Artykuły Smart Data Raporty

Portfolio Manager Nagrodzony Medalem Europejskim - wywiad

22 cze 2014

Portfolio Manager został uhonorowany Medalem Europejskim. W rozmowie z Andrzejem Osińskim – prezesem Bisnode D&B Polska – dowiemy się czym jest Portfolio Manager, kto może z niego korzystać i za co został wyróżniony przez Business Center Club.

Wywiad pochodzi z Mediaplanet Polska

Czym jest portfolio manager?

Portfolio Manager jest narzędziem wspierającym prawidłowe zarządzanie należnościami w firmie. Największą jego wartością jest możliwość łączenia informacji z jednoczesnym wskazaniem obszarów niebezpiecznych w portfelu należności. Portfolio Manager integruje i przetwarza dane z wielu źródeł. Wykorzystuje dane wewnętrzne użytkownika, jak również te pochodzące ze źródeł zewnętrznych. Tworzy gotowe analizy i identyfikuje obszary ryzyka w wymianie handlowej.  Wszystko to dostępne jest użytkownikom na różnych poziomach organizacji. Przez co, w jednym czasie z Portfolio Managera aktywnie korzystać mogą zarówno dyrektor finansowy i handlowy, osoby zatwierdzające decyzje kredytowe i członkowie działu windykacyjnego.

Jednocześnie korzystając z zasobów bazodanowych wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska, jej modeli scoringowych, jak również wewnętrznych danych firmy, platforma umożliwia na bieżąco identyfikować ukryte ryzyko i weryfikować kondycję finansową jej nowych klientów.

Dla kogo przeznaczony jest Portfolio Manager? Kto może z niego korzystać?

Portfolio Manager najlepiej sprawdza się w trzech grupach przedsiębiorstw. Pierwszą stanowią firmy posiadające silnie rozbudowaną i zdecentralizowaną strukturę, z wieloma oddziałami krajowymi lub zagranicznymi. Takie podmioty zazwyczaj nie posiadają wspólnej platformy wymiany informacji. To w ogromnym stopniu utrudnia komunikację, przez co niemożliwa staje się rzetelna analiza ryzyka współpracy z kontrahentami. Portfolio Manager jest więc doskonałą alternatywą dla kosztownych i czasochłonnych projektów wdrożenia identycznych systemów CRM we wszystkich spółkach grupy.

Drugą istotną grupą korzystających z Portfolio Manager są podmioty z dużym wolumenem klientów o niskich wartościach transakcji, gdzie niemożliwe staje się stałe zarzadzanie ryzykiem i monitoring portfela w małych zespołach kredytowych. Ta grupa często też, z uwagi na niską marżowość, nie posiada innych form zabezpieczenia należności np. ubezpieczeń.

Trzecia grupa klientów to podmioty działające na wielu rynkach, gdzie szansa na dostęp do sprawdzonej informacji bezpośrednio z Polski jest mocno utrudniona lub, w przypadku których firmy ubezpieczeniowe nie gwarantują pełnej ochrony przed stratami.

Jakie korzyści dla firmy płyną z korzystania z portfolio managera?

Warto podkreślić, że aktualizacja danych na platformie odbywa się codziennie. Przekłada się to na trafne decyzje biznesowe, mające swoje oparcie w aktualnych informacjach.Główną korzyścią z zastosowania Portfolio Manager w firmie jest analiza ryzyka powstająca w oparciu o uporządkowane wewnętrzne dane firmy, które zostają uzupełnione o informacje pochodzące ze źródeł zewnętrznych. Portfolio Manager bazując na tych danych pozwala przewidywać wzrost ryzyka współpracy ujętych analizą podmiotów. W prosty sposób pomaga to dyrektorom finansowym i handlowym zaplanować budżety na kolejne lata, uwzględniając także założenie rezerwy na odpis złych długów.

Portfolio Manager jest ceniony również przez zespoły windykacyjne. Pozwala bowiem z wyprzedzeniem odpowiedzieć na pytania o to, kto jest najbardziej ryzykownym klientem, komu wstrzymać dostawy, a wobec kogo wszcząć proces windykacyjny. W prosty sposób pomaga to w prawidłowym sterowaniu procesem sprzedaży.

STU_9246-2_w1.jpg

Portfolio Manager otrzymał medal europejski. Kto i za co przyznaje to wyróżnienie?

Medalem Europejskim wyróżnianie oraz promowane są usługi oferowane przez firmy działające na terenie Polski, które odpowiadają standardom europejskim. Nominowana usługa musi spełniać wymagane prawem normy, mieć odpowiednie licencje, patenty.

Medal Europejski przyznawany jest od 13 lat, przez Business Center Club pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

produkty

dowiedz się więcej o portfolio Managerze

Sprawdź jakie dodatkowe cechy posiada nasz produkt

Sprawdź

Formularz newsletter

Zapisz się do newslettera

Newsletter jest skierowany do wszystkich zainteresowanych aktualnościami i analizami rynkowymi, trendami w nowoczesnych technologiach i zarządzaniu danymi oraz tych, którzy interesują się Smart Data
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Jednocześnie akceptuję informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Bisnode Polska Sp. z o.o.znajdującą się TUTAJ.

Jednocześnie akceptuję informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Bisnode Polska Sp. z o.o.znajdującą się TUTAJ.

produkty

dowiedz się więcej o portfolio Managerze

Sprawdź jakie dodatkowe cechy posiada nasz produkt

Sprawdź