Artykuły Smart Data Raporty

Jakie są stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

12 lis 2020

Jakie są stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Wybór odpowiedniej formy opodatkowania to jeden z obowiązków przedsiębiorcy, który rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej. Najprostszą z nich jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Decydując się na tę formę rozliczania z Urzędem Skarbowym podatnik płaci podatek od przychodu w ustalonej stawce.

Jakiej? To zależy od rodzaju wykonywanych w ramach prowadzonej działalności usług.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - na czym to polega?

Ta forma opodatkowania ma uproszczony charakter. Stawka podatkowa w tym przypadku jest stała, a jej podstawę stanowi osiągnięty przez przedsiębiorcę przychód. W przeciwieństwie do innych form rozliczenia, podatnik nie ma tutaj możliwości pomniejszenia kwoty podatku o koszty uzyskania przychodu.

Dodatkowo, przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przychodów, która powinna dokumentować wszystkie uzyskane w ramach prowadzonej działalności dochody. Poza ewidencją przychodów przedsiębiorca rozliczający się z fiskusem poprzez ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zobowiązany jest do prowadzenia wykazu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz posiadania i przechowywania dowodów zakupu towarów.

Nie wszyscy jednak mogą skorzystać z tej formy opodatkowania. Kto ma taką możliwość?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - dla kogo?

Ta forma rozliczenia z fiskusem przeznaczona jest zarówno dla osób fizycznych, jak i spółek cywilnych i jawnych osób fizycznych. Powinny one jednak spełniać kilka warunków. Najważniejszy z nich to wymóg określonych obrotów. Jeśli w roku poprzedzającym rok podatkowy podatnik uzyskał z prowadzonej wyłącznie samodzielnie działalności przychód, którego wysokość nie przekroczyła 250 000 euro, ma prawo skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku spółek suma przychodów ich wspólników z prowadzonej działalności nie powinna przekroczyć 250 000 euro.

Poza limitem obrotów liczy się także rodzaj prowadzonej działalności. Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów uzyskanych przez osoby fizyczne nie każdy może być ryczałtowcem. Ta forma rozliczania została stworzona głównie z myślą o podatnikach, którzy prowadzą niewielką, pozarolniczą działalność gospodarczą i nie ponoszą dużych kosztów uzyskania przychodów.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Podatnicy, którzy wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę rozliczenia z Urzędem Skarbowym zobligowani są do wyboru jednej z ośmiu stawek podatku. Aby dokonać właściwego wyboru należy wziąć pod uwagę charakter prowadzonej działalności i zakres świadczonych usług. Do każdego rodzaju działalności przypisana jest odpowiednia stawka, a kwalifikacji przychodów do właściwego symbolu PKWiU dokonuje podatnik.

Spośród siedmiu stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych pięć określanych jest jako podstawowe, a dwie stosowane są niezwykle rzadko. Sposób przypisywania rodzaju działalności do odpowiednich stawek reguluje art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zdarza się, że dana działalność podlega jednocześnie pod więcej niż jedną stawkę. Można wówczas skorzystać z kilku z nich.

Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 20%

Wynosząca 20% przychodów z działalności gospodarczej stawka dotyczy podatników, którzy świadczą usługi samodzielnie, w ramach tzw. wolnych zawodów, wyłącznie na rzecz osób fizycznych. Do tego grona zaliczają się lekarze, stomatolodzy, weterynarze, położne oraz pielęgniarki. Tą stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych objęci są także technicy dentystyczni i tłumacze.

Obowiązuje ona również udzielających korepetycji nauczycieli oraz innych przedstawicieli wolnych zawodów. Ich pełna lista została umieszczona w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 17%

Kogo obowiązuje 17-procentowa stawka ryczałtu? Osoby, które czerpią dochód ze świadczenia usług dotyczących zakwaterowania, np. hotelarskich. Z tej stawki podatku skorzystają także przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zakresie usług parkingowych lub fotograficznych oraz podatnicy oferujący usługi związane z oprogramowaniem, w tym także zajmujący się wydawaniem pobieranego z internetu oprogramowania komputerowego oraz wydawaniem pakietów oprogramowania systemowego i użytkowego.

Kto jeszcze?

  • przedsiębiorcy, którzy zajmują się pośrednictwem w sprzedaży motocykli i motocyklowych części w sklepach internetowych i stacjonarnych,
  • osoby pośredniczące w sprzedaży hurtowej pojazdów mechanicznych i samochodowych części w sklepach internetowych i stacjonarnych,
  • organizatorzy wystaw, targów i wyjazdów turystycznych,
  • agencje pracy tymczasowej,
  • doradcy w zakresie sprzętu komputerowego,
  • pośrednicy turystyczni.

To tylko przykłady. Podobnie jak w przypadku 20-procentowej stawki, także i tutaj katalog uprawnionych jest niezwykle szeroki, a szczegółowe informacje znajdziemy w ustawie.

Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 12,5%

Przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi najmu, podnajmu lub dzierżawy i czerpią dochód z tego tytułu zobowiązani są do opłacania podatku w wysokości 12,5% pochodzących z prowadzenia działalności przychodów.

Jest jednak jeden warunek. Wysokość ich dochodu nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 10%

Ta stawka stosowana jest niezwykle rzadko i dotyczy odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości, które stanowią wartość niematerialną lub prawną i zostały ujęte w rejestrze wartości niematerialnych i prawnych. Mogą też być uznawane za środki trwałe, ujęte w rejestrze środków trwałych.

Jeśli okres ich użytkowania wynosił rok lub mniej, ich kwalifikacja do środków trwałych czy też wartości niematerialnych lub prawnych nie została przeprowadzona. Mimo to podatnika obowiązuje wówczas stawka ryczałtu 10%.

Dzieje się tak również wtedy, gdy nieruchomość jest składnikiem majątku, stanowiącym spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w nim.

Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 8,5%

Dla kogo? Dla wszystkich tych, którzy osiągają przychody z działalności związanej z zapobieganiem i gaszeniem pożarów, prowadzeniem ogrodów botanicznych i zoologicznych i wytwarzaniem przedmiotów z materiałów zamawiającego.

Stawka ryczałtu 8,5% obowiązuje także wtedy, gdy działalność gospodarcza dotyczy świadczenia usług wychowania przedszkolnego, usług gastronomicznych uwzględniających sprzedaż napojów, zawierających powyżej 1,5% alkoholu oraz w przypadku najmu, podnajmu i dzierżawy, ale tylko wtedy, gdy wysokość osiąganego przychodu nie przekroczy 100 000 zł w skali roku.

Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 5,5%

Jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność wytwórczą lub uzyskuje przychody z robót budowlanych, obowiązuje go stawka ryczałtu 5,5%. W tej grupie znaleźli się także podatnicy, zajmujący się przewozem ładunków taborem samochodowym, którego ładowność wynosi więcej niż 2 tony.

To nie wszystko. W przypadku gdy źródłem dochodu przedsiębiorcy są prowizje ze sprzedaży kart magnetycznych, żetonów do automatów czy jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, zapłaci on podatek w wysokości 5% pochodzącego z prowadzonej działalności przychodu.

Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 3%

Usługi w zakresie handlu i produkcji zwierzęcej objęte są 3-procentową stawką podatku. Stawka ryczałtu 3% obowiązuje także rybaków zalewowych i morskich, którzy sprzedają pochodzące z własnych połowów ryby oraz przedsiębiorców osiągających dochód ze zbycia ruchomych składników majątku, wykorzystywanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 2%

To rzadko stosowana stawka, która obowiązuje w przypadku przychodów pochodzących ze sprzedaży nieprzetworzonych przemysłowo wyrobów, np. zwierzęcych i roślinnych produktów z własnych upraw lub hodowli. Są to wyroby wymienione w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zapisz sie do newslettera Dun & Bradstreet!

Otrzymuj na bieżąco nasze opracowania, raporty i analizy.

Zapisz się!

Dowiedz się więcej o naszej współpracy z D&B

Zobacz na czym polega unikalna wartość Dun & Bradstreet na polskim i międzynarodowym rynku
Dowiedz się więcej