Artykuły Raporty

Amerykańska wywiadownia gospodarcza Dun&Bradstreet ocenia ryzyko inwestycji na świecie.

12 cze 2018

Amerykańska wywiadownia gospodarcza Dun&Bradstreet, w Polsce reprezentowana przez Dun & Bradstreet, ocenia ryzyko inwestycji i prowadzenia biznesu w poszczególnych krajach na świecie. W tym także w samych krajach G7.

Najwyższa ocena tylko dla trzech państw europejskich.

Najwyższą ocenę od Dun and Bradstreet Dun & Bradstreet – DB1 otrzymują zaledwie trzy państwa: Niemcy, Norwegia i Szwecja. Na przeciwległym biegunie z oceną DB7 znajduje się kraje pogrążone w konflikcie zbrojnym m.in. Syria. Każdego miesiąca ocenie poddawanych jest ponad 130 krajów świata. W nich monitorowana jest zarówno sytuacja polityczna jak i gospodarcza.

Polska z ratingiem DB3b określana jest państwo ze średnim ryzykiem inwestycji i prowadzenia biznesu. Mniejsze ryzyko inwestycji wedle D&B istnieje w Czechach, na Słowacji czy krajach nadbałtyckich. Porównywalne z Polską istnieje w Słowenii. Zwiększone ryzyko, spowodowane głównie przesłankami politycznymi istnieje w Bułgarii, na Węgrzech, w Chorwacji czy Rumunii.

Mapa ryzyka inwestycji na świecie:

Co wpływa na ryzyko inwestycji w Polsce?

Na zwiększone ryzyko inwestycji w Polsce bezpośredni wpływ mają dwa główne czynniki ekonomiczne. Pierwszy związany jest z procesem starzenia się polskiego społeczeństwa, co w połączeniu ze spadkiem liczby narodzin i procesem emigracji ludności w wieku produkcyjnym może w dłuższej perspektywie czasu zachwiać wzrostem gospodarczym Polski. Drugi, zdaniem analityków Dun and Bradstreet na obniżenie ratingu bezpośredni wpływ ma wysoki stopień uzależnienia się polskiej gospodarki od surowców energetycznych pochodzących z Rosji, a sama rodzima gospodarka oparta jest na węglu, co przy tak szybko postępujących zmianach klimatycznych w najbliższych dwóch latach może stanowić poważny problem.

Ryzyko w krajach grupy G7

Wśród krajów G7 najmniej ryzykownym dla inwestorów są Niemcy. Przypisany rating DB1 stanowi definicję bardzo niskiego ryzyka inwestycji i prowadzenia biznesu. Zwiększone ryzyko – DB4 przypisuje się Włochom, niskie DB2 kolejno: Stanom Zjednoczonym, Francji, Kanadzie, Japonii i Wielkiej Brytanii.

Grupę siedmiu, tworzą Francja, Japonia, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy i Kanada. Od 1997 do 2014 rokuczłonkiem grupy była także Rosja. Po przyłączeniu Krymu do Rosji i rozpoczęciu wojny w Donbasie pozostałe państwa grupy postanowiły zawiesić członkostwo Rosji, powracając do formuły G7. Formalnie Rosja została zawieszona 24 marca 2014. Powszechnym poglądem jest, że w skład Grupy wchodzą najbogatsze państwa świata. Od 2005 roku odbywają się spotkania z przedstawicielami Chin, Brazylii, Indii, także Meksyku i Afryki Południowej. G7 nie jest organizacją międzynarodową, a jedynie grupą państw, których przywódcy spotykają się na swoistym forum polityczno-ekonomicznym.

 

Dun & Bradstreet jest partnerem strategicznym najstarszej na świecie, amerykańskiej wywiadowni gospodarczej – Dun & Bradstreet  jej wyłącznym przedstawicielem na terenie Europy Centralnej i Północnej.

Metodologia ratingu Dun&Bradstreet i Dun & Bradstreet

Rating Dun & Bradstreet Dun & Bradstreet jest definiowany jako ocena wiarygodności inwestycji i prowadzenia biznesu w danym kraju przez przedsiębiorców. Obrazuje sytuację polityczną, gospodarczą oraz ekonomiczną. Ponadto uwzględnia strukturę i wiarygodność systemu finansowego i pod uwagę bierze analizę struktury handlu. Obniżenie ratingu kraju może przełożyć się na spadek wiarygodności i zainteresowania przede wszystkim importerów, inwestorów i kapitału zagranicznego w Polsce, jak również i samych przedsiębiorców.

Ocena wyrażona jest w siedmiostopniowej skali od DB 1 do DB 7, przy czym dodatkowo poszczególna ocena dookreślona jest poszczególnymi wartościami a,b,c i d.

  • DB1 (a,b,c,d) – bardzo niskie ryzyko inwestycji i prowadzenia biznesu
  • DB2 (a,b,c,d) - niskie ryzyko inwestycji i prowadzenia biznesu
  • DB3 (a,b,c,d) - średnie ryzyko inwestycji i prowadzenia biznesu
  • DB4 (a,b,c,d) – zwiększone ryzyko inwestycji i prowadzenia biznesu
  • DB5 (a,b,c,d) – podwyższone ryzyko inwestycji i prowadzenia biznesu
  • DB6 (a,b,c,d) – wysokie ryzyko inwestycji i prowadzenia biznesu
  • DB7 (a,b,c,d) – bardzo wysokie ryzyko inwestycji i prowadzenia biznesu

Jesteś zainteresowany rozwiązaniami Bisnode?

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Jednocześnie akceptuję informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Bisnode Polska Sp. z o.o.znajdującą się TUTAJ.

Wyrażam zgodę na używanie, zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, e-mail) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. automatycznie rozsyłające się wiadomości sms, e-mail) przez Bisnode Polska Sp. z o.o., w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Bisnode Polska Sp. z o.o.

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dokonywanych przed cofnięciem zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (tj. m. in. oferty marketingowej i newslettera), wysyłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przez Bisnode Polska Sp. z o.o., zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219  z późn. zm.). 

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz, że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przesyłania informacji handlowej przed cofnięciem zgody.