Artykuły Raporty

Amerykańska wywiadownia gospodarcza Dun&Bradstreet ocenia ryzyko inwestycji na świecie.

12 cze 2018

Amerykańska wywiadownia gospodarcza Dun&Bradstreet, w Polsce reprezentowana przez Bisnode, ocenia ryzyko inwestycji i prowadzenia biznesu w poszczególnych krajach na świecie. W tym także w samych krajach G7.

Najwyższa ocena tylko dla trzech państw europejskich.

Najwyższą ocenę od Dun and Bradstreet Bisnode – DB1 otrzymują zaledwie trzy państwa: Niemcy, Norwegia i Szwecja. Na przeciwległym biegunie z oceną DB7 znajduje się kraje pogrążone w konflikcie zbrojnym m.in. Syria. Każdego miesiąca ocenie poddawanych jest ponad 130 krajów świata. W nich monitorowana jest zarówno sytuacja polityczna jak i gospodarcza.

Polska z ratingiem DB3b określana jest państwo ze średnim ryzykiem inwestycji i prowadzenia biznesu. Mniejsze ryzyko inwestycji wedle D&B istnieje w Czechach, na Słowacji czy krajach nadbałtyckich. Porównywalne z Polską istnieje w Słowenii. Zwiększone ryzyko, spowodowane głównie przesłankami politycznymi istnieje w Bułgarii, na Węgrzech, w Chorwacji czy Rumunii.

Mapa ryzyka inwestycji na świecie:

Co wpływa na ryzyko inwestycji w Polsce?

Na zwiększone ryzyko inwestycji w Polsce bezpośredni wpływ mają dwa główne czynniki ekonomiczne. Pierwszy związany jest z procesem starzenia się polskiego społeczeństwa, co w połączeniu ze spadkiem liczby narodzin i procesem emigracji ludności w wieku produkcyjnym może w dłuższej perspektywie czasu zachwiać wzrostem gospodarczym Polski. Drugi, zdaniem analityków Dun and Bradstreet na obniżenie ratingu bezpośredni wpływ ma wysoki stopień uzależnienia się polskiej gospodarki od surowców energetycznych pochodzących z Rosji, a sama rodzima gospodarka oparta jest na węglu, co przy tak szybko postępujących zmianach klimatycznych w najbliższych dwóch latach może stanowić poważny problem.

Ryzyko w krajach grupy G7

Wśród krajów G7 najmniej ryzykownym dla inwestorów są Niemcy. Przypisany rating DB1 stanowi definicję bardzo niskiego ryzyka inwestycji i prowadzenia biznesu. Zwiększone ryzyko – DB4 przypisuje się Włochom, niskie DB2 kolejno: Stanom Zjednoczonym, Francji, Kanadzie, Japonii i Wielkiej Brytanii.

Grupę siedmiu, tworzą Francja, Japonia, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy i Kanada. Od 1997 do 2014 rokuczłonkiem grupy była także Rosja. Po przyłączeniu Krymu do Rosji i rozpoczęciu wojny w Donbasie pozostałe państwa grupy postanowiły zawiesić członkostwo Rosji, powracając do formuły G7. Formalnie Rosja została zawieszona 24 marca 2014. Powszechnym poglądem jest, że w skład Grupy wchodzą najbogatsze państwa świata. Od 2005 roku odbywają się spotkania z przedstawicielami Chin, Brazylii, Indii, także Meksyku i Afryki Południowej. G7 nie jest organizacją międzynarodową, a jedynie grupą państw, których przywódcy spotykają się na swoistym forum polityczno-ekonomicznym.

 

Bisnode jest partnerem strategicznym najstarszej na świecie, amerykańskiej wywiadowni gospodarczej – Dun & Bradstreet  jej wyłącznym przedstawicielem na terenie Europy Centralnej i Północnej.

Metodologia ratingu Dun&Bradstreet i Bisnode

Rating Dun & Bradstreet Bisnode jest definiowany jako ocena wiarygodności inwestycji i prowadzenia biznesu w danym kraju przez przedsiębiorców. Obrazuje sytuację polityczną, gospodarczą oraz ekonomiczną. Ponadto uwzględnia strukturę i wiarygodność systemu finansowego i pod uwagę bierze analizę struktury handlu. Obniżenie ratingu kraju może przełożyć się na spadek wiarygodności i zainteresowania przede wszystkim importerów, inwestorów i kapitału zagranicznego w Polsce, jak również i samych przedsiębiorców.

Ocena wyrażona jest w siedmiostopniowej skali od DB 1 do DB 7, przy czym dodatkowo poszczególna ocena dookreślona jest poszczególnymi wartościami a,b,c i d.

  • DB1 (a,b,c,d) – bardzo niskie ryzyko inwestycji i prowadzenia biznesu
  • DB2 (a,b,c,d) - niskie ryzyko inwestycji i prowadzenia biznesu
  • DB3 (a,b,c,d) - średnie ryzyko inwestycji i prowadzenia biznesu
  • DB4 (a,b,c,d) – zwiększone ryzyko inwestycji i prowadzenia biznesu
  • DB5 (a,b,c,d) – podwyższone ryzyko inwestycji i prowadzenia biznesu
  • DB6 (a,b,c,d) – wysokie ryzyko inwestycji i prowadzenia biznesu
  • DB7 (a,b,c,d) – bardzo wysokie ryzyko inwestycji i prowadzenia biznesu

Lubisz wiedzieć więcej?

Zapoznaj się z naszymi wiadomościami, artykułami i analizami

Jesteś zainteresowany rozwiązaniami Bisnode?

You must be logged in to submit the form.

Jednocześnie akceptuję informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Bisnode Polska Sp. z o.o.znajdującą się TUTAJ.

Wyrażam zgodę na używanie, zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, e-mail) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. automatycznie rozsyłające się wiadomości sms, e-mail) przez Bisnode Polska Sp. z o.o., w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Bisnode Polska Sp. z o.o.

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dokonywanych przed cofnięciem zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (tj. m. in. oferty marketingowej i newslettera), wysyłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przez Bisnode Polska Sp. z o.o., zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219  z późn. zm.). 

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz, że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przesyłania informacji handlowej przed cofnięciem zgody.