoszenia rejestracyjnego.

Część A czyli NIP i dane urzędu skarbowego

Pierwsza część druku VAT-R jest jedną z łatwiejszych do wypełnienia. W nagłówku wpisujemy numer identyfikacji podatkowej, zaś w punkcie czwartym zaznaczamy powód, dla którego składamy zgłoszenie; rejestracyjny - czyli nowy podatnik VAT - lub też aktualizacja danych w przypadku gdy np. zmieniliśmy adres. W kolejnym polu podajemy nazwę oraz dokładny adres urzędu skarbowego, zaś wiersze z numerem 6 i 7 wypełniamy tylko w przypadku, gdy mieszkamy zagranicą. Obszar od 8 do 9 uzupełniamy, jeśli celem złożenia deklaracji jest aktualizacja danych – zaznaczamy wtedy ewentualne zmiany co do aktualnego adresu urzędu skarbowego.

Część B – dane osobowe podatnika

Arkusz B podzielony jest na trzy mniejsze części, które w całości dotyczą danych podatnika. B.1. to dane identyfikacyjne - wybieramy kolejno rodzaj podatnika, czyli podatnik niebędący osobą fizyczną, osoba fizyczna lub osoba zagraniczna; wpisujemy pełne imiona i nazwiska podatnika, dane osobowe ojca i matki, numer REGON i datę urodzenia bądź też czasowe rozpoczęcie działalności gospodarczej. B.2. to dokładny adres zamieszkania osoby fizycznej lub firmy, z uwzględnieniem numeru domu, kodu pocztowego czy lokalizacji poczty. B.3. jest natomiast polem dedykowanym podatnikom zagranicznym.

Część C, czyli obowiązek podatkowy

Etap C jest najbardziej rozbudowanym formularzem, skupia się bowiem na obowiązku podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług. Został dodatkowo podzielony na trzy mniejsze działy oznaczone wartościami od C.1. do C.3.

Pole C.1.

Pierwszy z nich, to okoliczności określające obowiązek podatkowy. Wypełnianie tej części polega główne na zaznaczeniu odpowiednich kwadratów. Poniżej przedstawiamy problematyczne pozycje, które wybiera się w zależności profilu działalności podatnika:

 

 • punkt 27 zaznaczają osoby fizyczne, które samodzielnie prowadzą działalność gospodarczą lub też podatnicy bez osobowości prawnej,
 • punkt 28 jest przeznaczony dla przedsiębiorstw, których siedziba znajduje się zagranicą,
 • punkt 29 zaznacza podatnik u którego nie może wystąpić zwolnienie z podatku VAT,
 • punkt 30 to zapis kierowany do osób składających deklarację w celach jej aktualizacji,
 • punkt 32 zaznacza się w przypadku przedsiębiorcy, który jest rolnikiem ryczałtowym,
 • punkt 33 pozwala zrezygnować ze zwolnienia podatku i stać się podatnikiem aktywnym,
 • punkt 34 skierowany jest rolników ryczałtowych chcących przestać korzystać ze zwolnienia z podatku,
 • punkt 35 dotyczy przedsiębiorców, którzy utracili zwolnienie z podatku,
 • punkt 36 jest przeznaczony do podatników VAT poza granicami Polski (ale w Unii Europejskiej), którzy transportują opodatkowany towar do lokalnych, polskich firm,
 • w punkcie 38 uzupełniamy datę, która określa początek realizacji zaznaczonych w poprzednich polach (od 27 do 37),
 • w punkcie 39 wybieramy odpowiednie pole w zależności od tego czy podatnik przestaje korzystać z metody kasowej, utracił prawo do rozliczania w ten sposób lub wciąż korzysta z metody kasowej,
 • punkty 45-46 uzupełnia podatnik, który rezygnuje z rozliczania się w trybie kwartalnym,
 • punkty 47-49 zaznaczają taksówkarze (pozycje 1 i 2) oraz podatnicy świadczący usługi związane ze złotem inwestycyjnym (pozycje 3 i 4).

Pole C.2.

W kolejnej części rozliczenia – fragmencie C.2. - należy zaznaczyć, jakie deklaracje będzie składał podatnik. Może to być comiesięczna praktyka (VAT-7) lub rozliczanie kwartalne (VAT-7K). VAT-8 zarezerwowany jest przedsiębiorców, którzy nie są zobowiązani do składania dwóch pierwszych rozliczeń. Ostatnią opcję, czyli VAT-12 wybierają taksówkarze, którzy we wcześniejszych etapach formularza zdecydowali się na opodatkowanie w formie ryczałtu.

Pole C.3.

Trzeci i ostatni fragment arkusza C to część gromadząca informacje o wykonywaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych, którą zobowiązani są wypełnić podatnicy VAT UE. Zaznaczenie przez podatnika punktu 60 oznacza konieczność złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego opodatkowania wewnątrzwspólnotowego. W przypadku braku wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych zaznacza się punkt 62.

Część D i E czyli potwierdzenie rejestracji i podpisy

Arkusz D zawiera tylko jeden punkt, w którym należy wskazać czy wnioskujemy o pisemne potwierdzenie zarejestrowania podatnika jako czynnego lub biernego. Część E to swoiste podsumowanie całego formularza, w której potwierdzamy swoje dane osobowe, uzupełniamy adresy mailowe czy telefony kontaktowe i – wraz z aktualną datą – składamy finalny podpis.

Deklaracja VAT-R – który urząd skarbowy?

Wypełnienie deklaracji VAT-R to jeszcze jedna nie koniec całego mechanizmu. Składając rozliczenie do urzędu skarbowego musimy wziąć uwagę to, w jakiej lokalizacji wykonywane były działania, które chcemy opodatkować oraz miejsce zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej) lub siedzibę firmy (w przypadku spółek).

Jeśli prowadzimy firmę jako osoba prawna lub jednostka bez osobowości prawnej, deklarację składamy do urzędu skarbowego zgodnego z lokalizacją firmy. W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, udajemy się do siedziby urzędu przypisanej do naszego miejsca zamieszkania.

Choć samodzielne wypełnianie deklaracji VAT-R wydaje się początkowo kłopotliwym i trudnym zadaniem, indywidualna weryfikacja i zapoznanie się z naszym poradnikiem dotyczącym rozliczenia, z pewnością usprawni cały proces.

 

Jesteś zainteresowany rozwiązaniami Bisnode?

You must be logged in to submit the form.

Jednocześnie akceptuję informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Bisnode Polska Sp. z o.o.znajdującą się TUTAJ.

Wyrażam zgodę na używanie, zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, e-mail) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. automatycznie rozsyłające się wiadomości sms, e-mail) przez Bisnode Polska Sp. z o.o., w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Bisnode Polska Sp. z o.o.

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dokonywanych przed cofnięciem zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (tj. m. in. oferty marketingowej i newslettera), wysyłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przez Bisnode Polska Sp. z o.o., zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219  z późn. zm.). 

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz, że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przesyłania informacji handlowej przed cofnięciem zgody.