Artykuły Raporty

Pierwsza gala Forum Firm Rodzinnych

20 września br. w Hotelu Starym w Krakowie odbyła się pierwsza, inaugurująca cały cykl spotkań gala Forum Firm Rodzinnych 2018.

Organizatorem I edycji rankingu jest Forbes, partnerem strategicznym Bank Millennium SA, partnerem głównym Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych, a partnerem merytorycznym Dun & Bradstreet Polska. Kolejne gale będą odbywały się w Sopocie, Wrocławiu, Szczecinie, Katowicach, Łodzi i w Warszawie.

Inauguracja Forum Firm Rodzinnych w Krakowie

Krakowska gala stanowi punkt otwarcia dla całego cyklu spotkań w ramach „Forum Firm Rodzinnych.” Miejsca debaty i wymiany doświadczeń, gdzie przedsiębiorcy będą mieli możliwość podzielenia się najlepszymi praktykami, ale przede wszystkim obawami związanymi z prowadzeniem biznesu i wyzwaniami, które stoją przed firmami rodzinnymi.

Ważnym elementem „Forum Firm Rodzinnych” jest pionierski ranking najdynamiczniejszych firm rodzinnych zarówno w regionie jak i w ujęciu ogólnopolskim. Autorem rankingu jest Dun & Bradstreet Polska, która zebrała dane i wyłoniła zwycięzców.

Metodologia Rankingu Firm Rodzinnych

Dun & Bradstreet Polska, we współpracy z miesięcznikiem Forbes wytypowała zwycięzców „Rankingu Firm Rodzinnych 2018”. Proces przebiegał w kilku etapach. W pierwszym, spośród ponad 3,5 mln firm, Dun & Bradstreet Polska na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego wytypowała przedsiębiorstwa, w których przynajmniej dwóch udziałowców posiada powiązania rodzinne, a w ich rękach pozostaje 50+1 proc. udziałów. W drugiej fazie, wykorzystując know-how wytypowaliśmy przedsiębiorstwa o minimalnym - w ocenie organizatorów - ryzyku współpracy. Ponadto w ostatnich trzech latach obrachunkowych wykazały dodatnią dynamikę wartości sprzedaży i zysku, miały dodatni wynik finansowy, terminowo wywiązywały się z obowiązku publikacji danych finansowych lub bezpośrednio swoje wyniki przesłały do Dun & Bradstreet Polska. Poza tym, w środowisku biznesowym są cenione i mają nieposzlakowaną opinię. Wobec nich, w sądach gospodarczych, nie odnotowano negatywnych zdarzeń prawnych, rozumianych jako wnioski o upadłość czy likwidację.

W efekcie otrzymaliśmy Ranking Firm Rodzinnych. Przedsiębiorstwa zostały podzielone na dwie grupy według przychodu za ostatni rok obrachunkowy. Pierwszą, małych i średnich firm, stanowią te które w 2016 roku w sprawozdaniu finansowym wykazały roczny przychód nie przekraczający 100 mln zł. W drugiej grupie znalazły się korporacje i przedsiębiorstwa z rocznym przychodem powyżej 100 mln zł.

Firmy rodzinne podstawową komórką polskiej przedsiębiorczości

Dun & Bradstreet wierzy w rodzinny biznes. Przemawiają za tym twarde dane liczbowe. W Polsce wedle szacunków firmy rodzinne odpowiadają za blisko 18 proc. PKB.  Blisko 40 proc. przedsiębiorstw krajowych przypisuje się status firmy rodzinnej. Dla porównania w krajach Europy Zachodniej firmy rodzinne stanową blisko 60 proc. wszystkich, aktywnych przedsiębiorstw na rynku, które generują ponad połowę PKB kraju. Tylko te dane pokazują, że w sektorze firm rodzinnych tkwi ogromny potencjał rozwoju. A ich rola w gospodarce jest nie do przecenienia.  Działające głównie lokalnie i pracujące na rzecz lokalnych społeczności.

Dun & Bradstreet - firma dla której bliska jest rodzina

Filarem działania Dun & Bradstreet, podobnie jak firm rodzinnych są tradycyjne wartości. Przede wszystkim bezpieczeństwo, rzetelność i transparentność. Ich siłą napędową jest jedność. Elastyczne w działaniu, z uproszczonym procesem podejmowania decyzji. Mniej skore do ryzyka, przez to stabilne i bezpieczne. Prostsze w zarządzaniu, w przeciwieństwie do korporacji które dławią procedury i procesy. Dlatego też Dun & Bradstreet wspiera wszelkie inicjatywy mające na celu zabezpieczyć biznes rodzinne przedsiębiorstwa. Firmy stanowiące, podstawową komórkę polskiej przedsiębiorczości.

Forum Firm Rodzinnych to kolejny, po „Diamentach Forbesa”, wspólny projekt Dun & Bradstreet Polska z redakcją Forbesa. Stanowi naturalną kontynuację ponad dziesięcioletniej współpracy.  

Lubisz wiedzieć więcej?

Zapoznaj się z naszymi wiadomościami, artykułami i analizami

Jesteś zainteresowany rozwiązaniami Bisnode?

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Jednocześnie akceptuję informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Bisnode Polska Sp. z o.o.znajdującą się TUTAJ.

Wyrażam zgodę na używanie, zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, e-mail) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. automatycznie rozsyłające się wiadomości sms, e-mail) przez Bisnode Polska Sp. z o.o., w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Bisnode Polska Sp. z o.o.

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dokonywanych przed cofnięciem zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (tj. m. in. oferty marketingowej i newslettera), wysyłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przez Bisnode Polska Sp. z o.o., zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219  z późn. zm.). 

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz, że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przesyłania informacji handlowej przed cofnięciem zgody.