Artykuły Smart Data Raporty

Jednolityk plik kontrolny - JPK Ministerstwo Finansów

04 mar 2020

Jak wysłać JPK – Jednolity Plik Kontrolny?

Postępująca cyfryzacja pochłania niemal każdy element na swojej drodze – usprawnia złożone dotąd procesy i sprawia, że zdecydowaną większość formalności możemy załatwić nie wychodząc z domu lub – przynajmniej – nie odchodząc od swojego komputera. Udogodnienia te dotarły także do organów podatkowych i ułatwiają życie wielu przedsiębiorcom. W jaki sposób?

JPK – księgowość na komputerze

JPK , czyli Jednolity Plik Kontrolny to struktura, która powstała by usprawnić funkcjonowanie organów podatkowych poprzez elektroniczne przekazywanie danych. JPK wprowadzono z dniem 10 września 2015 roku i ustawą o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, natomiast od 1 stycznia 2018 roku obowiązek JPK_VAT nałożono na wszystkich podatników podatku VAT. Czym dokładnie jest Jednolity Plik Kontrolny i jak wysłać JPK – o tym w poniższym artykule.

JPK_VAT – co to?

Wiemy już, że Jednolity Plik Kontrolny został nałożony obowiązkowo na każdego podatnika VAT. Nie oznacza to jednak, że podmiot jest zobowiązany regularnie dostarczać przechowywane informacje – urząd skarbowy może, ale nie musi poprosić podatnika o udostępnienie JPK. Każdy podatnik VAT powinien zatem generować i przechowywać wymagane dane, by w razie potrzeby dostarczyć je do urzędu skarbowego.

W skład Jednolitego Pliku Kontrolnego wchodzą przede wszystkim księgi i wszelkie dokumenty księgowe, które prowadzi się przy użyciu programów komputerowych. Oznacza to, że wszyscy podatnicy, którzy wykorzystują w swoich firmach programy komputerowe, zobowiązani są do sporządzania JPK. W kontekście tego sposobu archiwizowania dokumentów księgowych i ksiąg należy pamiętać, że przez programy komputerowe rozumie się nie tylko specjalistyczne aplikacje stworzone z myślą o fakturowaniu czy systematyzowaniu księgowości, ale także programy absolutnie podstawowe takie jak MS Excel.

Prawo przedsiębiorców a JPK

Podatnicy, którzy zobowiązani są do stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego są docelowo podzieleni na cztery grupy, które szczegółowo definiuje prawo przedsiębiorców. Wyróżniamy:

 • Dużego przedsiębiorcę,
 • Średniego przedsiębiorcę,
 • Małego przedsiębiorcę,
 • Mikroprzedsiębiorcę.

Poszczególne grupy przedsiębiorców różnią się w zależności od rocznej średniej liczby pracowników oraz obrotów netto – oba parametry powinny dotyczyć minimum jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych. W zależności od wielkości danego przedsiębiorstwa, różnić się mogą także daty, w których nałożono na konkretne podmioty poszczególne Jednolite Pliki Kontrolne.

JPK – struktury

 1. JPK_KR, czyli księgi rachunkowe, w tym:
 • Poszczególne zestawienia sald i obrotów,
 • Księga główna,
 • Zapisy na kontach ksiąg pomocniczych i księgi głównej.
 1. JPK_WB, czyli wyciąg bankowy, w tym:
 • Numer IBAN (International Bank Account Number) rachunku,
 • Informacje dotyczące salda początkowego i końcowego bankowego wyciągu,
 • Wyciąg, czyli informacje dotyczące zrealizowanych operacji.
 1. JPK_MAG, czyli magazyn, w tym:
 • Dokumenty magazynowe związane z PZ (przyjęcie zewnętrzne),
 • Dokumenty magazynowe związane z WZ (wydanie zewnętrzne),
 • Dokumenty związane z MM (przesunięcie międzymagazynowe) i RW (rozchód wewnętrzny).
 1. JPK_VAT, czyli ewidencje zakupy i sprzedaży VAT, w tym następujące sekcje:
 • Ewidencja zakupu VAT,
 • Ewidencja sprzedaży VAT.
 1. JPK_FA, czyli faktura VAT, w tym:
 • Faktury,
 • Szczegółowe pozycje faktury,
 • Stawki podatku.
 1. JPK_EWP, czyli ewidencja przychodów, w tym:
 • Ewidencja Przychodów.
 1. JPK_PKPIR, czyli podatkowa księga przychodów i rozchodów, w tym:
 • PKPIR wiersze,
 • PKPIR info.

JPK – jak wysłać?  

Wiemy już czym jest Jednolity Plik Kontrolny, kogo dotyczy i w jakich sytuacjach musi być udostępniany. Pora na przedstawienie możliwości dostarczenia do urzędu skarbowego gotowego JPK. Zdecydowana większość firm korzysta z profesjonalnych programów przeznaczonych do prowadzenia księgowości – wówczas JPK zostaje przygotowany i przesłany do Ministerstwa Finansów właśnie dzięki wsparciu programu. Jednolity Plik Kontrolny można także przesłać poprzez oficjalną stronę Ministerstwa Finansów dzięki zakładce dotyczącej e-dokumentów. Należy jednak pamiętać, by ważniejsze księgi obligatoryjne zawsze zawierały kwalifikowany podpis elektroniczny.  

Struktura JPK_VAT musi być regularnie wysyłana w formie elektronicznej do Ministerstwa Finansów – sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku pozostałych struktur. Te bowiem mogą być dostarczane do urzędu skarbowego także na nośnikach informatycznych, takich jak pendrive, płyta DVD etc. Dostarczając JPK na nośniku informatycznym należy jednak pamiętać, że w zakresie podatnika jest zapewnienie prawidłowego odczytywania danych w urządzeniach różnych producentów. Ponadto, informatyczne nośniki danych muszą zostać odpowiednio oznakowane – tak, by umożliwiały natychmiastową i pozbawioną wątpliwości identyfikację.

Ministerstwo Finansów a JPK, czyli aplikacja dla podatników

KLIENT JPK to oficjalna aplikacja udostępniona przez Ministerstwo Finansów, która umożliwia przedsiębiorcy nie tylko wysłanie do MF gotowego już pliku JPK_VAT, ale także jego utworzenie od podstaw – na bazie danych pozyskanych z pliku CSV. To znaczne ułatwienie dla mniejszych przedsiębiorstw, które nie zawsze korzystają ze specjalnego oprogramowania wspierającego bieżącą księgowość.

Jednolity Plik Kontrolny to nie tylko ułatwienie dla podatników, ale przede wszystkim dla organu podatkowego. Dlaczego? Wprowadzenie JPK wiąże się z większą automatyzacją i łatwiejszym dostępem do konkretnych danych, które można następnie poddać szybkiej analizie, co wpływa na łatwiejsze niż dotąd zlokalizowanie pustych faktur. To także szereg ułatwień dla audytorów i sposób na o wiele szybsza kontrolę podatkową. Wymienione wyżej działania wpływają także na obniżenie kosztów związanych z działaniem organów podatkowych.

Zapisz sie do newslettera Bisnode!

Otrzymuj na bieżąco nasze opracowania, raporty i analizy.

Zapisz się!

Rozwiązania

Zobacz jak możemy pomóc w rozwoju także Twojej firmy.

Sprawdź rozwiązania Dun & Bradstreet i dołącz do grona zadowolonych klientów Dun & Bradstreet
Sprawdź!