Artykuły Smart Data Raporty

Pakiety pomocowe i tarcza antykryzysowa: Polska vs inne kraje

04 maj 2020

Pakiety pomocowe i tarcza antykryzysowa ratują świat przed gospodarczą katastrofą

Stany Zjednoczone na pomoc przedsiębiorcom przeznaczyły na początku kwietnia ponad 2 mld dolarów, w Polsce rząd wprowadza w życie kolejny już trzeci etap w ramach „tarczy antykryzysowej”, podobnie jak Australia. Przedsiębiorcy z Niemiec i Wielkiej Brytanii pełnymi garściami czerpią od dłuższego czasu z rządowej pomocy. Kluczowy jest czas, szybkość ale także i forma pomocy. Meksyk przyjmuje zupełnie inną strategię.

EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA

Poparcie sejmowej komisji w sprawie „tarczy antykryzysowej 3.0”

Sejm przyjął rządowy projekt wprowadzenia „tarczy antykryzysowej 3.0”. Zakłada m.in. - 1,5 proc. podatek od przychodu na terenie Polski dla wszelkiego rodzaju platform streamingowych takich jak choćby Netflix. Pozyskane z tego tytułu środki mają trafić w ostatecznym rozrachunku do Instytutu Sztuki Filmowej, który w trakcie pandemii COVID-19 znalazł się w fatalnej sytuacji.

Wedle przewidywań pakiet pomocowy sięgnie nawet kwoty rzędu od 15 do 20 milionów złotych rocznie. Ponad to założenia „tarczy antykryzysowej” zakładają także kolejne zwolnienia z ZUS-u dla osób samozatrudnionych zwiększając górne limity zarobków. W projekcie znalazły się również zapisy odnoszące się do zawieszeniu spłat kredytu studenckiego na okres 6 miesięcy wraz z zawieszeniem przypisanych odsetek. Wedle wyliczeń całkowity koszt rozwiązań w tzw. „tarczy antykryzysowej 3.0” sięgnie kwoty 2,5 miliarda złotych.

Projekt pomocowy „tarcza antykryzysowa” to swoistego rodzaju pakiet gotowych rozwiązań przygotowanych przez polski rząd, którego głównym celem jest ochrona przedsiębiorców i pracowników przed zgubnymi skutkami wywołanymi pandemią koronawirusa.

To trzecia odsłona. Przypomnijmy. W pierwszym i zarazem największym pakiecie o całkowitej wartości ponad 212 mld zł znalazły się zapisy odnoszące się do: zwolnień ze składek ZUS, dofinansowanie zatrudnienia w wysokości do 40 proc. pensji, świadczenia postojowe, ulgi w spłacie kredytów wraz z wydłużeniem terminów spłaty czy benefity przy rozliczeniu podatku PIT i CIT. Wraz za tym rząd ogłasza drugi pakiet antykryzysowy o wartości 100 mld złotych. Z czego 25 proc. ma trafić do firm najmniejszych, 50 proc. do firm średnich i kolejne 25 proc. do firm dużych.

Całkowita wartość pomocowa w ramach „tarczy antykryzysowej” wyniesie blisko 315 mld złotych, co stanowić ma od 10 do 15 proc. PKB kraju.

Czechy i Węgry w walce z kryzysem

Czechy na walkę ze zgubnymi skutkami COVID-19 dla gospodarki przeznaczyły w ogólnym rozrachunku 1 bln czeskich koron, co w przeliczeniu daje nam 167 mld złotych.

Pomoc trafiła przede wszystkim na wsparcie pracowniczych pensji osób pozostających w izolacji oraz pokrycie strat firm, które zostały zamknięte w wyniku zagrożenia rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa. Poza tym rząd czeski zdecydował się na uruchomienie specjalnej linii kredytowej dla przedsiębiorców. Jednocześnie zawieszając spłatę kredytów firmom i wprowadzając liczne ulgi podatkowe.

Węgrzy podobnie jak Polacy i Czesi wspierając rodzime przedsiębiorstwa przeznaczyli lwią część swojego PKB. Firmy zostały wsparte kwotą ponad 9 bln forintów, co daje nam 116 mld złotych i stanowi 17 proc. PKB. pomoc zakłada wsparcie pracodawców w celu utrzymania pracowników na etatach na czas pandemii. Wedle zapisów rząd ma przejąć od przedsiębiorców - 70 proc. wynagrodzenia przez kolejne trzy miesiące pod warunkiem, że pracownik będzie w tym czasie objęty leczeniem lub przebywał na kwarantannie. Co ważne. Do końca roku firmy z branży turystycznej zostały zwolnione z opłacenia podatku.

Kraj Wartość pakietu dla firm (w mln złotych) liczba mieszkańców 2019 Wartość pomocy na mieszkańca (w zł) PKB kraju
Australia 547 000 25 700 000 21 284 zł 10 proc.
Austria 160 000 9 800 000 16 327 zł 10 proc.
Brazylia  160 000 211 000 000 758 zł 2 proc.
Czechy 167 000 10 500 000 15 905 zł 18 proc.
Egipt 35 000 100 000 000 350 zł 3 proc.
Francja 1 500 000 67 000 000 22 388 zł 14 proc.
Hiszpania 1 000 000 47 000 000 21 277 zł 15 proc.
Japonia 4 100 000 125 400 000 32 695 zł 20 proc.
Niemcy 3 400 000 83 000 200 40 964 zł 20 proc.
Norwegia 41 000 5 400 000 7 593 zł 2 proc.
Polska  312 000 38 000 000 8 211 zł 15 proc.
Portugalia 42 000 10 800 000 3 889 zł 5 proc.
Singapur 175 000 5 600 000 31 250 zł 11 proc.
Szwajcaria 180 000 8 500 000 21 176 zł 6 proc.
Szwecja 114 000 10 300 000 11 068 zł 10 proc.
USA 8 400 000 326 000 000 25 767 zł 10 proc.
Węgry 116 000 9 800 000 11 837 zł 17 proc.
Wielka Brytania 1 700 000 66 000 000 25 758 zł 14 proc.
Włochy 3 500 000 60 500 000 57 851 zł 37 proc.

EUROPA ZACHODNIA

Niemcy: niemal 3,5 bln złotych realnego wsparcia dla firm.

Jeden z większych przyznanych pakietów wsparcia w Europie. Zakłada przede wszystkim gwarancję przedsiębiorstwom, które odczuwają rzeczywiste i dotkliwe skutki związane z panującą w świecie pandemią COVID-19. Dodatkowo specjalne środki zostały przeznaczone na wsparcie firm z obecnie obowiązującego budżetu państwa. Dostęp tego specjalnego funduszu będą miały duże firmy, zatrudniające nie mniej niż 250 pracowników. Jego wartość szacuje się na ponad 600 mld euro. Wszystkie firmy, niezależnie od wielkości zostały dodatkowo zwolnione z części podatków, na specjalny wniosek spłata odsetek od udzielonego kredytu może zostać odroczona lub anulowania.

Instytut Niemieckiej Gospodarki na koniec marca br. w swojej analizie informował, że ze względu na wprowadzone restrykcje Niemcy muszą być przygotowane na spadek od 5 do 10 proc. PKB. Co oznacza największą recesję od połowy lat czterdziestych XX wieku. Jednocześnie zaznaczając, że nawet po zniesieniu sankcji odbudowanie łańcuchów dostaw i relacji z dotychczasowymi partnerami w Europie potrwa kilka kolejnych miesięcy. Pracę w Niemczech z powodu blokady gospodarki może stracić nawet 1,5 mln Niemców.

Koszty pracownicze, którzy nie mogą w sposób normalny wykonywać swoich obowiązków będą według założeń w 60 proc. pokrywane z federalnego budżetu Niemiec. Mikroprzedsiębiorcy, firmy jednoosobowe jak również pracownicy na samozatrudnieniu mogą liczyć na pakiet pomocowy rzędu 50 mld euro w formie bezzwrotnych dotacji i nieoprocentowanych pożyczek. Kwotą od 9 do 15 tys. euro zostaną wsparci przedsiębiorcy zatrudniający do 10 pracowników.

Całkowitą wartość rządowego wsparcia niemieckiego społeczeństwa szacuje się na 750 mld euro, co stanowi w przybliżeniu aż 20 proc. PKB!

15 proc. PKB Wielkiej Brytanii na walkę z COVID-19

Na całym obszarze Wielkiej Brytanii zidentyfikowano obecnie ponad 190 000 przypadków zachorowań spowodowanych koronawirusem. Stan zagrożenia w Wielkiej Brytanii został określony jako wysoki. 23 marca rząd brytyjski ogłosił znaczne ograniczenia opuszczania domów. Zamknięto sklepy i galerie handlowe poza tymi oferującymi niezbędne produkty. Stanęły zakłady pracy. Punkty gastronomiczne mogą sprzedawać żywność jednak tylko w dostawie i na wynos. Sieci sklepów spożywczych wprowadziły limity sprzedaży niektórych produktów. Londyńskie metro zredukowało znacznie ilość połączeń. Zamknęło część stacji w celu zmniejszenia ilości podróżujących. Jednocześnie wprowadzono znaczne udogodnienia dojazdu dla pracowników służby zdrowia. Do minimum zredukowano połączenia autobusami miejskimi o dalekobieżnymi jak również lotnicze i kolejowe. Wielka Brytania stanęła. Podobnie jak wszelki biznes.

Rząd ruszył z pomocą. Uruchomiony na dniach pakiet zakłada ulgi podatkowe dla przemysłu HoReCa i jednorazowych, bezzwrotnych dotacji w wysokości od 10 do 25 tys. funtów dla firm mikro i małych. Specjalnym parasolem ochronnym zostali objęci pracownicy. Pomoc pokrywa stałe koszty pracowników bez konieczności zwalniania ich z pracy. W niektórych przypadkach, rząd pokrywa nawet grubo ponad 2/3 wynagrodzenia do łącznej kwoty 2,5 tys. funtów. Pakiet wsparcia działa od 1 marca przed kolejne trzy miesiące. Z możliwością wydłużenia w skrajnych przypadkach.

Całkowita wartość pomocy wyniesie ponad 330 mld funtów, co stanowi 15 proc. PKB Wielkiej Brytanii.

EUROPA POŁUDNIOWA

Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia

Francja uruchomiła 45 mld euro pomocy dla firm w ramach walki ze tragicznymi skutkami COVID-19. Pakiet kryzysowy obejmuje ulgi podatkowe dla firm, rząd partycypuje w kosztach utrzymania pracownika i  uruchamia specjalne środki dla firm zagrożonych bankructwem. Poza tym pakiet gwarantuje specjalne pożyczki przedsiębiorcom. Całkowita wartość pomocy francuskim przedsiębiorcom wyceniana jest na blisko 350 mld euro, co stanowi 15 proc. PKB.

Grubo ponad 200 mld euro w ramach pomocy trafi w ręce hiszpańskich przedsiębiorców. Program wsparcia przewiduje finansowe wsparcie gospodarstw domowych i najmniejszych firm, które są najbardziej dotknięte skutkami koronawirusa. Dodatkowo w dużej części odroczono konieczność płacenia podatków i spłaty kredytów. Wdrożono pakiet zwany „terapią szokową”. Zakłada ulgę przy spłacie kredytów hipotecznych przez osoby, które nie są w stanie systematycznie płacić rat z powodu utraty pracy. Ulga obowiązuje do czasu ustania pandemii.

Włochy na walkę z COVID-19 w ogólnym rozrachunku przeznaczyły blisko 750 mld euro, co stanowi w ujęciu procentowym rekordowy odsetek blisko 40 proc. PKB. Pomoc kierowana jest w stronę pobudzenia po stagnacji rynku wewnętrznego, wsparcie wymiany handlowej, w tym przede wszystkim eksporterów. Dodatkowo wprowadzono ulgi podatkowe dla firm, częściowe zawieszenia w spłacie kredytów i udział we wsparciu rynku pracy. Specjalna pula środków przeznaczona jest dla tych firm, które zostały najbardziej dotknięte skutkami CoVID-19.

Rząd portugalski na wsparcie przedsiębiorców przeznaczył 6,2 mld Euro, co stanowi blisko 4,5 proc. PKB. Kwota wsparła w równym stopniu pracowników jak i pracodawców. Zawiera wszelkie formy dofinansowania, kredytowania jak i zwolnienia podatkowe.

KRAJE AMERYKI, AZJI I PACYFIKU

USA: ponad 2 bln dolarów w ramach pomocy przedsiębiorcom

Ratując się przed kryzysem pod koniec marca br. amerykański Kongres uchwalił rekordowy fundusz pomocowy na wsparcie gospodarki. Pakiet wart jest ponad 2 biliony dolarów, czyli około 10 procent Produktu Krajowego Brutto USA. Ostatecznie fundusz w kolejnych dniach został powiększony o kolejne 0,5 biliona dolarów.

Pakiet stymulacyjny amerykańską gospodarkę to przede wszystkim 500 mld dolarów na szczególną pomoc dla branż szczególnie mocno dotkniętych tragicznymi skutkami pandemii koronawirusa. W tym przede wszystkim na pobudzenie sektora motoryzacyjnego, handlu i przemysły wytwórczego. Ponad to zakłada wydatek w kwocie 350 mld dolarów na specjalne pożyczki dla najmniejszych firm znajdujących się w trudnej sytuacji. Koleje 250 mld dolarów przeznaczone jest na walkę z dynamicznie rosnącym bezrobociem. Przypomnijmy. Tylko w ostatnich pięciu tygodniach ponad 25 mln Amerykanów straciło pracę w bezpośrednim wyniku COVID-19. Fundusz pomocowy zakłada także 100 mld dolarów wydatku na pomoc szpitali i jednostkom medycznym.

Pakiet stymulacyjny zakłada także jednorazowe wsparcie pieniężne w wysokości 1,2 tys. dolarów dla każdego obywatela z amerykańskim paszportem, który w ostatnim roku zarobił mniej niż 75 tys. dolarów. do tego należy dodać po 500 dolarów na każde z dzieci i 4 mld dolarów na wsparcie osób długotrwale bezdomnym. Prezydent Donald Trump nie wyklucza przyznania kolejnych środków na wsparcie najbardziej potrzebujących w ramach walki z COVID-19.

Trzy pakiety pomocowe rządu w Australii

Nacisk położona przede wszystkim na utrzymanie miejsc pracy oraz dofinansowanie przedsiębiorców najmniejszych w kwocie 1,5 tys. dolarów. O wsparcie mogą ubiegać się firmy, które straciły równowartość 30 proc. przychodów w przypadku małych i mikro firm i 50 proc. w sytuacji firm dużych. Dodatkowe środki zostały przyznane osoba bezrobotnym. Australia przeznaczyła w sumie 213,6 mld dol. australijskich, co stanowi ok. 9,5 proc. PKB Australii.

Meksyk w odwrocie do świata

Ciekawą i różną od całego świata strategię walki z koronawirusem przyjął rząd Meksyku. Prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez zapowiedział, w krótkim wystąpieniu, że nie zamierza on partycypować w kosztach pomocy i rząd nie będzie tworzył jakiegokolwiek pakietu pomocy dla przedsiębiorców. Jedyną formą pomocy jest wedle zapowiedzi rozszerzenia pakietów socjalnych dla najuboższych i tych, którzy w sposób trwale zostali dotknięci skutkami pandemii.

Japonia: 230 mld złotych wsparcia biznesu i obywateli

Japonia to po Chinach i Korei jeden z pierwszych krajów na świecie, w którym odnotowano pierwsza zakażenia COVID-19. Japonia to także jeden z pierwszych krajów, który zdecydował się na szeroko zakrojona akcję wsparcia obywateli i biznesu.

W ramach pakietu pomocowego rząd przeznaczył ponad 230 mld złotych (6 bln jenów) na wsparcie przedsiębiorstw i Japończyków. Postawiono głównie na finansowe wsparcie gospodarstw domowych i najmniejszych firm, które są najbardziej dotknięte skutkami koronawirusa. Dodatkowo w dużej części odroczono płatność podatków i spłaty kredytów. Szczególnie mocno zabezpieczono rodziny, które w wyniki zwolnień grupowych trwale pozbawione zostały środków do życia.

Przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie mocno mogą  liczyć na rządowe wsparcie w postaci jednorazowej i bezzwrotnej pożyczki w wysokości 77 tys. złotych, a samozatrudnieni zostali wsparci kwotą 33 tys.  złotych, w sytuacji kiedy drastycznie mocno spadł ich przychód. Dodatkowo grono japońskich przedsiębiorców może liczyć na bez odsetkowe kredyty oraz zwolnienia podatkowe.

Całkowity pakiet wsparcia sięga niemal 20 proc, japońskiego PKB

Zapisz sie do newslettera Dun & Bradstreet!

Otrzymuj na bieżąco nasze opracowania, raporty i analizy.

Zapisz się!

Dowiedz się więcej o naszej współpracy z D&B

Zobacz na czym polega unikalna wartość Dun & Bradstreet na polskim i międzynarodowym rynku
Dowiedz się więcej