Artykuły

Ocena wiarygodności firmy

Dowiedz się, czym są wywiadownie gospodarcze, co mogą one ustalić o firmie, z jakich źródeł czerpią dane oraz ile kosztuje sprawdzenie firmy?

Chcąc ustrzec Twoją firmę przed niebezpieczeństwem współpracy z nieuczciwym kontrahentem? Pamiętaj o weryfikacji partnera biznesowego!

Weryfikacja partnera biznesowego

Celem każdego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą jest minimalizacja ryzyka współpracy z różnymi kontrahentami. Jedną z czynności minimalizujących ryzyko utracenia należności tytułem dostarczonych dóbr lub zrealizowanych usług jest rzetelne sprawdzenie wiarygodności swoich partnerów biznesowych.

Weryfikacja nie powinna być jednorazowa tylko na początku współpracy, ale realizowana jako proces ciągły. Należy bowiem pamiętać, że w dynamicznej i stale zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej sytuacja finansowa kontrahenta może ulec gwałtownej zmianie, nawet w przeciągu bardzo krótkiego zakresu czasu. Zatem przy obecnym kształcie sytuacji rynkowej weryfikacja wiarygodności klienta jest zalecana ustawicznie. Jest to doskonały środek zapobiegawczy pozwalający na uchronienie firmy przed nieuczciwymi kontrahentami lub przynajmniej minimalizujący ryzyko utraty należnych firmie środków.

Współpraca biznesowa a ocena wiarygodności firmy

Czy możliwe jest ocenienie wiarygodności swojego partnera gospodarczego samodzielnie? Oczywiście przedsiębiorca może to sprawdzić we własnym zakresie. Jednak przy wyborze takiego rozwiązania musi liczyć się z pewnymi negatywnymi konsekwencjami. Jak powszechnie wiadomo, głównym źródłem informacji różnego rodzaju wywiadowni gospodarczych są sądy gospodarcze i Krajowy Rejestr Sądowy. Znając jednak skostniałą strukturę sądów gospodarczych, musimy liczyć się ze znaczną i niepotrzebną stratą czasu, który zmuszeni będziemy trwonić w kolejkach po akta sądowe. Poza tym w treści samych akt znaleźć możemy wyłącznie wyniki finansowe spółki, czyli „suche” dane liczbowe bez jej oceny. Z tego właśnie względu otrzymamy informacje pokazujące niepełny obraz badanego podmiotu.

Lepiej zapobiegać niż leczyć – wykorzystaj jak najwięcej sposobów na ocenę wiarygodności firmy

Należy przede wszystkim pamiętać o podstawowej funkcji oceny wiarygodności firmy – działania z tego zakresu stanowią podstawowe narzędzie prewencyjne, które wyklucza mogące wystąpić w przyszłości problemy związane z nierzetelnością kontrahentów. Należy jednak dobrać je w umiejętny sposób aby nie tylko zagwarantować swojej firmie stabilność finansową, ale również zachować jej odpowiednią płynność i bezpieczeństwo.

Analiza wiarygodności kontrahenta

Podczas wykonywanej przez Dun & Bradstreet analizy wiarygodności kontrahenta badamy nie tylko informacje dotyczące obecnego stanu firmy, ale również dane archiwalne odnoszące się do poziomu jej funkcjonowania w przeszłości. Ocenie podlegać powinien szeroki zakres czynników. Poza standardowymi elementami świadczącymi o wiarygodności danej firmy (na przykład analiza sprawozdań finansowych, przepływów pieniężnych, rentowności i płynności finansowej, zadłużenia podatkowego) uwzględniamy również czynniki wynikające z jego dotychczasowej praktyki handlowej analizowanej firmy.

Wiarygodna firma

Kolejnym wartym analizy aspektem jest sprawozdanie o sytuacji finansowo - majątkowej kontrahenta. Znajomość tych danych umożliwi podjęcie całkowicie przemyślanej decyzji dotyczącej przyszłej współpracy z potencjalnym partnerem biznesowym. Pozwoli również na kompletną interpretację wskaźników jego kondycji finansowej oraz sytuacji kapitałowej firmy przy uwzględnieniu charakteru prowadzonej przez nią działalności (zarówno produkcyjnych, handlowych czy też usługowych). W biznesie umiejętny dobór partnerów w biznesie powoduje nie tylko wzrost bezpieczeństwa, ale też płynność i stabilność wynikającą ze współpracy z zaufanymi kontrahentami. Co równie ważne – wpływa to także bezpośrednio na podwyższenie wiarygodności Państwa firmy jako solidnej i rzetelnej w oczach nie tylko kontrahentów, ale również obecnych i przyszłych klientów.

Zatem należy odpowiedzieć sobie na pytanie: czy wywiadownia gospodarcza dostarcza firmom gotową wiedzę, czy też raczej informacje, które stanowią dopiero podstawę do jej uzyskania? Zadaniem wywiadowni jest przygotowanie dla swoich klientów produktów, które zawierają z jednej strony pełny obraz działalności firm z całego świata, a z drugiej gotową wiedzę w postaci rekomendacji dotyczącej wiarygodności tej firmy.

Produkty Dun & Bradstreet  spełniają więc dwie funkcje: informacyjną oraz wspomagającą zarządzenie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Pierwsza z tych funkcji pozwala klientom zaoszczędzić czas związany z ich samodzielnym pozyskiwaniem ze źródeł publicznych, co, jak wspomnieliśmy powyżej, jest procesem bardzo kłopotliwym i długotrwałym. Druga natomiast pomaga podjąć właściwą decyzję związaną z zawarciem współpracy  z klientem na warunkach kredytu kupieckiego. Ten drugi element bazuje na wiedzy specjalistów z zakresu analizy finansowej oraz statystyki, którzy przygotowali modele scoringowe. Pozwalają one na ocenienie prawdopodobieństwa upadku firm działających na całym świecie. Jest to więc jeden ze sposobów wykorzystania know-how  w samodzielnej analizie kondycji finansowej kontrahentów przez klientów.

Samodzielne zbieranie informacji

Kiedy firma może przekroczyć granicę prawa podczas samodzielnego zbierania informacji? Wywiadownie gospodarcze działają na zasadzie białego wywiadu, co oznacza, że źródłem dostarczanych przez nie danych zawsze są jawne i ogólnodostępne źródła. Przede wszystkim: sąd gospodarczy KRS, Monitory Gospodarcze (Prasa rządowa), rozmowy z kierownictwem, prospekty emisyjne, ewidencje działalności gospodarczej, urzędy statystyczne, Izby gospodarcze, prasa. W żadnym wypadku nie dopuszcza się w wywiadowni gospodarczej łamania prawa przy sporządzaniu raportu handlowego czy zbierania danych.

Ocena wiarygodności firmy

Jednakże wspomnieć także należy, że na specjalną prośbę klienta wywiadownia gospodarcza proponuje „Raport Weryfikacyjny”, który łączy w sobie cechy raportu handlowego (opartego o ogólnodostępne źródła), jak również cechy raportu detektywistycznego. Tego typu raport ma za zadanie zweryfikowanie podstawowych danych rejestrowych badanego podmiotu czy sposób reprezentacji spółki. Raport weryfikacyjny dostarcza także informacje co do jakości i wielkości floty samochodów. Ponadto pozwala poznać stan prawny i przede wszystkim techniczny zajmowanych przez spółkę nieruchomości. Jak więc widać ilość i poziom zaawansowania dokładności informacji, które mogą być dostarczone przez wywiadownie gospodarcze jest zdecydowanie wysoki i może stanowić solidną podstawę do oceny wiarygodności firmy.

Zastosowanie danych

Zdobądź nowych klientów

Zwiększ sprzedaż oraz ogranicz ryzyko i zbuduj trwałe relacje z klientami dzięki danym i analizom Dun & Bradstreet
Sprawdź

Jesteś zainteresowany rozwiązaniami Bisnode?

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Jednocześnie akceptuję informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Bisnode Polska Sp. z o.o.znajdującą się TUTAJ.

Wyrażam zgodę na używanie, zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, e-mail) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. automatycznie rozsyłające się wiadomości sms, e-mail) przez Bisnode Polska Sp. z o.o., w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Bisnode Polska Sp. z o.o.

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dokonywanych przed cofnięciem zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (tj. m. in. oferty marketingowej i newslettera), wysyłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przez Bisnode Polska Sp. z o.o., zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219  z późn. zm.). 

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz, że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przesyłania informacji handlowej przed cofnięciem zgody.